Kvalitet & sertifikat

 

Som ledende på markedet er kvalitetssikring og utbedring av prosesser våre viktigste suksessfaktorer. Under temaet omgivelse er reduksjon av drivstofforbruk og utvikling av alternative driftssystemer de største utfordringer i bilbransjen.

 

Kvalitet er vårt mål

Ensuring quality

Sikre kvalitet. Som følge av stadig kortere projekttider kjører prosesser ikke lenger seriemessig men oftere parallell. Samtidig øker mengden grensesnitt. For å sikre våre høye kvalitetskrav ved denne kompleksiteten, må vi kontinuerlig effektivisere prosessene og bruke ressurssene våre så økonomisk som mulig.

Globalt samarbeid. En viktig byggesten for å sikre høy kvalitet er fokus på oppfyllelse av kundekrav og -prosesser.  For det første har Webasto et tett samarbeid med sine kunder, leverandører og øvrige forretningspartnere. For det andre gjelder denne erfaringsutveksling også internt mellom vårt hovedkontor og våre nasjonale og internasjonale avdelinger. Kun på denne måten kan globale kundeferventninger realiseres.

Krev og motiver til kvalitet. Innsatsvilje og -kapasitet til våre medarbeidere, samt teamarbeidet, gir et meget viktig bidrag til sikring av kvalitetskravene. Gjennom kontinuerlige ut- og videreutdannelse støtter Webasto opp om de nåværende, men også fremtidige krav og prosesser.

 

Gå til vår website for å se våre sertifikater.

www.webasto-group.com