Už viac ako 100 rokov je spoločnosť Webasto so sídlom v Stockdorfe pri Mníchove zaviazaná zabezpečiť Vám pohodu počas jazdy. Počas svojej existencie určujú hlavnú líniu počínania si v našom podnikaní partnerstvo na trhu, kvalita, efektivita a inovácie.

 

Webasto Thermo & Comfort Slovakia, s.r.o.

Webasto Thermo & Comfort Slovakia, s.r.o.
Galgovecká 3
040 01 Košice
Slovensko

 
 

Ochrana údajov

Spoločnosť Webasto AG berie zodpovednosť za ochranu osobných údajov veľmi vážne. Chceme, aby ste vedeli, kedy a ktoré údaje ukladáme a používame. Prijali sme technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby boli dodržané predpisy na ochranu osobných údajov. 

 

Anonymné spracovanie dát

Neosobné stránky spoločnosti Webasto môžete navštíviť bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste. My zistíme iba meno Vášho internetového poskytovateľa (Vašu IP adresu), internetovú stránku, z ktorej navštevujete našu internetovú stránku, dátum, čas a webové stránky, ktoré u nás naštevujete. Tieto údaje sú vyhodnocované pre štatistické účely. Ako jednotlivý užívateľ zostávate u nás anonymní. 

 

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa týkajú Vašej osoby. Do toho spadajú údaje, ako sú Vaše meno, adresa, poštová adresa, telefónne číslo. Informácie, ktoré nemôžu byť použité v priamom spojení s Vašou identitou (napríklad dĺžka zotrvania na webovej stránke, počet užívateľov internetovej stránky), nepatria medzi takéto informácie. Osobné údaje sa vo Webasto AG zbierajú, ktoré nám od seba oznámite, napríklad vyplnením prihlasovacieho formulára alebo pri registrácii pre osobné služby. Do formulára zadané Vaše osobné údaje budú uložené iba za presne daným účelom. Napríklad ak budeme potrebovať Vašu kompletnú adresu pre reklamné účely. Vyhradzujeme si právo na ďalšie odovzdanie osobných údajov našim zmluvným partnerom alebo servisom, aby Vás vedeli lepšie obslúžiť. Odovzdanie Vašich osobných údajov iným tretím osobám je vylúčené. 

 

Právo odvolania

Na základe zákona na ochranu osobných údajov máte ako dotknutí právo odvolať súhlas na použitie Vašich údajov. Ak sa obrátite písomne alebo elektronicky na nášho administrátora, obratom zablokujeme možnosť spracovania Vašich údajov. Okrem toho máte za určitých podmienok právo na opravu, zablokovanie aj vymazanie u nás uložených údajov. Stále máte právo obdržať od nás informáciu o u nás uložených Vašich osobných údajoch a takisto o dôvodu uloženi

 

Použitie cookies

Na našich stránkach sú použité tzv. cookies. Cookie je malý dátový súbor, ktorý môže byť uložený na Vašom harddisku. Tento sa vytvorí webserverom, s ktorým má Váš internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozzila Firefox) nadviazané spojenie a následne sa Vám zašle. S pomocou cookie môžete byť pri ďalšej návšteve stránky opätovne identifikovaný bez toho, aby ste museli zadať už raz zadané údaje. Väčšina internetových prehliadačov je toho času štandardne nastavená tak, že automaticky akceptujú cookies. Máte však možnosť nastaviť Váš prehliadač tak, aby odmietol cookies alebo jeho predchádzajúce výskyty. Z toho vyplýva, že môžete cookies kedykoľvek vymazať z Vášho systému (napr. z Windows Explorer). 

 

Linky na iné webové stránky

Náš systém online ponúk obsahuje linky na iné webové stránky. Nemáme na to žiaden vplyv, ako ich prevádzkovatelia dodržiavajú ustanovenia o ochrane osobných údajov. Takisto nemáme žiaden vplyv na zákonnosť obsahov týchto webových stránok. Preto odmietame akúkoľvek uodpovednosť za obsahy iných webových stránok. 

 

Otázky a pripomienky

S Vašimi otázkami, sťažnosťami alebo pripomienkami k téme ochrane údajov sa prosím obráťte e-mailom na náš zákaznícky servis. Rýchly rozvoj internetových technológií si z času na čas vynútia zmeny našej politiky správy osobných údajov. Na tomto mieste Vás budeme informovať o novinkách.

 

Photo agencies

Getty Images Deutschland GmbH
Auenstraße 5
80469 München

Fotolia LLC
41E 11th Street
11th Floor
New York, NY 10003

iStockphoto LP
Suite 200 - 1240 20th Ave SE
Calgary, Alberta T2G 1M8
Canada