Viac komfortu a bezpečnosti v akcii

 

Špeciálne vozidlá sú v prevádzke dennodenne. Je dôležité, aby boli pripravené od začiatku. Posádka sa musí spoľahnúť na vstavané technológie. Predovšetkým na kúrenie a klimatizáciu. To zabezpečí komfort a bezpečnosť. Riešenia Webasto poskytujú komfortné pracovné prostredie v interiéri aj nákladom priestore, bez naštartovaného motora. To umožňuje zníženie doby chodu motora na voľnobeh, zníženie spotreby paliva zvýši ekonomickú efektívnosť a chráni životné prostredie znížením emisií.