Riešenie kúrenia podľa požiadaviek

 

Ako líder na trhu Webasto vyvíja a vyrába dva druhy kúrení: Teplovzdušné a Teplovodné.
Každé z nich má rozličné funkčné uplatnenie a výkonové rozsahy.

 

Prečo teplovodné kúrenie?

Studený motor pracuje neefektívne. Znižuje sa jeho životnosť a zvyšuje opotrebenie. Pre vás to znamená: vyššiu spotrebu paliva a vyššie náklady.
Najlepšie riešenie je montáž teplovodného kúrenia Webasto. Je integrované do okruhu chladiacej kvapaliny motora a zahrieva motor na prevádzkovú teplotu ešte predtým, ako naštarujete. Navyše kabína vodiča je príjemne predohriata. 

Teplovodné kúrenia Webasto sú dostupné v tepelnom výkone 2,2 až 35 kW.

 

Prečo teplovzdušné kúrenie?

Príjemné teplo v kabíne počas prestávok a nočného odpočinku. Kabína predohriata na príjemnú teplotu ešte pred začiatkom práce, s voľným výhľadom bez snehu a námrazy - to všetko s jednoduchou montážou a prevádzkou. Teplovzdušné kúrenia urobia vaše vozidlo pohodlnejším, výkonnejším a úspornejším - pripraveným na zimu! 

Teplovzdušné kúrenia zohrievajú vzduch priamo v kúrení a privádzajú ho do kabíny. Kúrenia Air Top sú navrhnuté na rýchle a úsporné vyhriatie kabíny, interiéru alebo reguláciu teploty v nákladom priestore.

Teplovzdušné kúrenia Webasto sú dostupné v tepelnom výkone od 0,9 do 22kW.

 

   
  
Webasto Thermo & Comfort Slovakia, s.r.o.

Galgovecká 3

040 11 Košice

Slovakia