Komfortabel och effektiv transport

 

Transportbilar är i bruk varje dag och ser till att varor eller passagerare når sina destinationer säkert. De är också mobila arbetsplatser. Din förare måste kunna förlita sig på tekniken ombord, speciellt på värme-och luftkonditioneringssystemen eftersom de säkerställer komfort och säkerhet. Med Webastos lösningar råder ett behagligt klimat både i kupé och i lastutrymme. På samma sätt kan tomgångskörning undvikas vid stillastående. Den minskade bränsleförbrukningen ökar effektiviteten och skyddar miljön genom att minska utsläppen.