People with drive work for Webasto

 

Innovative, åpne for nye ideer, ansvarlige og med utviklingsmuligheter – slik beskriver våre medarbeidere Webasto.

 

Talenter - Made by Webasto

Talents - Made by Webasto

En bedrift som Webasto trenger høykvalifiserte medarbeidere, som faglig alltid er oppdatert og fagkyndig. Ved siden av internasjonal utveksling "on the job" er kontinuerlig videreutdanning en selvfølge for våre medarbeidere.

 

Hvilke mål har du?

I den årlige målsamtalen og utviklingsplanen kan medarbeidere og ledere vurdere utfordringene som kommer. I tillegg til å sette opp mål, blir de også enige om opplæringskrav for medarbeideren. Ved siden av tradisjonell opplæring på Webasto akademiet, kan dette også være nye eller tilpassede oppgaver, eller overtakelse av et prosjekt. Fleksibilitet og initiativ er avgjørende for å kunne oppnå personlige karrieremål hos Webasto.

 

Medarbeiderutvikling

Vi legger stor vekt på faglig og personlig videreutvikling av våre medarbeidere. Vår egen Webasto Akademi tilbyr et variert program av interne og eksterne seminarer. I årlige målsetnings samtaler blir medarbeider og leder enige om forestående aktiviteter og planlegger nødvendige kurstiltak. Ved siden av tradisjonell opplæring på Webasto akademiet, kan dette også være nye eller tilpassede oppgaver, eller overtakelse av et prosjekt. Fleksibilitet og initiativ er avgjørende for å kunne oppnå personlige karrieremål hos Webasto.

 

Et arbeidsliv i balanse

Balanse mellom jobb og familie

Medarbeidere som kan balansere sitt yrkesliv og familieliv, er motiverte og kreative i jobben sin. Ulike velværeprogrammer gjennom året fremmer en sunn og aktiv livsstil, samt veldedighetsaktiviteter i samfunnet 

 

En virksomhet med fremtidsperspektiv

Teknologisk innovasjon krever engasjerte og kompetente personer som tar tak i ting, med entusiasme for biler. 

 
Et familieforetak for fremtiden

Vi er en familie
Som et familieeid selskap verdsetter Webasto langsiktig perspektiv samt fokusert entreprenørskap. Utvikling av medarbeidere og talentstyring er viktige aspekter ved vår selskapskultur. Vi tar også ansvar for våre medarbeidere og miljøet vi arbeider i. Se mer informasjon om denne tilnærmingen i våre selskapsprinsipper.

 

Lidenskap: Fascinasjon for biler

Korte beslutningsprosesser og et bredt utvalg oppgaver gir medarbeidere frihet til å gjennomføre egne ideer i et åpent og teamorientert miljø. Vi gir medarbeidere strukturert opplæring på jobben, slik at de raskt kan få mer ansvar i sin nye rolle.

 

Vi blir stadig bedre i å være gode

Vi ønsker ikke bare å vinne de beste medarbeiderne for Webasto, vi vil også utvikle og utfordre dem. Medarbeiderutvikling er en integrert del av verdisystemet til Webasto. Mange av våre ledige stillinger fylles av personer som allerede arbeider i selskapet. Du kan også samle internasjonal erfaring med Webasto, enten i korte oppdrag på noen måneder eller på lang sikt med flere år utenlands.

  
Vår kontakt

Hellanor AS

  
Jobbtilbud
Jobbtilbud

Vi ønsker å styrke vår avdeling!