Przedsiębiorstwa Grupy Webasto respektują Państwa prywatność i bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Chcemy, aby Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane przechowujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przestrzeganie przepisów o ochronie danych.

 

Anonimowe zbieranie danych

Mają Państwo zasadniczo możliwość korzystania z niespersonalizowanych stron internetowych Grupy Webasto (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com oraz www.webasto-career.com) bez konieczności informowania nas o swojej osobie. Podczas przeglądania naszych witryn internetowych protokołowany jest adres IP wykorzystywany aktualnie przez Państwa komputer, typ przeglądarki i system operacyjny Państwa komputera, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo nasz serwis, data, godzina oraz przeglądane przez Państwa strony. Nie daje to nam jednak możliwości zidentyfikowania Państwa danych osobowych i nie mamy także takiego zamiaru. Informacje te są analizowane w celach statystycznych. Państwo będący w tym wypadku indywidualnym użytkownikiem pozostają anonimowi.

 

Dane osobowe

Dane osobowe są to informacje dotyczące Państwa osoby. Należą do nich takie dane jak Państwa nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu. Nie należą do nich takie informacje, których nie można bezpośrednio powiązać z Państwa rzeczywistą tożsamością (jak na przykład czas przeglądania strony internetowej lub liczba osób korzystających z tej strony). Przedsiębiorstwa Grupy Webasto zbierają dane osobowe tylko w tych wypadkach, w których przekażą Państwo nam te dane z własnej woli, na przykład podczas wypełniania kwestionariusza zgłoszeniowego, przy rejestracji umożliwiającej korzystanie ze spersonalizowanego serwisu lub w ramach przekazywania nam swojej aplikacji. Dane wpisane przez Państwa do kwestionariusza będą przechowywane tylko w następujących celach:

 

 • na potrzeby odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe ze strony Webasto,
 • na potrzeby rejestracji i wysyłki biuletynów informacyjnych (Newsletter),
 • na potrzeby przekazywania Państwa danych do właściwego działu personalnego w ramach aplikacji,
 • na potrzeby analizy anonimowych danych użytkowników służącej rozszerzaniu i doskonaleniu naszej strony internetowej.
 

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

W celu zapewnienia Państwu optymalnej obsługi zastrzegamy sobie możliwość przekazywania Państwa danych innym przedsiębiorstwom Grupy Webasto, naszym autoryzowanym dystrybutorom oraz zakładom serwisowym. O ile za pośrednictwem naszej witryny internetowej https://www.webasto-comfort.com Państwo zapytanie o ofertę ze strony jednego z dystrybutorów, dane osobowe przekazane przez Państwa udostępnimy wybranym przez Państwa dystrybutorom.

W ramach procedury złożenia uzasadnionego wniosku o udzielenie informacji o danych względnie o ich usunięcie Webasto może oczywiście chętnie wesprzeć Państwa przez dodatkowe przekazanie tego wniosku usługodawcy w Państwa imieniu

Przekazywanie danych innym osobom trzecim jest wykluczone, chyba że Państwo wyraźnie wyrazili na to zgodę.

 

Okres przechowywania

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej przechowywane są tylko tak długo, aż spełniony zostanie cel, dla którego nam je powierzono. O ile zachodzi wymóg dotrzymania ustawowych okresów przechowywania danych w aspekcie przepisów prawa handlowego i podatkowego, okres przechowywania określonych danych może wynieść maksymalnie 10 lat.

 

Prawa, które Państwu przysługują

Posiadają Państwo następujące prawa dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do przechowywanych własnych danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych.

 

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi we właściwym urzędzie kontrolnym.

 

O ile nie wyrażają już Państwo zgody na przechowywanie swoich danych osobowych lub jeśli dane te są już nieprawidłowe, po otrzymaniu odpowiedniego polecenia spowodujemy w ramach przepisów ustawowych usunięcie, korektę lub blokadę Państwa danych. Na życzenie otrzymają Państwo bezpłatną informację o wszystkich danych osobowych, które przechowujemy w odniesieniu do Państwa osoby. W razie pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz w razie potrzeby zasięgnięcia informacji, sprostowania, blokady lub usunięcia danych, a także w celu skorzystania z dalszych praw, proszę zwrócić się do inspektora ochrony danych Grupy Webasto (dataprotection@webasto.com) lub w formie pisemnej do odnośnego przedsiębiorstwa Grupy Webasto.

 

Stosowanie plików „cookies"

Na naszych stronach stosujemy pliki „cookies". Plik „cookie” stanowi nieduży pakiet danych, który może zostać zapisany na Państwa twardym dysku. Serwer internetowy, z którym nawiązują Państwo połączenie za pośrednictwem swojej internetowej przeglądarki (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) generuje ten pakiet danych i wysyła go następnie do Państwa. Plik „cookie” pozwala na rozpoznanie Państwa przy ponownym przeglądaniu strony internetowej bez potrzeby powtórnego wprowadzania danych, które Państwo wcześniej już podali. Aktualnie większość przeglądarek internetowych jest domyślnie tak ustawiona, że akceptuje automatycznie pliki „cookies”. Mają Państwo jednak możliwość takiego ustawienia swojej przeglądarki, które wyłącza obsługę plików „cookies” lub wcześniej je wyświetla. Odnośne informacje zawiera funkcja pomocy stosowanej przez Państwa przeglądarki. Ponadto pliki „cookies” można w każdej chwili usunąć ze swojego systemu (np. w przeglądarce Windows Internet Explorer).

We use the following cookies:

 • idrxvr: Main visitor ID (3rd-party cookie). Lifetime: 13 Months
 • xtan: Numeric ID, provided by the client when a user logs on to the client’s site. Lifetime: 1 year
 • xtant: Technical value linked to identified visitor management. Lifetime: 1 year
 • xtvrn: List of numsites encountered by the visitor. Lifetime: 10 years
 • xtidc: Visitor ID for intranet site, or when 3rd-party cookies are disabled (ex: User-agent containing safari/iPhone/iPad/iPod). Lifetime: 10 years
 

Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta internetowa zawiera linki do innych stron. Nie mamy wpływu na to, czy operatorzy tych stron internetowych przestrzegają przepisów o ochronie danych. Dlatego powinni Państwo odrębnie sprawdzić politykę prywatności prezentowaną przez tych operatorów na odnośnych stronach. My nie mamy także żadnego wpływu na legalność treści prezentowanych na tych stronach. Dlatego odrzucamy wszelką odpowiedzialność za treści prezentowane na innych stronach internetowych.

 

Wskazówki firmy AT Internet w zakresie ochrony danych

Do analizy korzystania z naszej strony internetowej stosujemy rozwiązanie firmy AT Internet. Celem jest takie przygotowanie naszej strony internetowej, aby była ona optymalnie dostosowana do Państwa potrzeb. Chcielibyśmy ułatwić obsługę naszej oferty internetowej oraz poprawić jej jakość, aby móc zaprezentować Państwu interesujące produkty i informacje w sposób aktualny i przyjazny dla klienta.

Realizacja powyższego celu wymaga rejestracji oraz statystycznej analizy aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej, wobec czego zbierane dane wykorzystujemy do następujących zadań analitycznych:

 • przeprowadzania porównań w zakresie uzyskiwania określonych wyników oraz opłacalności naszych stron internetowych,
 • stwierdzania liczby odwiedzających naszą witrynę internetową,
 • śledzenia stopnia wykorzystania np. zamieszczanych na stronie reklam internetowych, programów partnerskich typu „affiliate”, bogatych treści multimedialnych (rich media content) lub szczególnych kampanii,
 • pomiaru szczególnie atrakcyjnych dla Państwa serwisów strony internetowej,
 • analizy pochodzenia użytkowników strony w celu lokalnej optymalizacji naszej oferty.

 

Rozróżniamy dane nieprzetworzone (1) oraz dane przetworzone (2):

(1) zbierane są następujące dane:

 • albo plik „cookie” (to jest mały plik tekstowy, który odnośna strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze), który zawiera klika informacji:

- nazwę serwera, który zapisał plik „cookie”,

- identyfikator bez nazwy w formie jednoznacznego numeru,

- datę ważności;

 • albo identyfikator mobilny (jest to jednoznaczny numer, który umożliwia jednoznaczne rozpoznanie urządzenia)
 • oraz adres IP wykorzystywany do geolokalizacji; adres IP zostaje zanonimizowany przez obcięcie ostatnich trzech cyfr;
 • wszystkie dane nawigacyjne zbierane w odniesieniu do tych identyfikatorów;

 

(2) po przejściu nieprzetworzonych danych przez ten proces powstają tak zwane dane przetworzone, które zawierają następujące informacje:

 • Unique Visitor ID,
 • wszystkie dane typu „digital analytics” związane z tym identyfikatorem, które są naliczane przez podmiot przetwarzający.

 

Obowiązują następujące okresy przechowywania danych:

 • usunięcie danych nieprzetworzonych następuje sześć miesięcy po ich zebraniu,
 • dane przetworzone są przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy nami i naszym dostawcą z doliczeniem sześciu miesięcy.

 

Przekazywanie danych osobowych

Dostęp do danych typu „digital analytics” posiadamy my oraz spółka AT Internet jako nasz podmiot przetwarzający.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych przez spółkę AT Internet, korzystając z następującego linku:

https://www.xiti.com/de/optout.aspx

 

Zarządzanie działaniami reklamowymi w internecie we współpracy ze spółką z o. o. Netzeffekt GmbH

W celu optymalizacji i rozliczania naszych działań reklamowych oraz ponawiania bezpośredniego kontaktu z odwiedzającymi nasze strony internetowe, także spółka z o. o., Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 München (Monachium), Niemcy, zbiera, przechowuje i przetwarza na nasze zlecenie zanonimizowane dane pobytu Państwa naszych stronach, nie będące danymi osobowymi. W tym celu stosowane są niekiedy pliki „cookies”. Firma Netzeffekt nie może i nie będzie tworzyła powiązań pomiędzy tymi danymi a Państwa nazwiskiem czy innymi danymi osobistymi, które Państwo nam powierzyli.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych przez spółkę Netzeffekt GmbH, korzystając z następującego linku:

https://datenschutz.netrk.net/optout

 

Google Analytics privacy notice

This website uses Google Analytics, a Web analysis service of Google Inc. („Google“). Google Analytics implements so-called cookies, text files that are stored on your computer and facilitate analysis of your usage of the website. The information concerning your usage of this website generated by the cookie are generally transmitted to a Google server in the US and stored there. 

However, in the event of the activation of the IP anonymization at this website, your IP address will be previously abbreviated within all member states of the European Union or in other states that are contracting parties to the Agreement of the European Economic Area. Only in exceptional cases shall the full IP address be transmitted to a Google server in the US and abbreviated there. Upon assignment by the operator of this website, Google will make use of this information to evaluate your usage of this website, to compile reports about the website activities and to provide other services to the operator of this website in conjunction with the usage of the website and other Internet usage. 

The IP address transmitted from your browser in the context of Google Analytics will not be combined with other data compiled by Google. You can prevent the storage of cookies by applying the appropriate setting of your browser software, but we do want to inform you that in this case you may not be able to make comprehensive use of all functions of this website. Furthermore, you can prevent the collection of the data generated by the cookie as related to your usage of the website (incl. your IP address) transmitted to Google as well as the processing of this data by Google by using this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de to download and install the available browser plugin.  

You may find more detailed information on terms of use and data privacy at  https://www.google.com/analytics/terms/de.html and/or at https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. We would like to point out that at this website Google Analytics has been expanded to include the code ”gat._anonymizeIp();“ to guarantee an anonymized collection of IP addresses (so-called IP masking).

We use the following Google Analytics cookies:

 • __utma 2 years from set/update Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
 • __utmt 10 minutes Used to throttle request rate.
 • __utmb 30 mins from set/update Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
 • __utmc End of browser session Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.
 • __utmz 6 months from set/update Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.
 • __utmv 2 years from set/update Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

To opt-out of Google Analytics tracking

You can opt-out of having making your site activity available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (gtag.js, ga.js, analytics.js, and dc.js) that is running on websites from sharing information with Google Analytics about visit activity.

Using the Google Analytics opt-out browser add-on will not prevent site owners from using other tools to measure site analytics. It does not prevent data from being sent to the website itself or in other ways to web analytics services.

 

Stosowanie wtyczek społecznościowych (social plugins) serwisów Facebook, Google+, Twitter oraz XING

Na naszych stronach internetowych nie stosujemy wtyczek społecznościowych (social plugins), lecz wyłącznie odsyłacze (linki) do odnośnych portali internetowych.

Nasza strona internetowa zawiera odsyłacze do następujących portali / serwisów społecznościowych:

 • zewnętrzny portal społecznościowy Facebook spółki Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; wtyczki (plugins) można rozpoznać po jednym z logotypów serwisu Facebook (biała litera „f“ na niebieskim polu lub znak z „podniesionym kciukiem“) lub po oznakowaniu jako „Facebook Social Plugin“; wykaz z wzorami wtyczek społecznościowych Facebook Social Plugins znajduje się do wglądu pod adresem developers.facebook.com/plugins;
 • zewnętrzny portal społecznościowy „Google+“ spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; w ramach naszej witryny internetowej odnośne wtyczki są oznakowane logotypem Google+ lub dodatkiem „+ 1”;
 • zewnętrzny serwis Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; jest on rozpoznawalny po takich hasłach jak "Twitter" lub "Folge” ("Obserwuj") w połączeniu ze stylizowanym niebieskim ptakiem; z przyciskami można zapoznać się pod adresem https://twitter.com/about/resources/buttons; przy pomocy przycisków można udostępnić artykuł lub stronę z naszej witryny internetowej na serwisie Twitter albo obserwować nas w tym serwisie;
 • portal XING spółki XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg; wtyczki (plugins) są oznakowane przyciskiem XING Share Button.

 

Jeśli wtyczki (plugins), które są domyślnie nieaktywne, mają być stosowane, muszą je Państwo świadomie uruchomić. Funkcje przyporządkowane do odsyłaczy wskazujących na odnośne portale/serwisy (Facebook, Google+, Twitter, XING), a w szczególności przekazywanie informacji i danych użytkowników, nie są aktywowane natychmiast po wejściu na naszą stronę internetową, lecz dopiero po kliknięciu odpowiednich linków. Kliknięcie tych odsyłaczy spowoduje uruchomienie wtyczek (plugins) serwisu Facebook, Goolge+, Twitter i/lub XING, a Państwa przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami danego portalu/serwisu, czyli portalu/serwisu Facebook, Google+, Twitter i/lub XING. O ile podczas przeglądania naszej strony internetowej klikną Państwo odsyłacze i będą przy tym zalogowani za pośrednictwem swojego osobistego konta użytkownika w odnośnym portalu/serwisie (Facebook, Google+, Twitter, XING), informacja o tym, że przeglądali Państwo naszą stronę internetową, zostanie przekazana odnośnemu operatorowi (Facebook, Google+, Twitter, XING). Dany operator (Facebook, Google+, Twitter, XING) może przyporządkować wizytę na stronie internetowej do Państwa konta. Te informacje są przekazywane operatorowi (Facebook, Google+, Twitter, XING) i u niego ewentualnie przechowywane. Aby to uniemożliwić, muszą Państwo wylogować się ze swojego konta (account) przed kliknięciem odsyłacza. Uzupełniające informacje na temat przechowywanych danych znajdą Państwo pod następującymi linkami:

 

Nawet jeśli nie są Państwo członkami żadnego z wymienionych portali/serwisów społecznościowych, zachodzi możliwość, że uzyskają one za pośrednictwem wtyczki społecznościowej (social plugin) Państwa adres IP i ewentualnie zapiszą go. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania, zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook, Google+, Twitter oraz XING, a także Państwa praw w tym zakresie oraz opcji związanych z ustawieniami zawierają odnośne wskazówki dotyczące ochrony danych:

 

Ponadto istnieje możliwość blokowania wtyczek społecznościowych (social plugins) za pomocą rozszerzeń (add-ons) do Państwa przeglądarki internetowej; przykładowo Facebook Plugin można zablokować, korzystając z pobranego z internetu rozszerzenia "Facebook Blocker". Częściowo mogą Państwo także zmienić swoje ustawienia dotyczące ochrony danych, np. pod adresem https://twitter.com/account/settings.

 

Newsletter

Biuletyny informacyjne (newsletter), e-maile oraz dalsze wiadomości elektroniczne zawierające informacje reklamowe (określane poniżej jako „Newsletter”) rozsyłamy tylko za zgodą odbiorcy lub za pozwoleniem zgodnym z przepisami ustawowymi. O ile w ramach procedury rejestracyjnej mającej na celu odbiór Newslettera treść Newslettera zostanie konkretnie opisana, będzie ona stanowiła podstawę udzielenia zgody przez użytkowników.

 

Po zarejestrowaniu się Państwa w celu odbioru naszego Newslettera, niezbędne lub odrębnie udostępnione przez Państwa dane będziemy wykorzystywać do regularnej wysyłki naszego biuletynu informacyjnego pocztą elektroniczną (e-mail). Rezygnacja z prenumeraty Newslettera jest możliwa w każdej chwili i następuje albo przez wysłanie wiadomości na podany poniżej adres kontaktowy albo za pośrednictwem przewidzianego w tym celu linku umieszczonego w Newsletterze.

 

Do zarejestrowania się w celu odbioru Newslettera wystarczające jest podanie własnego adresu e-mail. Rejestracja ta następuje w ramach tzw. procedury „double opt in”. To znaczy, że po rejestracjo otrzymają Państwo e-mail, w którym zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie swojej rejestracji. Celem tego potwierdzenia jest uniemożliwienie rejestracji na obce adresy e-mail.

 

Rejestracje mające na celu odbiór Newslettera są protokołowane na dowód przeprowadzenia procedury rejestracyjnej zgodnie z wymogami prawnymi. Chodzi tu o zapis chwili rejestracji i jej potwierdzenia oraz adresu IP.

 

Prenumeratę naszego Newslettera można w każdej chwili wypowiedzieć, tzn. wycofać swoją zgodę. Tym samym wycofywana jest równocześnie Państwa zgoda na jego wysyłkę. Link służący do wypowiedzenia wysyłki Newslettera znajdą Państwo na końcu każdego Newslettera.

 

Pytania i komentarze

W razie pytań, propozycji lub komentarzy dotyczących tematu ochrony danych proszę zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do naszego inspektora ochrony danych (dataprotection@webasto.com).

 

Szybki rozwój nowych technologii internetowych wymaga od czasu do czasu odpowiedniego dostosowania naszej polityki prywatności / Privacy Policy. W tym miejscu będziemy Państwa informować o nowościach.

 

Komórka odpowiedzialna w rozumieniu prawa o ochronie danych

Data Protection Webasto Group

Webasto SE

Kraillinger Straße 5

82131 Stockdorf

Niemcy

Group Data Protection Officer: Reinhard Bersch

dataprotection@webasto.com

Phone: +49 (89) 8 57 94-0