Digitala AC kontroll paneler

  

Webastos digitala kontrollpanel är en del i det elektroniska styrsystemet tillsammans med styrenheten samt alla inkommande sensorer. Displayen anpassar sin funktionalitet till den utrustning som den är installerad mot. Information och parametrar kan programmeras via panelen.

  
 

Fristående system

 • Automatisk/Manuell omkoppling mellan värme och kyla. li>
 • Kyla eller enbart värmedrift möjlig. li>
 • Kalibrering av alla temperaturavläsningar. li>
 • Automatisk släckning av display. li>
 • Finjustering av fläktvarvtalet på alla fläktar. li>
 • Välj mellan automatisk eller manuell fläktkontroll. li>
 • Automatisk avfuktning utan ingrepp av användare. li>
 • Förångartemperatur. li>
 • Termostatstyrd fläkthastighet via temperaturdifferens. bsp;
 • Fjärrkontroll finns som tillval. li>
 • Programmerbar kod för åtkomst till inställningar. li>
 

Kundanpassad design

  
   
FAQ: Webasto marina-AC system

Har du frågor om hur du installerar ett marint AC system? I vårt FAQ område hittar du en hel del användbar information om ditt Webasto AC-system.

 
Broschyr & Katalog

Hitta detaljerad information om vår marina produktportfölj i vår broschyr och katalog.