Webasto Slovenija

Webasto Thermo & Comfort d.o.o.

 
Webasto zemljevid Slovenije
 

Webasto Thermo & Comfort d.o.o.
Cesta v Gorice 34
SI - 1000 Ljubljana

 

O podjetju Webasto Slovenija

Začetki delovanja WEBASTO AG Fahrzeugtehnik v Sloveniji segajo v začetek 60. let. Takrat se je na območju nekdanje SFRJ zelo intenzivirala proizvodnja vozil, tako tovornega kot potniškega programa.

Na tem področju je delovalo pet tovarn za proizvodnjo avtobusov, dve tovarni za proizvodnjo tovornjakov in tovarna dostavnih vozil. Zaradi povečanih zahtev po udobju med prevozom, predvsem v potniškem prometu, so se proizvajalci vozil takrat povezali z WEBASTO AG in sicer z željo pridobiti zanesljivega dobavitelja preizkušene grelne in klimatske opreme.

Očitno je bil hitro razvijajoči se trg takratne Jugoslavije dovolj zanimiv, zato je podjetje WEBASTO AG sklenilo pogodbo o zastopanju s podjetjem Tehnounion iz Ljubljane. Kot zastopnik je Tehnounion prevzel poslovanje s kompletnimi grelci in njihovimi rezervnimi deli, hkrati pa je pomagal tudi pri prenosu tehnologije za proizvodnjo posameznih komponent iz Nemčije v Slovenijo.

Ker se je predvsem poslovanje s proizvodnim podjetjem Avtomontaža izjemno hitro razvijalo, je WEBASTO AG leta 1981 prenesel zastopstvo na Avtomontažo - TOZD Trgovina in servis, že leta 1984 pa podpisal kooperacijsko pogodbo s TGN (tovarna grelnih naprav, Ljubljana) o skupni proizvodnji grelcev in delov zanje za tržišče takratne Jugoslavije in za izvoz v Nemčijo.

Sodelovanje se je tako dobro razvijalo, da sta obe podjetji v začetku leta 1990 ustanovili novo skupno podjetje WEBASTO d.o.o., s sedežem v Ljubljani, kjer je imel WEBASTO AG 60%, TGN pa 40% delež.

Žal so zelo kmaluj po ustanovitvi prišli najslabši časi za to podjetje.

Jugoslavija je razpadla in hkrati je posledično razpadel tudi njen trg. Začele so se vojaške operacije in podjetje je le s skrajnimi napori in obvladovanjem stroškov preživelo in proizvajalo naprej.

Kljub izgubi velikega dela tržišča in katastrofalno zmanjšanemu številu proizvedenih vozil ne samo v Sloveniji, temveč na področju bivše Jugoslavije, s je v letih 1994 in 1995 začela krivulja rasti podjetja zopet vzpenjati.

S stečajem partnerja TGN je v letu 1995 WEBASTO AG postal 100% lastnik podjetja v Sloveniji.

Webasto d.o.o. je delo nadaljeval na dveh ločenih lokacijah v najetih prostorih, kar ni bilo stroškovno smotrno. Leta 1997 je bila najprej izvedena preselitev proizvodnih enot v Ukrajino, v Ljubljani pa kupljeno lastno zemljišče za nadaljnji razvoj podjetja.

Leta 2000 smo se ob 10. obletnici ustanovitve Webasta d.o.o., preselili v povsem nove, lastne poslovno-skladiščne prostore na Cesti v Gorice 34.

Tako ima podjetje vse možnosti za uspešno nadaljnje delo in razvoj.

Zaposleni v podjetju smo ponosni na pridobitev, ki smo jo s svojim predanim delom pridobili v teh desetih letih poslovanja. Podjetje prodaja, vgrajuje in servisira tudi najnovejše proizvode iz proizvodnega programa WEBASTO.

S svojim poslovanjem smo prisotni na področju vse bivše Jugoslavije. 

Veseli smo, da je naš lastnik svoja sredstva vložil nazaj v podjetje, ki ga ima v Sloveniji. Zavedamo se, da investicija skoraj 1,5 mio EUR sicer v slovenskem merilu ni velika, kaže pa na zaupanje naše matične hiše v to tržišče, v kadre in ne nazadnje v izkušnje, ki smo si jih pridobili v vsem tem času.