Váš plán pre perfektnú klímu

 

Už storočie tvorí Webasto nové štandardy pre mobilný svet. Snaha o dokonalosť a neptretržité investovanie do výskumu a vývoja vedú k vývoju a zavádzaniu inovatívnych technológií. Účinnosť, odolnosť a úspornosť sú deklarovaným ťažiskom komfortu na koľajniciach podľa Webasto.