Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Firmy skupiny Webasto rešpektujú vaše súkromie a vaše osobné dáta veľmi bezpečne chránia. Chceli by sme, aby ste vedeli, keď takéto dáta ukladáme a ako ich používame. Podnikli sme technické a organizačné kroky, aby sa zabezpečilo, že opatrenia, vedúce k ochrane dát boli dodržané.

Anonymné zbieranie dát

Všeobecným pravidlom je, že môžete navštíviť neprispôsobené webové stránky skupiny Webasto Group (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com a www.webasto-career.com) bez toho, aby ste nám prezradili, kto ste. Keď navštívite našu webovú stránku, zaznamená sa IP adresa, ktorú aktuálne používa váš PC, typ prehliadača a operačný systém PC, webová stránka, z ktorej ste nás navštívili, dátum, čas a webové stránky, ktoré ste navštívili. Avšak nie je možné spraviť inferencie na základe osobných dát a nie je to ani účelom. Tieto informácie sú vyhodnocované na štatistické účely. Zostanete v anonymite ako individuálny používateľ.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré súvisia s vašou osobou. Tieto zahŕňajú informácie, ako je vaše meno, adresa, poštová adresa, telefónne číslo. Toto nezahŕňa informácie, ktoré nie je možné priamo spojiť s vašou aktuálnou identitou (napríklad to, ako dlho zostanete na webovej stránke alebo počet používateľov webovej stránky). Osobné údaje zbierajú iba spoločnosti skupiny Webasto Group, ak nám tieto informácie poskytnete; napríklad, keď vyplníte registračný formulár, keď sa zaregistrujete k prispôsobeným službám alebo keď sa uchádzate o prácu. Údaje, ktoré zadáte sa uložia len na nasledovné účely:

- Vybavenie vašej objednávky u firmy Webasto
- Registrácia na odber noviniek emailom a ich potvrdene
- Prenos vašich údajov do príslušného oddelenia ľudských zdrojov v rámci uchádzania sa o prácu
- Analýza anonymných používateľských údajov na účely rozšírenia a vylepšenia našej webovej stránky

Presmerovanie osobných údajov poskytovateľom služieb

Vyhradzujeme si právo presmerovať vaše údaje iným firmám skupiny Webasto Group, našim autorizovaným dodávateľom a partnerom, poskytujúcim služby, aby sme vám poskytli čo najlepšie služby. V prípade, že požadujete ponuku od autorizovaného dodávateľa cez našu webovú stránku www.webasto-comfort.com, presmerujeme vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli príslušnému dodávateľovi, ktorého ste si vybrali.

Prirodzene, spoločnosť Webasto vám rada poskytne podporu v súvislosti s oprávneným použitím informácií alebo vymazaním údajov presmerovaním požiadavky vo vašom mene poskytovateľovi služby.

Presmerovanie údajov iným tretím stranám je zakázané, kým nedáte na to výslovné povolenie.

Doba trvania uloženia

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli cez našu webovú stránku sú uložené len na tie účely, na ktoré boli zadané a nám zverené. Do tej miery, ako je pôsobnosť obdobia ich uschovania nastavená podľa obchodných a daňových zákonov, údaje aj budú uschované, určité dáta však môžu byť uschované aj 10 rokov.

Vaše práva

Máte nasledovné práva, týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov:

- Právo na prístup k vašim uloženým údajom;

- Právo na ich opravu;

- Právo na ich vymazanie;

- Právo na nesúhlas s nimi;

- Právo na obmedzenie ich spracovania;

- Právo na ich prenosnosť.

Kedykoľvek môžete uplatniť svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.

U kompetentného kontrolného úradu môžete uplatniť svoj nárok na sťažnosť.

Ak už viac nesúhlasíte s uložením vašich osobných údajov alebo ak sa ich uloženie stalo nesprávnym, zariadime ich vymazanie, komentovanie alebo ich blokovanie, po prijatí príslušných inštrukcií v rámci limitov štatutárnych opatrení. Na požiadanie obdržíte informácie, týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré sme vám bezplatne uložili. Ak máte nejaké otázky, týkajúce sa zberu, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov, pre informáciu, ich opravu, blokovanie alebo ich vymazanie, ako aj na účely ďalších práv, kontaktuje, prosím, úradníka pre ochranu osobných údajov skupiny Webasto Group (dataprotection@webasto.com) alebo napíšte príslušnej spoločnosti skupiny Webasto Group.

Použitie cookies

Na našich webových stránkach sa používajú Cookies. Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa môže uložiť na váš harddisk. Tento súbor dát je vygenerovaný webovým serverom, ktorým iniciujete spojenie s vaším webovým prehliadačom (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) a potom je odoslaný smerom k vám. Cookie umožnia rozpoznať vás, keď navštívite webovú stránku znova bez toho, aby ste opäť zadávali údaje, ktoré sta poskytli predtým počas poslednej návštevy. Väčšina prehliadačov je aktuálne nastavených tak, že predvolene automaticky akceptujú cookies. Napriek tomu však môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietol cookies alebo vás neidentifikoval predtým, ako sa uložia na váš harddisk. Informácie o tomto môžete nájsť vo funkcii pomocníka prehliadača, ktorý používate. Okrem toho môžete cookies vo svojom systéme kedykoľvek vymazať (napr. vo Windows Internet Exploreri).

Ďalšie informácie o použití cookies na webovej stránke môžete nájsť tu.

Odkazy na iné webové stránky

Naša online účasť zahŕňa odkazy na iné webové stránky. Nemáme žiadny dosah na to, či operátori spĺňajú opatrenia na ochranu osobných dát. Preto by ste mali preskúmať prípadne samostatne ponúkané prehlásenia o ochrane osobných údajov. Takisto nemáme žiadny dosah týkajúci sa legálnosti obsahu týchto webových stránok. Preto odmietame akúkoľvek zodpovednosť za obsah iných webových stránok.

Poznámky týkajúce sa ochrany dát AT Internet

Na analýzu našich webových stránok využívame riešenie od spoločnosti AT Internet Naším cieľom je navrhnúť svoje webové stránky tak, aby boli optimalizované na vaše potreby. Chceme zlepšiť ich používateľskú prívetivosť a kvalitu našej webovej účasti, priniesť vám produkty a informácie, ktoré sú pre vás čo najrelevantnejšie, promptným a používateľsky prívetivým spôsobom.

Za účelom dosiahnutia vyššie uvedeného cieľa potrebujeme zbierať a analyzovať štatistiky o správaní používateľa našej webovej stránky. Aby sme tak mohli urobiť, analyzujeme zozbierané údaje na nasledovné účely:

- Na vykonanie porovnania o výkonnosti a rentability našej webovej stránky

- Na zistenie počtu návštevníkov

- Na sledovanie zameranosti zákazníkov, napríklad na online inzerovanie, partnerské a pričlenené programy, rozmanitosť mediálneho obsahu a špeciálne kampane, ktoré sa objavujú na našej webovej stránke

- Na zistenie oblastí webovej stránky, ktoré sú pre vás obzvlášť atraktívne

- Na vyhodnotenie pôvodu online používateľov, aby sa mohol lokalizovať obsah našej webovej stránky

Rozlišujeme medzi surovými dátami (1) a spracovanými dátami (2):

(1) Zbierajú sa nasledovné dáta:

- Buď cookie (ktoré sú malým textovým súborom, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači), ktoré obsahujú niekoľko položiek informácií:
-- názov serveru, z ktorého boli odoslané cookie,
-- anonymný identifikátor, ktorý má formu jedinečného čísla,
-- dátum exspirácie,

- alebo mobilný identifikátor (ktorý je jedinečným číslom, čo umožňuje zariadeniu, aby bolo jedinečne identifikované)

- a IP adresu, ktorá sa používa na geolokalizáciu. IP adresa je anonymizovaná skrátením posledných troch číslic.

- Všetky navigačné údaje, ktoré sú zbierané v súvislosti s týmto identifikátorom.

(2) Keď boli spracované surové dáta, hovoríme o spracovaných dátach, poskytujúcich nasledovné informácie:

- jedinečné ID návštevníka,

- všetky digitálne analytické dáta, súvisiace s týmto identifikátorom, ktoré sú spracované zmluvnou spoločnosťou na spracovanie dát.

 

Uplatňujú sa nasledovné obdobia uschovania:

- Surové dáta sa vymažú šesť mesiacov po zozbieraní.
- Spracované dáta sú uložené počas trvania dohody medzi nami a naším poskytovateľom, plus šesť mesiacov.

Prenos osobných údajov
My a spoločnosť AT Internet, ako naša zmluvná spoločnosť na spracovanie dát, máme prístup k digitálnym analytickým dátam.

Namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracúva spoločnosť AT Internet, môžete pomocou nasledovného odkazu:
http://www.xiti.com/de/optout.aspx

Správu online propagačných záležitostí má Netzeffekt GmbH

Pre optimalizáciu a vyúčtovanie našich propagačných záležitostí a riadenie aktivovania re-adresovania návštevníkov na našej webovej stránke má Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 Mníchov, Nemecko a zbiera, uschováva a spracúva nepersonalizované, anonymizované dáta o vašej návšteve súvisiace s našim účtom. Na tento účel sa cookies používajú príležitostne. Spoločnosť Netzeffekt GmbH nemôže byť ani nebude spojená s týmito dátami návštevníkov s vaším menom alebo s inými osobnými informáciami, ktoré ste nám poskytli.

Voči spracovaniu údajov môžete namietať voči spoločnosti Netzeffekt GmbH pomocou nasledovného odkazu:

http://datenschutz.netrk.net/optout

Použitie sociálnych pluginov zo stránky Facebook, Google+, Twitter a XING

Na našich stránkach nepoužívame sociálne pluginy, ale vyslovene odkazy na príslušné sociálne siete.

Na našej webovej stránke môžete nájsť odkazy na nasledovné sociálne siete/služby:

- Externá sociálna sieť Facebook of Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. Pluginy je možné identifikovať jedným z log Facebook (biele „f“ na modrom podklade alebo symbolom „palec hore“) alebo sú označené nápisom „Sociálny plugin Facebook“. Zoznam a uvedenie sociálnych pluginov Facebook je možné zobraziť na developers.facebook.com/plugins.

- Externá sociálna sieť „Google+“, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A. Pluginy sú označené v súvislosti s našou účasťou online nápisom Google+ logo alebo „+1“.

- Externá služba Twitter of Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, U.S.A. Je možné ich identifikovať nápismi, ako sú „Twitter“ alebo „follow“ spolu s obrázkom štýlového modrého vtáčika. Tlačidlá je tiež možné zobraziť na twitter.com/about/resources/buttons. Popri použití tlačidiel je možné zdieľať príspevok alebo stránku z našej webovej stránky na stránke Twitter alebo nás sledovať na stránke Twitter.

- Sieť XING of XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Pluginy sú identifikované tlačidlom zdieľania XING.

Ak sa majú použiť pluginy, tieto sa deaktivujú predvolene a mohli by byť aktivované výslovne vami. Funkcie priradené k odkazom príslušných sietí/služieb (Facebook, Google+, Twitter, XING), hlavne k prenosu informácií a používateľských dát, nie sú aktivované jednoduchou návštevou našej webovej stránky, ale len kliknutím na príslušný odkaz. Ak sa tieto odkazy aktivujú kliknutím na ne, pluginy zo stránky Facebook, Goolge+, Twitter a/alebo XING sú aktivované a váš prehliadač uskutoční priame spojenie so servermi príslušnej siete/služby, t.j. Zo stránky Facebook, Google+, Twitter a/alebo XING. Ak aktivujete tieto odkazy počas návštevy našej webovej stránky a prihlásite sa do príslušnej siete/služby svojím osobným používateľským účtom (Facebook, Google+, Twitter, XING), informácie, ktoré ste pozerali na našej webovej stránke budú presmerované príslušnému operátorovi (Facebook, Google+, Twitter, XING). Príslušný operátor (Facebook, Google+, Twitter, XING) môže priradiť návštevu webovej stránky k vášmu účtu. Tieto informácie sú prenášané operátorom (Facebook, Google+, Twitter, XING) a ak sa to aplikuje, sú tam uložené. Aby sa tomuto predišlo, musíte sa zo svojho účtu odhlásiť predtým, ako kliknete na odkaz. Doplňujúce informácie, týkajúce sa uložených informácií nájdete na nasledovných odkazoch:

- Facebook: www.facebook.com/help/186325668085084/

- Google+: support.google.com/plus/bin/answer.py

- XING: www.xing.com/app/share

Dokonca ja keď nie ste členom spomínaných sociálnych sietí/služieb, existuje možnosť, že získajú vašu IP adresu cez sociálny plugin a môžu si ju uložiť. Podrobnosti, týkajúce sa účelu a rozsahu spracovania, zbierania a použitia dát zo strany stránok Facebook, Google+, Twitter a XING, vaše práva a možnosti nastavení v súvislosti s týmto, môžete nájsť v nasledovných vyhláseniach, týkajúcich sa ochrany dát:

- Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

- Google+: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

- Twitter: twitter.com/privacy

- XING: www.xing.com/privacy

Okrem toho existuje možnosť blokovania sociálnych pluginov cez používanie doplnkov vášho prehliadača; napríklad plugin pre Facebook s „Facebook blokovačom“, ktorý je možné prevziať z internetu. V niektorých prípadoch môžete tiež zmeniť nastavenia ochrany údajov, napr. na twitter.com/account/settings.

Novinky

Novinky, e-maily a inú elektronickú komunikáciu s marketingovými informáciami (tu ako „novinky“) zasielame len s povolením prijímateľa alebo tak, ako to povoľuje zákon. Navyše sú určené povolením od používateľov v súvislosti s registráciou na odber noviniek s obsahom, ktorý je špecificky popísaný.

Ak sa zaregistrujete k odberu našich noviniek, použijeme dáta na to potrebné, ale dáta, ktoré ste poskytli oddelene, aby sme vám mohli pravidelne zasielať e-mailom novinky. Z odberu noviniek je možné kedykoľvek sa odhlásiť buď zaslaním požiadavky na kontakt, popísaný nižšie alebo kliknutím na odkaz, poskytnutý na tento účel v novinkách.

Za účelom registrácie na odber noviniek je postačujúce nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu. Registrácia na odber našich noviniek sa prevádza v takzvanom dvojitom výberovom procese. To znamená, že po registrácii na odber obdržíte e-mail, v ktorom je potrebné potvrdiť svoju registráciu na odber. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nemohol s danou e-mailovou adresou prihlásiť na odber nikto iný.

Registrácie na odber noviniek sa zaznamenávajú, takže môžeme overiť legálne nároky, podľa procesu prihlásenia sa na odber. Toto zahŕňa uschovanie prihlásenia sa na odber a dáta týkajúce sa potvrdenia, ako aj IP adresu.

Prijímanie našich noviniek môžete kedykoľvek zrušiť, t.j. odvolať svoje povolenie. Týmto sa zároveň vymažú vaše povolenia prijímať novinky. Odkaz na zrušenie odberu noviniek môžete nájsť na konci každých noviniek.

Otázky a komentáre

Ak máte otázky, návrhy alebo komentáre, týkajúce sa tém ochrany dát, kontaktujte, prosím, nášho úradníka pre ochranu dát zaslaním e-mailu (dataprotection@webasto.com).

V dôsledku rýchleho vývoja nových internetových technológií, je potrebné z času na čas aktualizovať Prehlásenie o ochrane dát/Prehlásenie o ochrane osobných dát. Tu nájdete informácie, týkajúce sa doplnkov k týmto stratégiám.

Zodpovednosť v rámci zákonov na ochranu dát nesie

Data Protection Webasto Group
Webasto SE

Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Nemecko

Úradník pre ochranu dát: Reinhard Bersch
dataprotection@webasto.com
Telefón: +49 (89) 8 57 94-0