Companiile din cadrul grupului Webasto vă respectă viața privată și privesc cu toată seriozitatea protecția datelor cu caracter personal. Dorim să știți care sunt datele pe care le stocăm, când le stocăm și cum le utilizăm. Am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Colectarea anonimă a datelor

În principiu, puteţi vizita paginile de internet nepersonalizate ale grupului Webasto (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com și www.webasto-career.com), fără a ne comunica cine sunteți. Atunci când vizionați ofertele noastre online, păstrăm o evidență în legătură cu adresa IP utilizată în prezent de calculatorul dumneavoastră, tipul browserului și sistemul de operare al calculatorului dumneavoastră, pagina web de pe care ne vizitați, ora și paginile web vizitate. Însă de aici nu putem desprinde concluzii privind datele cu caracter personal și nici nu este intenţia noastră. Evaluarea acestor informații se face în scopuri statistice. Dumneavoastră ca utilizator individual rămâneți o persoană anonimă.

 

Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă informaţii referitoare la dumneavoastră ca persoană. Aici intră informaţii cum ar fi numele dumneavoastră, domiciliul, adresa poștală, numărul de telefon. În schimb, nu sunt incluse acele informaţii care nu pot fi puse direct în legătură cu identitatea dumneavoastră reală (cum ar fi, de exemplu, durata petrecută pe pagina de internet sau numărul utilizatorilor paginii de internet). Datele cu caracter personal sunt colectate de companiile din grupul Webasto doar atunci când le primim de la dumneavoastră, de exemplu la completarea unui formular de înscriere, în cazul înregistrării pentru servicii personalizate sau al transmiterii candidaturii pentru un post. Datele pe care le introduceţi în formular sunt stocate în următoarele scopuri:

 

 • Rezolvarea cererii dumneavoastră de ofertă de către Webasto
 • Abonarea la newsletter [buletinul informativ] și trimiterea buletinelor informative
 • Transmiterea datelor dumneavoastră către departamentul de resurse umane abilitat, atunci când candidați pentru un post
 • Analizarea anonimizată a datelor utilizatorilor în scopul extinderii și îmbunătăţirii paginii noastre de internet
 

Transmiterea către terţi a datelor cu caracter personal

Pentru a vă putea oferi servicii optime, ne rezervăm dreptul de a transmite datele dumneavoastră către alte companii din grupul Webasto sau către distribuitorii și partenerii noștri de servicii. Atunci când solicitați o ofertă a unui distribuitor prin intermediul paginii noastre de internet https://www.webasto-comfort.com, transmitem mai departe datele cu caracter personal introduse de dumneavoastră către distribuitorii pe care i-ați selectat.

În cazul unei solicitări îndreptăţite privind unele informații suplimentare sau ștergerea unor date, Webasto vă poate sprijini desigur, prin transmiterea și în numele dumneavoastră a solicitării respective către furnizorul de servicii.

Transmiterea datelor dumneavoastră către terţi este exclusă, cu excepţia cazului în care ați acceptat în mod expres acest lucru.

 

Perioada de reținere

Datele cu caracter personal care ne-au fost comunicate prin intermediul paginii noastre web vor fi stocate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care ne-au fost încredințate. În măsura în care durata păstrării datelor este impusă prin norme comerciale sau fiscale, anumite date poate fi stocate pe o perioadă de până la 10 ani.

 

Drepturile dumneavoastră

Drepturile dumneavoastră legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 • dreptul de acces la datele stocate despre dumneavoastră;
 • dreptul la corectarea datelor;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul de a obiecta și contesta;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul privind portabilitatea datelor.

 

Puteţi revoca în orice moment consimțământul dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Aveţi dreptul de a depune plângere la autoritatea de control competentă.

 

Dacă nu sunteți de acord cu stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă acestea nu mai sunt de actualitate, vom proceda la ștergerea, corectarea sau blocarea acestora conform prevederilor legale, în urma unei instrucțiuni primite din partea dumneavoastră în acest sens. La cerere, veți primi gratuit informații despre toate datele cu caracter personal pe care le-am stocat despre dumneavoastră. Dacă aveți întrebări legate de colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar și pentru informații privind corectarea, blocarea sau ștergerea unor date, precum și alte drepturi, vă rugăm să vă adresaţi responsabilului cu protecția datelor din cadrul grupului Webasto (dataprotection@webasto.com) sau să scrieţi direct companiei respective din grupul Webasto.

 

Utilizarea cookie-urilor

Pe paginile noastre utilizăm cookie-uri. Un cookie este un mic set de date, care poate fi salvat pe hard diskul computerului dumneavoastră. Acest set de date este generat de serverul de internet prin intermediul căruia v-ați conectat la internet cu ajutorul browserului dumneavoastră (de ex. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox), după care vi se trimite dumneavoastră. Cu ajutorul cookie-urilor puteţi fi recunoscut în momentul în care vizitați pagina web, fără să mai fie nevoie să reintroduceți datele respective. La ora actuală, majoritatea browserelor sunt setate în așa fel încât accepta cookie-uri în mod automat. Totuşi, aveţi posibilitatea de a vă seta browserul ca să respingă cookie-urile sau să le afișeze anterior. Găsiți informaţii în acest sens prin intermediul funcției de ajutor a browserului pe care îl utilizaţi. În plus, puteţi șterge în orice moment cookie-urile de pe calculatorul dumneavoastră (de ex. în Windows Internet Explorer).

We use the following cookies:

 • idrxvr: Main visitor ID (3rd-party cookie). Lifetime: 13 Months
 • xtan: Numeric ID, provided by the client when a user logs on to the client’s site. Lifetime: 1 year
 • xtant: Technical value linked to identified visitor management. Lifetime: 1 year
 • xtvrn: List of numsites encountered by the visitor. Lifetime: 10 years
 • xtidc: Visitor ID for intranet site, or when 3rd-party cookies are disabled (ex: User-agent containing safari/iPhone/iPad/iPod). Lifetime: 10 years
 

Linkurile către alte pagini web

Oferta noastră online conţine linkuri către alte pagini web. Noi nu avem nicio influenţă asupra respectării de către operatorii acestor pagini web a prevederilor în materie de protecție a datelor. De aceea, vă recomandăm să verificaţi separat declarațiile acestora privind protecția datelor. De asemenea, nu avem nicio influenţă asupra legalității conținutului acestor pagini web. Prin urmare, respingem orice răspundere privind conținutul altor pagini web.

 

Declarația de confidențialitate AT Internet

În analizarea utilizării paginii noastre web apelăm la o soluție oferită de AT Internet. Obiectivul este de a realiza pagina noastră web în așa fel, încât să răspundă optim cerinţelor dumneavoastră. Dorim să îmbunătățim atât ușurința utilizării, cât și calitatea ofertei noastre pe internet, odată cu prezentarea promptă și ușor de accesat a produselor și informaţiilor de interes pentru dumneavoastră.

Pentru a realiza obiectivul de mai sus este necesar să urmărim și să analizăm din punct de vedere statistic comportamentul utilizatorilor pe paginile noastre de internet, iar aici avem nevoie de evaluarea datelor colectate în următoarele scopuri:

 • Realizarea unor comparaţii privind performanța sau rentabilitatea paginilor noastre web,
 • Determinarea numărului de vizitatori pe site,
 • Servicii de tracking [urmărire] privind luarea la cunoștință a reclamelor online prezentate pe pagina noastră web, a programelor partenerilor și companiilor afiliate, conţinuturi rich media sau campanii publicitare speciale,
 • TComensurarea acelor secțiuni pe site-ul nostru cu atractivitate deosebită pentru dumneavoastră,
 • Evaluarea informațiilor despre proveniența utilizatorilor online, în vederea optimizării ofertei noastre.

 

Aici facem deosebirea între date primare (1) și date prelucrate (2):

(1) Sunt colectate următoarele date:

 • Fie un cookie, care cuprinde mai multe informaţii (un cookie este un mic fişier text salvat pe calculatorul dumneavoastră de către o pagină web):

- Numele serverului care a creat cookie-ul,

- O identificare anonimă, sub forma unui număr univoc,

- O dată de expirare.

 • Sau un identificator mobil (acesta este un număr univoc, care permite recunoaşterea clară a dispozitivului)
 • Și adresa IP, utilizată în scopul geolocalizării. Adresa IP este anonimizată prin scurtarea ultimelor trei cifre.
 • Toate datele legate de navigaţia pe internet colectate pentru acești identificatori.

 

(2) După prelucrarea datelor primare se vorbește despre date prelucrate, care oferă următoarele informaţii:

 • Unique Visitor ID
 • Toate datele furnizate de Digital Analytics în legătură cu acest identificator, date calculate de către operatorul de date.

 

Sunt valabile următoarele perioade de stocare:

 • Datele primare sunt șterse după șase luni de la colectare.
 • Datele prelucrate sunt stocate pe durata de derulare a contractului dintre noi și furnizorul nostru de servicii, iar după șase luni sunt șterse.

 

Transmiterea datelor cu caracter personal

Noi și AT Internet, în calitate de operator de date, avem acces la datele Digital Analytics.

Puteţi contesta prelucrarea datelor prin intermediul AT Internet folosind următorul link:

https://www.xiti.com/de/optout.aspx

 

Direcționarea măsurilor de publicitate online prin intermediul companiei Netzeffekt GmbH

În vederea optimizării și decontării măsurilor noastre de publicitate, precum și pentru a ne putea adresa din nou vizitatorilor paginilor noastre web, compania Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 München, Germania colectează, stochează și prelucrează în numele nostru date anonimizate privind vizita dumneavoastră pe site, fără ca aceste date să aibă caracter personal. În acest sens, uneori se utilizează cookie-uri. Compania Netzeffekt nu poate face și nici nu va face legătura între datele legate de vizita dumneavoastră pe site și numele dumneavoastră sau alte date personale, pe care ni le-ați comunicat.

Puteţi contesta prelucrarea datelor de către compania Netzeffekt GmbH folosind următorul link:

https://datenschutz.netrk.net/optout

 

Social plugins de la Facebook, Google+, Twitter și XING

Pe paginile noastre web nu utilizăm așa numitele social plugins [în continuare butoane], ci exclusiv referinţe (linkuri) către rețelele respective.

Pe pagina noastră web veți găsi linkuri către următoarele rețele / servicii sociale:

 • Reţeaua socială externă Facebook a companiei Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA. Puteți recunoaşte aceste butoane pe baza unuia dintre logo-urile Facebook (litera albă „f“ pe fond albastru sau semnul „Like“), ori deoarece sunt însoțite de precizarea „Facebook Social Plugin“. Lista și aspectul acestor butoane Facebook Social Plugins poate fi consultată pe adresa developers.facebook.com/plugins.
 • Reţeaua socială externă „Google+“ a companiei Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Pe pagina noastră web aceste butoane sunt identificate prin logo-ul Google+ sau prin semnul „+ 1”.
 • Serviciul extern Twitter al companiei Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA. Butoanele pot fi identificate prin simbolurile "Twitter" sau "Follow", alături de pasărea stilizată de culoare albastră. Butoanele pot fi vizualizate pe https://twitter.com/about/resources/buttons. Prin apăsarea acestor butoane aveți posibilitatea de a distribui un articol de pe pagina noastră web prin intermediul Twitter sau de ne urmări direct pe Twitter.
 • Rețeaua XING a companiei XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Plugin-urile sunt marcate prin butonul XING.

 

În cazul utilizării unor plugin-uri, acestea sunt de regulă dezactivate și trebuie activate de către dumneavoastră în mod expres. Funcţiile asociate referinţelor de pe rețelele sau serviciile respective (Facebook, Google+, Twitter, XING), în special transmiterea de informații și date ale utilizatorilor, nu sunt activate prin simpla vizitarea a paginii noastre web, ci abia după ce ați dat click pe referinţele respective. Dacă urmăriți aceste referințe dând click, sunt activate plugin--urile de la Facebook, Goolge+, Twitter și/sau XING, iar browserul dumneavoastră crează o legătură directă cu serverele respectivei rețele sau ale serviciului respectiv, adică Facebook, Google+, Twitter și/sau XING. Dacă pe parcursul vizitei dumneavoastră pe pagina noastră web urmăriți aceste referinţe și v-ați logat prin intermediul contului dumneavoastră în rețeaua sau serviciul respectiv (Facebook, Google+, Twitter, XING), atunci informația că ați vizitat site-ul nostru este transmisă mai departe către acel operator (Facebook, Google+, Twitter, XING). Vizitarea paginii web poate fi asociată contului dumneavoastră de către operatorul respectiv (Facebook, Google+, Twitter, XING). Aceste informaţii sunt transmise operatorilor respectivi (Facebook, Google+, Twitter, XING), unde pot fi eventual stocate. Pentru a evita acest lucru, trebuie să vă delogați de pe contul dumneavoastră, înainte de a face click pe referința respectivă. Informaţii suplimentare privind informaţiile stocate pot fi accesate sub următoarele linkuri.

 

Chiar și dacă nu sunteți membru al uneia dintre rețele sau serviciile sociale menţionate, acestea au posibilitatea ca prin intermediul butoanelor social plugins să vă afle adresa IP și eventual să o stocheze. Detalii privind scopul și perimetrul de colectare, prelucrare și utilizare a datelor de către Facebook, Google+, Twitter și XING, precum și drepturile și opțiunile dumneavoastră privind setările calculatorului pot fi accesate pe declarațiile de confidențialitate respective:

 

În plus, există posibilitatea de a bloca plugin-urile sociale cu ajutorul unor addon-uri pentru browserul dumneavoastră, cum ar fi blocarea plugin-ului pentru Facebook numit "Facebook Blocker", care poate fi descărcat de pe internet. În parte, puteţi modifica și setările dumneavoastră de confidențialitate, de ex. astfel https://twitter.com/account/settings.

 

Newsletter

Trimitem buletine informative (newsletter), e-mailuri și alte înștiințări electronice conținând informaţii cu caracter publicitar (în continuare „newsletter“) numai cu acceptul destinatarului sau în baza unei permisiuni legale. Dacă în cadrul înregistrării la newsletter se face o descriere concretă a conţinutului, acesta este hotărâtor în acordarea acceptului din partea utilizatorului.

 

Dacă vă abonați la newsletterul nostru, vom folosi datele necesare înregistrării sau datele pe care ni le-ați comunicat separat, cu scopul de a vă trimite periodic buletinul nostru informativ prin e-mail. Renunțarea la newsletter este posibilă în orice moment, fie printr-un mesaj la adresa de contact de mai jos sau prin intermediul linkului special cuprins în buletinului informativ.

 

Pentru a vă înregistra în scopul primirii buletinului informativ, este suficient să ne indicaţi adresa dumneavoastră de e-mail. Înregistrarea pentru a primi newsletterul nostru se face prin aşa numita procedură de dublă înscriere [Double-Opt-In]. Asta înseamnă că după înregistrare veți primi un e-mail în care vi se solicită confirmarea înregistrării. Această confirmare este necesară pentru a exclude posibilitatea ca cineva să se înregistreze de pe adrese de e-mail străine.

 

Se păstrează evidența înregistrărilor la newsletter, pentru a putea justifica derularea procesului de înregistrare în conformitate cu prevederile legale. Aici intră stocarea momentului înregistrării și al confirmării înregistrării, dar și adresa IP.

 

Puteţi rezilia în orice moment primirea buletinului informativ, cu alte cuvinte, puteţi revoca consimțământul acordat. Astfel sunt revocate și consimțămintele privind trimiterea acestuia. La sfârşitul fiecărui newsletter găsiți un link pentru rezilierea acestuia.

 

Întrebări și comentarii

Pentru întrebări, sugestii sau comentarii legate de protecţia datelor, vă rugăm să vă adresaţi responsabilului cu protecția datelor prin e-mail la (dataprotection@webasto.com).

 

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii din domeniul internetului impun adaptarea periodică a declarației noastre privind protecția datelor și a politicii noastre de confidențialitate. Aici vă informăm cu privire la ultimele noutăți.

 

 

Departamentul responsabil privind domeniul protecţiei datelor

Data Protection Webasto Group

Webasto SE

Kraillinger Straße 5

82131 Stockdorf

Germania

Group Data Protection Officer: Reinhard Bersch

dataprotection@webasto.com

Telefon: +49 (89) 8 57 94-0