Jakość i środowisko

 

Czynniki o decydującym znaczeniu dla sukcesu lidera rynku rozwiązań dachowych i systemów zarządzania temperaturą to spójne zarządzanie jakością i ciągłe doskonalenie procesów. Najważniejsze wyzwania stojące przed branżą motoryzacyjną to redukcja zużycia paliwa i projektowanie alternatywnych koncepcji pojazdów.

 

Naszym celem jest jakość

Ensuring quality

Zapewnienie jakości. Ze względu na coraz krótszy czas realizacji projektów, wiele procesów musi być dziś realizowanych równocześnie. Jednocześnie zwiększa się liczba stosowanych interfejsów. Aby utrzymać wysokie standardy jakości przy tak dużej złożoności procesów, musimy stale wprowadzać kolejne usprawnienia i wykorzystywać nasze zasoby tak ekonomicznie, jak to możliwe.

Globalna współpraca. Kluczowym dla zapewnienia wysokiej jakości elementem jest koncentracja na klientach i doskonałe zrozumienie ich wymagań. W tym celu, Webasto pozostaje w bliskim kontakcie z klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, a także zapewnia wymianę informacji pomiędzy zakładami i oddziałami firmy na całym świecie. To jedyny sposób na spełnienie oczekiwań wszystkich klientów.

Wysokie wymagania i promocja jakości. Motywacja i wyniki naszych pracowników oraz praca zespołowa to czynniki mające znaczący wkład w spełnianie wymogów związanych z jakością. Webasto stale dba o zgodność z bieżącymi wymogami oraz przygotowywanie się na przyszłe wymogi i procesy poprzez ustawiczne szkolenia pracowników.

 

Odwiedź stronę Webasto Group aby zasięgnąć więcej informacji dotyczących jakości oraz posiadanych certyfikatów.

www.webasto-group.com