Vår inspirasjon driver mobilitetens verden. – Dette er vår visjon. Vi hos Webasto er mennesker med entusiasme rundt teknologier og innovasjoner som skaper høyeffektive kvalitetsprodukter for motorkjøretøy. Våre kunders krav er høyeste prioritet. Webasto gir dem betydelig økt verdi når det gjelder mobilitet.