Jakość gwarantowana

Zasady jakości

 

Poniższe zasady charakteryzują nasze podejście do jakości.

1. Jesteśmy światowym liderem rynku produktów dla branży motoryzacyjnej, które zwiększają komfort kierowcy i radość z jazdy samochodem. Nasi pracownicy stosują zasady zachowania jakości w codziennej pracy.

2. Poprawa wydajności jest niezbędna, by ekonomicznie wykorzystywać dostępne zasoby i zapewniać wysoką jakość produktów, procesów i usług.

3. Realizacja produktów na podstawie analiz rynkowych i z zastosowaniem metod zarządzania projektami. Celem jest osiągnięcie optymalnych korzyści dla klienta poprzez włączenie go w prace w obszarach naszych kompetencji.

4. Orientacja na klienta oznacza zrozumienie odbiorcy, poznanie jego oczekiwań i dostarczenie mu pożądanych korzyści na podstawie naszej wiedzy technicznej i zrozumienia rynku. Kontakt z klientem to dla nas źródło wiedzy o jego satysfakcji i osiągniętych rezultatach. Nasz sukces na światowym rynku zależy od uznania klientów dla naszych osiągnięć.

5. Lepiej zapobiegać niż reagować. Wczesne zapobieganie awariom podnosi atrakcyjność naszych produktów i usług oraz ogranicza koszty. Stosowanie koncepcji “zero wad” w codziennej pracy oznacza spójne działania zgodne z naszym motto: Rób to, co trzeba (świadomość jakości), jak trzeba (optymalizacja kosztów) i kiedy trzeba (realizacja harmonogramu).

6. Świadomość ekologiczna oznacza zwracanie uwagi na fakt, że każde podniesienie jakości ma także określony wpływ na środowisko. Ograniczamy szkodliwość dla środowiska poprzez redukowanie liczby odpadów, produkcję z materiałów odnawialnych, niskie zużycie energii i stosowanie opakowań przyjaznych dla środowiska.

7. Stawianie wyzwań i wzajemne wspieranie się to podstawy sukcesu. Nasze procesy zarządzania promują osiągnięcia i rozwój zawodowy naszych pracowników. Mierzymy wyniki pracowników pod kątem wymagań przyszłych procesów, stymulując ich dalszy rozwój. Praca zespołowa to preferowana forma współpracy pomiędzy pracownikami, dostawcami i klientami.

8. Wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy i kompetencji przedsiębiorstwa oznacza ochronę naszej wiedzy o produktach i procesach, a także jej odpowiednie stosowanie i komunikowanie. Błyskawiczny transfer wiedzy w obrębie sieci informacyjnych do tych, którzy w danej chwili jej potrzebują zapewnia Webasto konkurencyjną pozycję na rynku światowym.

9. Struktura i wydajność relacji z klientami są wzmacniane przez aktywne kontakty z klientami na poziomie międzynarodowym i lokalnym.

10. Współpraca z partnerami w obrębie całego łańcucha dostaw powinna być długotrwała i uczciwa, co jest gwarancją długofalowych sukcesów obydwu stron i ponadprzeciętnych rezultatów.