Inovatívna, otvorená, s kolegiálnym prostredím, veľká zodpovednosť a dobré možnosti osobného rozvoja - takto opisujú naši kolegovia firmu Webasto.

 

Talenty - vychované vo Webasto

Talenty - vychované vo Webasto

Podnikanie ako Webasto potrebuje vysokokvalifikovaných spolupracovníkov, ktorí disponujú najaktuálnejšou odbornosťou a osobným presvedčením. Popri medzinárodnej výmene skúseností je neustále vzdelávanie pre našich zamestnancov samozrejmosťou.

 

Aké sú Vaše ciele?

Na ročnom osobnom pohovore sa zamestnanci dohodnú s nadriadeným na nastávajúcich úlohách zamestnanca a pre dosiahnutie cieľa si naplánujú tomu zodpovedajúce vzdelávacie programy. Popri klasických školeniach z ponuky akadémie Webasto to môžu byť aj zmenené úlohy, prípadne prevzatie projektu. Flexibilitou a iniciatívou môže každý zamestnanec firmy Webasto dosiahnuť svoj pracovný cieľ.

 

Rozvoj zamestnancov

Kladieme veľký dôraz na neustály odborný i osobnostný rozvoj našich spolupracovníkov. Akadémia Webasto ponúka na interných a externých seminároch rôznorodý vzdelávací program. Na ročnom osobnom pohovore sa zamestnanci dohodnú s nadriadeným na nastávajúcich aktivitách a naplánujú si pre dosiahnutie cieľa tomu prislúchajúce opatrenia - vzdelávacie programy. Popri klasických školeniach z ponuky akadémie Webasto to môžu byť aj zmenené úlohy, prípadne prevzatie jedného projektu. Flexibilitou a iniciatívou môže každý zamestnanec firmy Webasto dosiahnuť svoj pracovný cieľ. 

 

Vyvážená práca

Vyvážený pracovný a rodinný život

Kompletný program z ponúk pre udržiavanie zdravia, napínavé prednášky a programy bohaté na zmeny tvoria cennú rovnováhu všedného pracovného dňa. "Feel" podporuje zamestnancov pri bežných denných pracovných ako i rodinných povinnostiach.

 

Podnikanie s vyhliadkami

Technologické inovácie potrebujú angažovaných a kompetentných odborníkov so slabosťou pre automobilový priemysel.

 
Podnikanie s vyhliadkami

"Sme jedna rodina"

Ako rodinný podnik kladie Webasto dôraz tak na dlhodobé perspektívy, ako aj na podnikateľské jednanie orientované na výsledok. 
Dôležitou súčasťou firemnej kultúry Webasto je rozvoj zamestnancov a manažment talentov. 

Veľmi vážne cítime aj sociálnu zodpovednosť za našich pracovníkov, ako aj za oblasť, v ktorej pracujeme. Viac k tejto téme nájdete v našich firemných smerniciach.

 

Oduševnenie: Fascinácia automobilom

Krátke rozhodovacie procesy a široké spektrum úloh vo firme Webasto ponúkajú pracovníkom možnosť presadenia vlastných názorov v otvorenom a tímovo orientovanom prostredí. Štruktúrovaným zostavením osnovy úloh uľahčujeme novým kolegom rýchle prevzatie zodpovednosti a adaptáciu v ich pracovnej oblasti. 

 

Ciele rozvoja a kariéra

Ciele rozvoja a kariéra

Webasto ponúka rôzne modely kariéry, napríklad pre špecialistov, vedúcich projektov alebo manažérov. Tiež podporujeme flexibilitu medzi rôznymi cestami v kariére. Preto umožňujeme aj krížový prestup do novej oblasti pôsobenia. Obohatenie práce a zmeny práce sú súčasťou našej personálnej stratégie.

Webasto ponúka môžnosť zbierať pracovné skúsenosti vo vlastnej krajine, ako aj formou viacmesačného alebo viacročného pobytu v zahraničí. 

  
Kontakt

Webasto Thermo & Comfort Slovakia s.r.o.
Galgovecká ulica 3
SK - 040 11 Košice

  
Pracovné ponuky
Pracovné ponuky

Ľudia s Drive sa usilujú o vašu podporu!

  
Vzdelávame!
Vzdelávame!

Od septembra 2017 sa spoločnosť Webasto-Edscha Cabrio s.r.o. Veľký Meder zapája do systému duálneho vzdelávania.

  
Sídla Webasto vo svete

Tadiaľ sa ide k medzinárodným sídlam Webasto.