Pre príjemné pracovné prostredie

 

Nezávislé kúrenia Webasto zabezpečia príjemnú pracovnú klímu aj pri extrémnych teplotách a nepriaznivých poveternostných podmienkach. Týmto predídete zbytočnému chodu motora na voľnobeh. Ako líder na trhu Webasto vyvíja a vyrába dva druhy kúrení: teplovzdušné a teplovodné; každé z nich má rozličné funkčné uplatnenie a výkonové rozsahy.

 

Prečo teplovodné kúrenie?

Studený motor pracuje neefektívne, znižuje sa životnosť a zvyšuje opotrebenie. Pre vás to znamená: vyššiu spotrebu paliva a vyššie náklady. Najlepšie riešenie je montáž teplovodného kúrenia Webasto. Je integrované do okruhu chladiacej kvapaliny motora a zohrieva motor na prevádzkovú teplotu ešte predtým, ako naštarujete. Tak sa zaručí naštartovanie i pri nízkych vonkajších teplotách. Navyše kabína vodiča je príjemne predohriata.

Tieto teplovodné kúrenia Webasto sú dostupné s výkonom 2,2kW až 35kW.

 

Prečo teplovzdušné kúrenie?

Príjemné teplo v kabíne počas prestávok a nočného odpočinku. Kabína predohriata na príjemnú teplotu ešte pre začiatkom práce, s voľným výhľadom bez snehu a námrazy - to všetko s jednoduchou montážou a prevádzkou. Teplovzdušné kúrenia urobia vaše vozidlo pohodlnejším, výkonnejším a úspornejším, pripraveným na zimu!

Teplovzdušné kúrenia zohrievajú vzduch priamo v kúrení a privádzajú ho do kabíny. Kúrenia Air Top sú navrhnuté na rýchle a úsporné vyhriatie kabíny, interiéru alebo reguláciu teploty v nákladom priestore. Webasto dodáva teplovzdušné kúrenia s výkonom od 0,9kW do 22kW.

  
  
Webasto Thermo & Comfort Slovakia, s.r.o.

Galgovecká 3

040 11 Košice

Slovakia