Kvalita a životné prostredie

 

Ako líder na trhu pre strešné a vykurovacie systémy, je našim kľúčom k úspechu zabezpečenie konzistencie riadenia kvality a zlepšovanie procesov. Najväčšou výzvou automobilového priemyslu je zníženie spotreby paliva a alternatívne koncepty vozidiel.

 

Kvalita je našim cieľom

Ensuring quality

Zabezpečenie kvality. S ohľadom na kratšie a kratšie rozpätie životnosti projektu, množstvo procesov, už nebeží v sérii, ale paralelne. Zároveň sa vzyšuje počet rozhraní. Aby sa zabezpečilo, že naše vysoké štandardy kvality sú udržiavané na tejto úrovni komplexnosti, musíme neustále robiť naše procesy efektívnejšie a využívať zdroje čo možno najekonomickejšie.

Globálna spolupráca. Dôležitým prvkom v zabezpečovaní vysokej kvality je orientácia na zákazníka v zmysle hlbokého pochopenia požiadaviek zákazníka a procesov. Za týmto účelom je v prvom rade Webasto v úzkom kontakte so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi a za druhé táto výmena platí aj interne medzi našimi pobočkami v Nemecku s národnými a medzinárodnými divíziami. To je jediný spôsob, ako uspokojiť globálne očakávania zákazníkov.

Podpora kvality a dopytu. Motivácia a výkonnosť našich zamestnancov, rovnako ako tímová spolupráca, veľmi významnou mierou prispievajú k zabezpečeniu požiadaviek na kvalitu. Webasto podporuje dodržiavanie súčasných požiadaviek a prispôsobuje sa budúcim potrebám a procesom prostredníctvom neustáleho ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov.

 

Navštívte našu stránu a pozrite si naše platné certifikáty.

www.webasto-group.com