Kwaliteitsprincipes

 

Stellingen over werkprincipes die onze aanpak beschrijven ten aanzien van kwaliteit.

1. Wij zijn een wereldwijde leider in automotive producten die het comfort en rij-ervaring verbeteren. Onze medewerkers passen de kwaliteitsbeginselen toe in hun dagelijks werk.

2. Efficiency verbeteringen zijn noodzakelijk als we onze middelen economisch gebruiken en de kwaliteit van onze producten, processen en diensten toekomstgericht maken.

3. Productrealisatie gebaseerd op marktanalyse. Dit wordt geïmplementeerd met behulp van projectmanagement werkwijze. Het doel is om optimale klanttevredenheid te bereiken door het integreren van de klant in onze competentiegebieden.

4. Klantgerichtheid betekent het begrijpen van de klant, het betrouwbaar realiseren van verwachtingen van de klant en het verstrekken van voordelen voor de klant door middel van onze technische kennis en inzicht in de markt. Klantcontact geeft inzicht over de tevredenheid van de klant en hoe onze prestaties door de klant ontvangen zijn. Ons succes op de wereldmarkt wordt bepaald door de erkenning die onze prestaties krijgen.

5. Preventie komt voor reactie. Dit draagt bij aan het vroegtijdig voorkomen van gebreken, het verhogen van de aantrekkelijkheid van onze producten en diensten en het voorkomen van kosten. De 'nul fouten' doelstelling voor het dagelijkse werk betekent consistente en doelgerichte actie in overeenstemming met ons motto: Doe de juiste dingen (kwaliteitbewustzijn) correct (kostenefficiëntie) op het juiste moment (planningbewustzijn).

6. Milieuvriendelijk door kwaliteit betekent dat elke kwaliteitsverbetering ook een effect op het milieu heeft. Wij bereiken dit door middel van minder afval en lichtere, recyclebare producten met een laag energieverbruik en milieubewust gunstige verpakking.

7. Elkaar uitdagen en aanmoedigen is de basis van succes. Onze managementprocessen hebben tot doel het promoten van de wil om de professionele groei van al onze medewerkers te bevorderen. We beoordelen de prestaties van onze medewerkers op basis van de eisen voor toekomstige processen die leiden tot een hogere kwalificatie. Teamwork is de voorkeursvorm van samenwerking met medewerkers, leveranciers en klanten.

8. Het toepassen van de expertise van het bedrijf betekent het beschermen van onze kennis over producten en processen, met behulp van het op een gestructureerde manier gebruiken en het communiceren. Snelle kennisoverdracht via netwerk-informatiesystemen aan degenen die op dit moment de expertise nodig hebben zal de internationale concurrentiepositie van Webasto op de wereldmarkt veilig te stellen.

9. Relatiestructuur en efficiëntie in de omgang met klanten wordt bevorderd door actieve klantcontacten op internationaal niveau en met onze lokale en gecentraliseerde functionele afdelingen.

10. Samenwerking met onze partners in de gehele supply chain moet langdurig en rechtvaardig worden. Het moet succes op lange termijn voor beide partijen veilig te stellen met een bovengemiddeld prestatienivea.