Webasto için işi yürüten insanlar

 

Çalışanlarımız Webasto'yu: Yenilikçi, açık fikirli, kooperatif, sorumlu ve gelişmeye açık olarak tanımlar. Dünya çapında otomotiv yenilikleri için çalışıyoruz. Global rekabet Global düşünmeyi gerektirir.

 

Yetenekler - Made by Webasto

Yetenekler - Made by Webasto

Çalışanlar için eğitim ve geliştirme firma kültürümüzün önemli bir parçasıdır.Biz kişisel ve sistemli becerileri arttırmak için hayat boyu öğrenmeyi destekliyoruz.

 

Hedefleriniz Nedir?

Yıllık hedef belirleme ve geliştirme planında çalışanlar ve müdürler önlerindeki hedefleri belirlerler. Ayrıca çalışanların eğitim gereksinimlerini de belirlerler. Sınıf eğitimlerinin yanısıra yeni veya değişken görevler veya yeni bir projeyi devralmak. Esneklik ve inisiyatif kullanma, kişisel kariyer hedeflerine ulaşmada Webasto için çok önemlidir.

 

Bilgi ve Bağlılık - Webasto yeteneklerinin getirileri.

Webasto gibi bir firma kendi alanlarında yüksek kalitede ve güçlü kişisel becerilere sahip çalışanlara ihtiyaç duyar. Webasto'nun başarısında devamlı öğrenme ve uluslararası bilgi transferinin önemini söylemeye gerek yok. Eğitim ülke ve mekana göre değişir.

 

İş Hayatı Dengesi

Profesyonel ve aile hayatını dengele

Kişisel ve aile hayalarını dengeleyebilen çalışanlar işlerinde de daha başarılı olurlar. Çeşitli Wellness programları sayesinde yıl boyu daha sağlıklı ve aktif bir hayat şekli sağlanması ve halk yardım etkinlikleri.

 

Gelecekten Umutlu bir Kuruluş

Teknolojik yenilikler bağlılıkla çalışanlar ve otomotiv dünyasına duyulan coşkuyu gerektirir.

 
Gelecekten Umutlu bir Kuruluş.

"Biz Aileyiz"
Bir aile kuruluşu olan Webasto uzun dönem perspektif ve girişimciliğe değer verir. Çalışan gelişimi ve yetenek idaresi şirket kültürümüzün önemli noktalarıdır. Bunun yanısıra  çalışanlarımız ve çalıştığımız çevre için sorumluluk alırız. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi kurumsal prensiplerimiz de bulabilirsiniz.

 

Tutku: Otomotiv Büyüsü

Çabuk karar verme ve geniş görevlendirme sayesinde çalışanlarımız kendi fikirlerini açık ve takım ruhlu bir çevrede değerlendirebilirler.

   
İletişim

Webasto Thermo Comfort İklimlendirme Sis. Tic. Ltd. Şti.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım
Ahmet Nazif Zorlu Bulvarı No: 8
45030 Manisa – Türkiye  

  
Dünya Genelindeki Yerleşimler
Dünyada Webasto

Uluslararası Webasto yerleşimlerine bir bakın.