Informácie o výrobcovi

 

Už storočie vytvára Webasto nové štandardy pre mobilný svet. Snaha o dokonalosť a nepretržité investovanie do výskumu a vývoja vedú k zavádzaniu inovatívnych technológií. Účinnosť, odolnosť a úspornosť sú deklarovaným ťažiskom komfortu na koľajniciach podľa Webasto.

  
  
Webasto Thermo & Comfort Slovakia, s.r.o.

Galgovecká 3

040 11 Košice

Slovakia