Naša inšpirácia vedie vo svete mobility. – Toto je naša vízia. V spoločnosti Webasto ľudia, ktorí sú entuziastickí v oblasti technológií a inovácií vytvárajú vysokoúčinné kvalitné produkty na použitie pre motorové vozidlá. Požiadavky našich zákazníkov sú našou najvyššou prioritou. Spoločnosť Webasto im poskytuje vysoký stupeň pridanej hodnoty v oblasti mobilných aplikácií.