Smart värme och kyl komfort: BlueComfort Premium

 

I ett BlueComfort Premium-system är ett AC-aggregat och en dieseldriven vattenvärmare integrerade i samma system. Med en   vattenvärmare garanteras full värmeeffekt även vid låga havsvattentemperaturer, där reverseringsläget når sina gränser.

Systemet använder samma vattenledningar, fläktar, värmeväxlare, luftledningar och kontrollenheter för både värme och kyla. För enklast möjliga användarvänlighet. Huvudsystemet regleras av den elektroniska styrenheten och individuella kontroller är placerade i hytterna. BlueComfort Premium-systemet inns i två versioner: Basic och Deluxe.

 
 

Mina fördelar

  • Integration av Chiller och dieselvärmare i ett system
  • Komfort som hemma
  • Expanderbart modulkoncept
  • Stort urval av lösningar för alla båttyper
  • Systemkombinationer tillgängliga från 12,000 till 572,000 BTU/h kylkapacitet och från 3.5 till 37 kW värmekapacitet
 

Integration: Basic-enheten

Basic-enheten integrerar en vattenvärmare i ett kylsystem via en trevägsventil. Ventilen garanterar att kallt vatten inte flyter via värmaren, vilken skulle kunna orsaka kondensation. Både värmaren och trevägsventilen är elektroniskt styrda av AC-enhetens styrenhet. En speciell värmare erfordras med särskilt temperatu intervall och termostater som begränsar vattentemperaturen till 60° C.

Webasto BlueComfort Premium Basic versionen
 

Integration: Deluxe-enheten

Deluxe-enheten inkluderar alla funktioner på Basic-enheten plus integrationen av en varmvattenberedare och ytterligare fläktelement eller radiatorer i systemet. Det erbjuder ultimat komfort för värme och sanitetsvatten. Blandningsventiler begränsar vattentemperaturen i vattenkretsen till 60° C. En sommar- och vinterbrytare gör att varmvattenberedaren även kan användas på sommaren samtidigt som AC-systemet kyler kabinerna.

Webasto BlueComfort Premium deluxe version
 

Se video

 

Installationsexempel

Installations exempel BlueComfort Premium
  
Produktblad BlueComfort Premium

Ladda ner produktbladet för mer information om Webastos BlueComfort Premium Serie.