People with drive work for Webasto

 

Innowacyjność, odpowiedzialność, atmosfera współpracy – z tym kojarzy się nasza firma pracownikom Webasto.

 

Talenty „Made by Webasto”

Talenty „Made by Webasto”

Ważnym elementem naszej kultury korporacyjnej są szkolenia i rozwój naszych pracowników. Wspierając kształcenie ustawiczne, zwiększamy indywidualne i metodyczne umiejętności naszych kadr.

 

Jakie są Twoje cele?

Każdego roku, nasi pracownicy i menedżerowie oceniają stojące przed nimi wyzwania, opracowując roczne zobowiązania do realizacji celów i plany rozwoju. Poza określeniem celów na przyszłość, pracownicy akceptują także wymagania dotyczące szkoleń. Oprócz tradycyjnych sesji szkoleniowych, mogą one obejmować także podjęcie nowych lub zmodyfikowanych zadań lub przejęcie projektu. Osiągnięcie celów związanych z karierą zawodową w Webasto wymaga elastyczności i inicjatywy.

 

Wiedza i zaangażowanie – atuty talentów Webasto

Takie przedsiębiorstwo, jak Webasto, potrzebuje wysoko wykwalifikowanych pracowników, wykazujących się solidnymi predyspozycjami i najbardziej aktualną wiedzą ze swej specjalizacji. Oczywistym jest fakt, że kluczowymi elementami sukcesu Webasto są ciągła nauka i szkolenia oraz międzynarodowy transfer wiedzy i doświadczenia. W poszczególnych krajach i zakładach dostępne są różne szkolenia.

 

Work Life Balance: równowaga między pracą a życiem prywatnym

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym

Największą motywacją i kreatywnością wyróżniają się ci pracownicy, którzy potrafią znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym.

Przez cały rok organizujemy rozmaite programy promujące zdrowy i aktywny tryb życia (np. programy treningów marszowych, seminaria edukacyjne) oraz akcje charytatywne.

 

Dobre perspektywy na przyszłość

Innowacje technologiczne wymagają zaangażowanych i kompetentnych twórców z ogromnym entuzjazmem do działania w świecie motoryzacji.

 
Przedsiębiorstwo z przyszłością

„Jesteśmy rodziną” Jako firma rodzinna, Webasto stawia na długofalową wartość oraz przedsiębiorczość. Ważnym elementem naszej kultury korporacyjnej jest rozwój naszych pracowników i zarządzanie talentami. Bierzemy także odpowiedzialność za naszych kolegów i środowisko, w którym pracujemy. Ta koncepcja jest ujęta bardziej szczegółowo w założeniach naszej korporacyjnej filozofii.

 

Nasza pasja: fascynacja motoryzacją

Krótki czas podejmowania decyzji oraz szeroki wachlarz zadań zapewniają naszym pracownikom swobodę w realizowaniu własnych pomysłów w otwartym środowisku nastawionym na pracę zespołową. Umożliwiamy naszym kolegom zdobywanie kolejnych kwalifikacji i umiejętności w trakcie pracy, dzięki czemu mogą szybko przejmować odpowiedzialność za nowe zadania

 

Postęp zapewniający utrzymanie wysokiego poziomu

Nie tylko chcemy pozyskiwać do Webasto najlepszych pracowników, ale chcemy ich także rozwijać i stawiać przed nimi kolejne wyzwania. Rozwój kadr to integralny element systemu wartości Webasto. Wiele wolnych miejsc pracy zapełniamy poprzez awansowanie naszych pracowników. Webasto umożliwia także zdobycie doświadczenia międzynarodowego: od krótkich, trwających kilka miesięcy projektów po możliwości kilkuletniej pracy zagranicą.

  
Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą 
Webasto Petemar Sp. z o.o.
Warszawska 205/219
05-092 Łomianki

  
Oferty pracy
Oferty pracy

Potrzebujemy Twojego wsparcia!

  
Oddziały na całym świecie

Zobacz, w jakich miejscach na świecie znajdują się oddziały Webasto