Privacybeleid

De ondernemingen van de Webasto-groep respecteren uw privacy en nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij willen dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen die waarborgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

Anonieme gegevensverzameling

U kunt de niet-gepersonaliseerde websites van de Webasto-groep (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com en www.webasto-career.com) in principe bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent. Bij het bezoeken van ons internetaanbod worden het huidige door uw PC gebruikte IP-adres vastgelegd, het browsertype en het besturingssysteem van uw PC, de website waarvan u ons komt bezoeken, datum, tijd en de door u bezochte websites. Daarmee is het voor ons echter niet mogelijk om persoonsgegevens te achterhalen en dit is ook niet onze intentie. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden geëvalueerd. U blijft hierbij als individuele gebruiker anoniem.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie die uw persoon betreffen. Daarbij horen gegevens als uw naam, adres, postadres, telefoonnummer. Informatie die niet direct met uw daadwerkelijke identiteit in verbinding gebracht kan worden (zoals de verblijfsduur op de website of het aantal gebruikers van de website) vallen daar niet onder. Persoonsgegevens worden door de ondernemingen van de Webasto-groep slechts verzameld als u ons deze meedeelt uit eigen beweging, bijvoorbeeld bij het invullen van een registratieformulier, bij het registreren voor gepersonaliseerde diensten of bij het toesturen van een sollicitatie. Uw in het formulier ingevoerde gegevens worden slechts voor de volgende doeleinden opgeslagen:

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Wij behouden ons voor uw gegevens door te geven aan andere ondernemingen van de Webasto-groep, onze gecontracteerde dealers en servicepartners om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Als u via onze website https://www.webasto-comfort.com, een offerte van een dealer aanvraagt geven wij de door u ingevoerde persoonsgegevens door aan de door u geselecteerde dealer.

In het kader van een gerechtvaardigd informatieverzoek c.q. verzoek op wissing kan Webasto u vanzelfsprekend ondersteunen doordat wij het verzoek ook namens u aan de dienstverlener doorgeven.

En doorgifte van de gegevens aan overige derden is uitgesloten, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Duur van de opslag

Persoonsgegevens die ons via onze website zijn medegedeeld worden slechts zolang opgeslagen tot aan het doel is voldaan waarvoor ons deze zijn toevertrouwd. Indien handelsrechtelijke en fiscale bewaartermijnen moeten worden nageleefd kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

Uw rechten

Uw wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

U kunt op elk moment uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u met de opslag van uw persoonsgegevens niet meer akkoord bent of deze onjuist zijn geworden zullen wij naar aanleiding van een desbetreffende instructie in het kader van de wettelijke bepalingen zorgen voor het wissen, rectificeren of blokkeren van uw gegevens. Op verzoek krijgt u kosteloos inlichtingen over alle persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Voor vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor inlichtingen, rectificatie , blokkering of wissing van gegevens alsook het gebruik van overige rechten kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Webasto-groep (dataprotection@webasto.com) of schriftelijk met de desbetreffende onderneming van de Webasto-groep.

Gebruik van “cookies”

Op onze websites worden “cookies” gebruikt. Een cookie is een kleine gegevensset dat op uw harde schijf kan worden opgeslagen. Deze gegevensset wordt aangemaakt door de webserver waarmee u via uw webbrowser (bv. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) verbinding hebt gemaakt en wordt dan naar u gestuurd. Door het cookie kunt u bij het bezoeken van de website herkend worden, zonder dat gegevens die u al eerder ingevoerd heeft nogmaals ingevoerd hoeven te worden. De meeste browsers zijn momenteel standaard zo ingesteld dat deze cookies automatisch accepteren. U heeft echter de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd of dat deze vooraf gemeld worden. Informatie hierover vindt u via de hulpfunctie van de door u gebruikte browser. Daarnaast kunt u cookies ook op elk moment op uw systeem (bv. in Windows Internet Explorer) wissen.

Meer informatie over het gebruik van cookies op de website vindt u hier.

Links naar andere websites

Ons online-aanbod bevat links naar andere websites. Wij hebben geen invloed op de naleving van bepalingen inzake gegevensbescherming door hun beheerders. Daarom moet u de afzonderlijk aangeboden privacyverklaringen apart controleren. Ook hebben wij geen invloed op de rechtmatigheid van de inhoud van die websites. Daarom wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites af.

 

AT Internet privacyverklaring

Wij gebruiken een oplossing van AT Internet voor de gebruiksanalyse van onze website. Doel is om onze website zo vorm te geven dat deze optimaal aan uw behoeftes is aangepast. Wij willen zowel de gebruikersvriendelijkheid alsook de kwaliteit van ons webaanbod verbeteren en u de voor u interessante producten en informatie tijdig en klantvriendelijk presenteren.

Om aan het bovengenoemde doel te kunnen voldoen is het noodzakelijk om het gebruikersgedrag op onze website statistisch te registreren en te analyseren waarvoor wij de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden evalueren:

Wij maken verschil tussen ruwe gegevens (1) en verwerkte gegevens (2):

(1) De volgende gegevens worden verzameld:

- De naam van de server die de cookie plaatste,

- Een naamloze identificatie in de vorm van een uniek nummer,

- Een vervaldatum.

(2) (2) Na verwerking van de ruwe gegevens is sprake van verwerkte gegevens die de volgende informatie ter beschikking stelt:

De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

Doorgifte van de persoonsgegevens

Wij en AT Internet, als onze verwerker, hebben toegang tot de Digital Analytics-gegevens.

U kunt de gegevensverwerking door AT Internet met een klik op de volgende link weigeren: https://www.xiti.com/de/optout.aspx

Beheer van online-reclamemaatregelen met Netzeffekt GmbH

Voor de optimalisatie en afrekening van onze reclamemaatregelen en om terugkerende bezoekers op onze internetsites goed aan te kunnen spreken verzamelt, slaat op en verwerkt ook, Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 München, Duitsland in opdracht van ons geanonimiseerde niet-persoonsgegevens over uw bezoek. Hiervoor worden soms cookies gebruikt. Netzeffekt kan en zal deze bezoekersgegevens niet met uw naam of andere persoonsgegevens die u ons heeft gegeven verbinden.

U kunt de gegevensverwerking door Netzeffekt GmbH met een klik op de volgende link weigeren:

https://datenschutz.netrk.net/optout

Gebruik van social plug-ins van Facebook, Google+, Twitter en XING

Wij gebruiken op onze website geen social plug-ins maar uitsluitend links naar de desbetreffende netwerken.

Op onze website zijn er links naar de volgende sociale netwerken / diensten:

 

Indien plug-ins gebruikt zouden worden, zijn deze standaard gedeactiveerd en moeten door u uitdrukkelijk worden geactiveerd. De aan de links naar de desbetreffende netwerken/diensten (Facebook, Google+, Twitter, XING) toegewezen functies, met name de doorgifte van informatie en gebruikersgegevens, worden niet al actief door het bezoeken van onze website maar pas door een klik op de desbetreffende links. Als deze links door een klik worden bezocht, worden de plug-ins van Facebook, Google+, Twitter en /of XING geactiveerd en uw browser maakt een directe verbinding met de servers van het/de desbetreffende netwerk/dienst, d.w.z. van Facebook, Google+, Twitter en /of XING. Indien u tijdens het bezoek van onze website de links bezoekt en via uw persoonlijke gebruikersaccount bij het/de desbetreffende netwerk/dienst (Facebook, Google+, Twitter, XING) ingelogd bent, zal de informatie dat u onze website heeft bezocht doorgestuurd worden aan de desbetreffende aanbieder (Facebook, Google+, Twitter, XING). Het bezoek van de website kan de desbetreffende aanbieder (Facebook, Google+, Twitter, XING) koppelen aan uw account. Deze informatie wordt aan de aanbieder (Facebook, Google+, Twitter, XING) doorgegeven en daar eventueel opgeslagen. Om dit te voorkomen moet u zich voor de klik op de link uitloggen uit uw account. Aanvullende informatie over de opgeslagen informatie is te vinden onder de volgende links:

 

Ook al bent u geen lid van een van de genoemde sociale netwerken/diensten bestaat de mogelijkheid dat deze via het social plug-in uw IP-adres te weten komen en eventueel opslaan. Details over doel en omvang van de verwerking, de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook, Google+, Twitter en XING en uw desbetreffende rechten en instellingsopties kunt u vinden in de desbetreffende privacyverklaringen:

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om social plug-ins met behulp van add-ons voor uw browser te blokkeren, bv. het Facebook plug-in met de “Facebook Blocker” die u van het internet kunt downloaden. Deels kunt u ook uw privacyinstellingen veranderen, bv. op https://twitter.com/account/settings.

Nieuwsbrieven

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische notificaties met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen na toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Indien in het kader van de aanmelding voor een nieuwsbrief de inhoud concreet wordt omschreven is die voor de toestemming van de gebruiker doorslaggevend.

Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt gebruiken wij de daarvoor noodzakelijke of apart door u meegedeelde gegevens om u regelmatig onze nieuwsbrief per mail toe te sturen. Het afmelden van de nieuwsbrief is altijd mogelijk en kan of door een bericht naar het onderaan omschreven contact worden gedaan of via een daartoe bedoelde link in de nieuwsbrief.

Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende als u uw e-mailadres opgeeft. De aanmelding voor onze nieuwsbrief gebeurt volgens de zogeheten double-opt-in-procedure. D.w.z.: U ontvangt na de aanmelding een e-mail waarin u gevraagd wordt om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand met e-mailadressen van anderen kan aanmelden.

De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldproces volgens de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Hierbij hoort ook het opslaan van de tijdstippen van aanmelden en bevestigen alsook het IP-adres.

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen, dus uw toestemming intrekken. Daarmee vervallen gelijktijdig uw toestemmingen voor het verzenden ervan. Een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief.

 

Vragen en commentaren

Voor vragen, suggesties of commentaren over het thema gegevensbescherming kunt u contact opnemen per e-mail met onze functionaris voor gegevensbescherming (dataprotection@webasto.com).

De snelle ontwikkeling van nieuwe internettechnologieën maken van tijd tot tijd aanpassingen aan onze privacyverklaring / privacy policy noodzakelijk. Op deze plek wordt u over vernieuwingen geïnformeerd.

Verantwoordelijke instantie als bedoeld in de wetgeving gegevensbescherming

Gegevensbescherming Webasto Group
Webasto SE

Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Duitsland

Functionaris voor gegevensbescherming van de groep: Reinhard Bersch
dataprotection@webasto.com
Telefoon: +49 (89) 8 57 94-0