Effektive klimaløsninger til lette nyttekjøretøy

 

Lette nyttekjøretøyer er på veien i all slags være for å sikre at mennesker og produkter kommer trygt frem. De er også mobile arbeidsplasser. Føreren må kunne stole på bilens teknologi. Spesielt på varme og ventilasjonssystemer. Webasto løsninger sikrer komfortabel arbeidsklima både i kupeen og lasterom, selv om motoren er slått av. Dette reduserer også tomgang. Lavere drivstoff-forbruk gir økonomiske fordeler og er miljøvennlig p.g.a. lavere utslipp.