Voľnobeh stojí peniaze. Vypnutý motor a zapnutá klimatizácia.

 

Webasto predstavuje techniku automatického kúrenia & klimatizácie pri vypnutom motore. Inteligentná cesta zachovania komfortu a efektivity pre Vaše stroje počas celého dňa - pri stálom znižovaní nákladov!

 

Na udržianie motora v normálnej prevádzkovej teplote a zachovanie komfortnej teploty v kabíne vodiča  je zvykom nechávať motor na voľnobeh počas prestávok alebo čakania. Voľnobeh zvyčajne zaberie až 50% z celkovej prevádzky motora.

Ako ukazuje graf,  pri voľnobežných otáčkach celkové prevádzkové náklady po celú dobu životnosti stroja sa môžu zvýšiť  až o 17%.

Aj keď stroj nie je používaný produktívne, zbytočne sa spotrebováva palivo, prevádzkové hodiny narastajú aj počas voľnobehu. To má za následok priame zvyšovanie nákladov a obrovský vplyv na zostatkovú hodnotu vozidla, frekvenciu údržby a záruku.

 

Vypnutý motor technológie

   
 

Vaše výhody

  • Kúrenie a klimatizácia od jedného dodávateľa
  • Konštantných 21°C - 365 dní v roku
  • Ideálne pre vodičov z povolania
  • Zníženie spotreby paliva až o 90%
  • Dlhšie čistý fiilter paliva
  • Systém klimatizácie vytvorený na mieru
  • Až o 60% menej prevádzkových hodín
  • Menšie opotrebenie, menej údržby
  • Úspora až do €7,000 na vozidlo za rok

 

 

 

Ako pracuje technológia nezávislého kúrenia pri vypnutom motore

Nezávislé kúrenie: chod motora
Bez nezávislého kúrenia: strata energie
Ako funguje nezávislé kúrenie


1. Chod motora:
 Motor generuje teplo, ktoré prúdi prostredníctvom telesa kúrenia.

 

 

2. Bez nezávislého kúrenia - Motor vypnutý:
Keď je motor vypnutý, teplo už nie je distribuované do kabíny prostredníctvom cirkulujúceho chladiva. Tepelná energia uložená v motore sa stráca, interiér kabíny a motor vychladne.

 


3. Nezávislé kúrenie - krátka prestávka:
Zvyškové teplo v motore je stále používané kúrením tak, že obehové čerpadlá Webasto uržujú zvyškové teplo v pohybe v chladiacom okruhu. Teplota v kabíne zostáva stabilná.

 

4. Nezávislé kúrenie - Dlhá prestávka:
Ak sa motor začne ochladzovať automaticky sa zapne prídavné kúrenie. Teplota v kabíne zostáva stabilná.

 

 

Automatický systém nezávislého kúrenia sa aktivuje automaticky pri zastavení motora. V dôsledku toho teplota zostáva v optimálnom rozsahu, pre obsluhu strojov a stoje samotné. Vďaka tomu je opätovné naštartovanie motora efektívnejšie a jednoduchšie - dokonca aj po dlhších prestávkach. V porovnaní s voľnobehom spotrebuje menej paliva. Tak je možné ušetriť na palive okolo 90%!

 

Ako pracuje technológia nezávislého ochladzovania pri vypnutom motore

1. Naštartovaný motor
Motor vozidla beží , systém vo vozidle HVAC produkuje studený vzduch. Kompresor vozdila je v obehu.  

 

 

 

 

2. Vypnutý motor - externý kompresor je zapnutý
Motor vozdila je vypnutý s funkciou štart/stop. Externý kompresor nahrádza kompresor vo vozidle počas vodičovej prestávky.

 

 

 

 

Kompresor vozidla sa vypne hneď ako sa vypne motor. Externý kompresor aj keď príjma energiu z batérie vozidla je ovládaný cez externý motor. Zapína sa keď je motor vozidla vypnutý.

 

Ďalšie informácie

  
Katalóg

Stiahnite si nový katalóg

  
Váš individuálny potenciál úspory
Kalkulátor potenciálu úspory paliva

Zníženie doby voľnobehu vedie k menšiemu opotrebovaniu motora a potenciálu úspory paliva až 90%! Vypočítajte si Váš individuálny potenciál úspory tu.

  
Stiahnúť leták
Leták produktov Webasto pre stavebné stroje

Stiahnúť leták

  
Kontakt

Webasto Thermo & Comfort Slovakia, s.r.o.
Galgovecká 3
040 11 Košice