Kakovost & okolje

 

Kot vodilnemu na trgu  sta nam zagotavljanje kakovosti in izboljševanje procesov poglavitna faktorja za doseganje uspeha. Na področju varstva okolja je najpomembnejši izziv zmanjšanje porabe goriva in razvoj alternativnih konceptov v avtomobilski branži.

 

Kakovost kot cilj podjetja

Zagotavljanje kakovosti

Zagotavljanje kakovosti. Zaradi vedno krajše življenjske dobe projektov potekajo posamezni procesi vse manj serijsko in vedno bolj paralelno. Da bi pri tej kompleksnosti lahko zagotavljali visokokvalitetne standarde, moramo nenehno skrbeti za učinkovitost naših procesov in uporabljati sredstva čim bolj gospodarno.

Globalno sodelovanje. Pomemben element za zagotavljanje visoke kakovosti je orientacija strank v smislu globokega razumevanja njihovih zahtev in procesov. Pri tem je Webasto v prvi vrsti v tesnem stiku s svojimi kupci, dobavitelji in z ostalimi poslovnimi partnerji, kot tudi interno s centralnimi lokacijami naših domačih in mednarodnih podjetij. Le na ta način se lahko zadovoljijo globalna pričakovanja strank.

Zahtevanje in spodbujanje kvalitete. Motivacija in učinkovitost naših zaposlenih ter timsko delo predstavljajo pomemben prispevek pri zagotavljanju kakovosti. Webasto podpira upoštevanje preteklih zahtev kot tudi usmeritev na bodoče zahteve in procese z neprestanim izobraževanjem in usposabljanjem na delu.

 

Več o naših veljavnih certifikatih najdete na spletni strani skupine.

www.webasto-group.com