Webasto marina taklösningar

Öppnar för nya horisonter

 

Webasto leder utveckling av taksystem för fordonsindustrin. Vi erbjuder mer än 50 års erfarenheter från fordonsindustrin applicerat på den marina sektorn. Beprövade lösningar för öppningsmekanismer och tätningar utvecklade för den krävande marina miljön.

Ljus och frisk luft är nödvändiga ingredienser för en behaglig färd ombord. Webastos taklösning förser dina passagerare med högsta möjliga komfort. Vi drar nytta av våra 50 års erfarenheter inom fordonsindustrin för att erbjuda lösningar för de senaste marina kraven både för slutanvändaren och tillverkaren.

 

Fordons industri erfarenhet sammanfogas med marina kraven

  

Service & hämtningar

 
 
Kontakta oss

KG Knutsson AB

SE- 191 81 Sollentuna

Sweden