Kvalitet & Miljö

 

Som marknadsledare är kvalitetssäkring och förbättring av processer våra viktigaste framgångsfaktorer. Miljöskydd, inklusive minskning av bränsleförbrukningen och utveckling av lösningar för fordon med alternativa bränslen är de största utmaningarna inom fordonsindustrin.

 

Kvalitet är vårt mål

Säkra kvaliteten

Kvalitetsgaranti. Med tanke på de allt kortare projektledtider i många processer rullar projekten inte längre i serie utan mer och mer parallellt. Samtidigt ökar antalet gränssnitt. För att klara av denna komplexitet och möta våra höga kvalitetskrav, måste vi göra våra processer mer effektiva och använda våra resurser så effektivt som möjligt.

Globalt samarbete. En viktig del i att säkerställa en hög kvalitet är kundorientering i betydelsen av djup förståelse för kundernas behov och processer. Webasto gör detta i nära samarbete med sina kunder, leverantörer och andra affärspartners. Å andra sidan är detta utbyte även internt för våra centrala fukntioner med våra nationella och internationella affärsenheter och deras placering. Endast på detta sätt kan vi uppfylla våra globala kundernas förväntningar. 

Främja kvalitet och efterfrågan. Viljan och förmågan hos våra medarbetare och att vi arbetar som ett lag är ett mycket viktigt bidrag för att säkerställa att kvalitetskraven. Webasto stöds av kontinuerlig utbildning och vidareutbildning i enlighet med gällande och framtida krav och processer.

 

Gå till hemsidan för Webasto Gorup för att hitta aktuella certifikat:

www.webasto-group.com