Gegevensprivacy

De bedrijven van de Webasto Group respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe en wanneer wij welke gegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat de regels inzake gegevensbescherming/privacy strikt worden nageleefd.

Verzameling en gebruik van niet-persoonlijke informatie (anonieme gegevensverzameling)

In principe kunt u de niet-gepersonaliseerde websites van de Webasto Group (www.webasto.com, www.webasto-thermo.com, www.webasto-charging.com en www.webasto-group.com) bezoeken zonder persoonlijk identificerende informatie over uzelf te verstrekken. Als u onze uiteenlopende websites bezoekt, wordt er informatie verzameld van het soort dat gewoonlijk door webbrowsers wordt gedeeld, zoals het huidige IP-adres, het type browser en het besturingssysteem van uw pc, de verwijzende website, de datum en tijd en de websites die u hebt bezocht. Het is echter niet mogelijk en ook niet onze bedoeling om conclusies over uw persoonsgegevens te trekken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwijzen naar informatie over uw persoon. Hieronder vallen gegevens zoals uw naam, adres, postadres en telefoonnummer. Informatie die niet direct aan uw werkelijke identiteit kan worden gekoppeld (zoals de tijd die u op de website hebt doorgebracht of het aantal websitebezoekers) hoort hier niet bij. Gegevens die u kunnen identificeren worden alleen door de bedrijven van de Webasto Group verzameld als u deze vrijwillig verstrekt door bijvoorbeeld een aanmeldingsformulier in te vullen of als u zich registreert voor gepersonaliseerde diensten. De gegevens die u in dit formulier invult, worden alleen opgeslagen voor het aangegeven gebruik. We hebben bijvoorbeeld uw volledige adres nodig om sollicitaties te kunnen verwerken.
We behouden ons het recht voor om uw gegevens met andere bedrijven van de Webasto Group, onze bevoegde dealers en servicepartners te delen om onze dienstverlening voor u te verbeteren. Als u via onze website een offerte bij een dealer hebt aangevraagd, zullen we de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt delen met de door u geselecteerde dealers. Openbaarmaking van deze gegevens aan externe partijen zal op voorhand worden uitgesloten, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Doorsturen van persoonsgegevens aan externe partijen

Persoonsgegevens verwijzen naar informatie over uw persoon. Hieronder vallen gegevens zoals uw naam, adres, postadres en telefoonnummer. Informatie die niet direct aan uw werkelijke identiteit kan worden gekoppeld (zoals de tijd die u op de website hebt doorgebracht of het aantal websitebezoekers) hoort hier niet bij. Gegevens die u kunnen identificeren worden alleen door de bedrijven van de Webasto Group verzameld als u deze vrijwillig verstrekt door bijvoorbeeld een aanmeldingsformulier in te vullen of als u zich registreert voor gepersonaliseerde diensten. De gegevens die u in dit formulier invult, worden alleen opgeslagen voor het aangegeven gebruik. We hebben bijvoorbeeld uw volledige adres nodig om sollicitaties te kunnen verwerken.
We behouden ons het recht voor om uw gegevens met andere bedrijven van de Webasto Group, onze bevoegde dealers en servicepartners te delen om onze dienstverlening voor u te verbeteren. Als u via onze website een offerte bij een dealer hebt aangevraagd, zullen we de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt delen met de door u geselecteerde dealers. Openbaarmaking van deze gegevens aan externe partijen zal op voorhand worden uitgesloten, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Duur van de gegevensopslag

Persoonsgegevens die via onze website naar ons worden verzonden, worden alleen opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Wanneer bewaartermijnen met betrekking tot commerciële of fiscale wetten moeten worden nageleefd, kan de opslagduur voor specifieke gegevens 10 jaar belopen.

Uw rechten

Als u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of wanneer deze gegevens niet meer juist zijn, zullen we uw gegevens na ontvangst van een gepaste kennisgeving verwijderen, corrigeren of blokkeren in lijn met de wettelijke bepalingen. U ontvangt op verzoek kosteloos informatie over al uw persoonsgegevens die we hebben opgeslagen. Neem bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens en voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens contact op met ons klantencentrum via info@webasto.com of stuur uw schrijven naar het respectievelijke bedrijf binnen de Webasto Group. 

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen. Deze gegevensset wordt gemaakt en naar u verzonden door de webserver waarmee u een verbinding tot stand hebt gebracht via uw webbrowser (zoals Internet Explorer of Mozilla Firefox). Met de cookie kunt u worden herkend als u opnieuw een bezoek aan onze website brengt, zodat u niet opnieuw gegevens hoeft te verzenden die u al eerder hebt verstrekt. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies accepteren. U kunt echter uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of op voorhand worden weergegeven. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de helpfunctie van uw browser. Bovendien kunt u de cookies op uw systeem te allen tijde verwijderen (zoals in Windows Internet Explorer). 

Meer informatie over de cookies die op deze website worden gebruikt, vindt u hier.

Links naar andere websites

Onze onlinediensten bevatten links naar andere websites. We hebben geen invloed op de naleving van privacywetgeving door hun beheerders. Zorg daarom dat u in alle gevallen het beleid inzake de geheimhouding van gegevens leest. We hebben ook geen invloed op de wettigheid van de inhoud van deze websites. Daarom zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.

Privacyverklaring van AT Internet

Om onze website te verbeteren en de inhoud die we aan u aanbieden te optimaliseren, maken we gebruik van analyses van Applied Technologies Internet SAS, Bordeaux. Voor dit doeleinde worden gegevens bij een externe dienstverlener opgeslagen. De servers van deze dienstverlener bevinden zich in lidstaten van de EU. Voor deze analysemethode zullen alle gegevens tijdens het verzamelen ervan anoniem worden gemaakt en in samengevoegde vorm worden geanalyseerd.

Uw internetbrowser verzendt automatisch gegevens naar onze server als u onze websites bezoekt. Deze gegevens bestaan uit: datum en tijdstip van toegang, URL (adres) van de website die u doorverwees, opgevraagd bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, HTTP-responscode, type en versie van uw browser, browserextensies, breedte en hoogte van het browservenster, kleurdiepte, besturingssysteem en uw IP-adres (afgekort en geanonimiseerd). Uw IP-adres wordt alleen gebruikt voor analyse van uw geografische locatie. Uw IP-adres wordt niet permanent opgeslagen of gecombineerd met andere gebruikersgegevens. Deze gegevens worden onafhankelijk opgeslagen van andere gegevens die u invoert als u onze website bezoekt. We kunnen deze gegevens niet aan een specifieke persoon koppelen. Ze bevatten geen informatie waarmee afzonderlijke personen kunnen worden geïdentificeerd. Gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt voor statistische en analytische doeleinden, zoals om ons aanbod te verbeteren.

We gebruiken cookies om deze analyses uit te voeren. Deze worden als tekstbestanden op uw computer opgeslagen. Ze maken het mogelijk om een computersysteem te herkennen als de website vaker wordt bezocht. U kunt cookies altijd weigeren of verwijderen via uw browservoorkeuren. Als u dat doet, kunt u echter mogelijk niet alle functies van onze portal meer gebruiken. De meest gebruikte cookies zijn zogenoemde ‘sessiecookies’, die zullen worden verwijderd als u uw browsersessie afsluit. Daarnaast gebruikt AT Internet twee langdurige (‘permanente’) cookies; deze worden gedurende 30 dagen of maximaal 12 maanden bewaard.

Informatie en bezwaar:
Als u deze website gebruikt, stemt u in met de hierboven beschreven procedure voor analyse van het gebruik van onze website. Meer informatie over de meetmethode van AT Internet is te vinden op de website van AT Internet: http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/

U kunt via de volgende link bezwaar maken tegen alle vormen van gegevensverwerking door AT Internet.

http://www.xiti.com/de/optout.aspx

Google Analytics privacyverklaring

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics implementeert zogenoemde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw bezoek van de website mogelijk maken. De informatie die de cookie over uw gebruik van deze website verzamelt, wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 

Als er echter IP-anonimisering op deze website wordt ingeschakeld, zal uw IP-adres eerst worden afgekort binnen alle lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die contracterende partijen voor de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte vormen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden afgekort. Google zal deze informatie na opdracht door de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de beheerder van deze website andere diensten te bieden in combinatie met het gebruik van de website en ander internetgebruik. 

Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, zal niet worden gecombineerd met andere gegevens die door Google zijn samengesteld. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instelling in uw browsersoftware toe te passen. We willen u echter wel informeren dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volop kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzameld, naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt. Gebruik de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) om de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en geheimhouding van gegevens vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en/of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. We willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid en de code ‘gat._anonymizeIp();’ bevat om geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenoemde ‘IP-maskering’) te garanderen.

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Google+, Twitter en XING

U vindt op onze website balken die verwijzingen (links) naar de volgende sociale netwerken/diensten bevatten.

Het externe sociale netwerk Facebook is eigendom van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de logo's van Facebook (een witte 'F’ op een blauwe achtergrond of een symbool met de duim omhoog) of zijn gemarkeerd met de aanduiding ‘Sociale plug-in van Facebook’. Het overzicht en de weergave van de sociale plug-ins van Facebook kan worden bekeken op http://developers.facebook.com/plugins.

Het externe sociale netwerk Google+ is eigendom van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De plug-ins kunnen op onze website worden herkend aan het Google+-logo of de aanduiding ‘+1’.

De externe dienst Twitter is eigendom van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Deze kan worden herkend aan termen zoals ‘Twitter’ of ‘Volgen’, in combinatie met het silhouet van de blauwe vogel. De knoppen kunnen worden bekeken op https://twitter.com/about/resources/buttons. Met deze knoppen kunt u een artikel of een pagina die u op onze website hebt gevonden delen via Twitter of ons volgen op Twitter. 

Het netwerk XING is eigendom van XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. De plug-ins zijn te herkennen aan de deelknop van XING. 


De knoppen en/of plug-ins zijn standaard uitgeschakeld en moeten expliciet door u worden geactiveerd. De functies die aan de verwijzingen (links) naar de respectievelijke netwerken/diensten (Facebook, Google+, Twitter, XING) zijn toegewezen, met name met betrekking tot de overdracht van informatie en gebruikersgegevens, worden niet actief als u onze website alleen bezoekt; dit gebeurt alleen als u op de bijbehorende verwijzingen klikt. 

Als op deze verwijzingen (links) wordt geklikt, worden de plug-ins van Facebook, Google+, Twitter en/of XING geactiveerd en brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de afzonderlijke netwerken/diensten tot stand, te weten Facebook, Google+, Twitter en/of XING. Als u tijdens uw bezoek aan onze website op de verwijzingen klikt en bij uw persoonlijke gebruikersaccount(s) van de afzonderlijke netwerken/diensten (Facebook, Google+, Twitter, XING) bent aangemeld, wordt de informatie over uw bezoek aan onze website naar de afzonderlijke beheerders van deze netwerken/diensten (Facebook, Google+, Twitter, XING) doorgestuurd. De respectievelijke beheerder (Facebook, Google+, Twitter, XING) kan uw bezoek aan de website aan uw account koppelen. Deze informatie wordt naar de beheerder (Facebook, Google+, Twitter, XING) doorgestuurd en kan zo nodig daar worden opgeslagen. U moet zich bij uw account(s) afmelden voordat u op de verwijzing (link) klikt om dit te voorkomen.

Aanvullende informatie over de opgeslagen informatie is te vinden via de volgende links:

Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084/

Google+: http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=de&answer=1319578&rd=1

XING: http://www.xing.com/app/share?op=data_protection


Als u geen lid van een van de bovengenoemde sociale netwerken/diensten bent, bestaat er een mogelijkheid dat deze organisaties uw IP-adres kunnen vinden via de sociale plug-ins, waarna ze het mogelijk opslaan. Raadpleeg de details met betrekking tot het doel en de omvang van de gegevensverwerking, de verzameling en het gebruik door Facebook, Google+, Twitter en XING in relatie tot uw relevante rechten en instellingen in de respectievelijke beleidsdocumenten inzake geheimhouding van gegevens. Dit kan als volgt:

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: https://twitter.com/privacy

XING: http://www.xing.com/privacy 


Bovendien hebt u de mogelijkheid om sociale plug-ins te blokkeren met behulp van invoegtoepassingen voor uw browser, zoals de Facebook-plug-in via de 'Facebook Blocker', die u kunt downloaden via http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. U kunt uw instellingen inzake de geheimhouding van gegevens ook gedeeltelijk aanpassen, zoals via http://twitter.com/account/settings.

Nieuwsbrief

Als we nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische communicatie met informatie met betrekking tot advertenties (hierna ‘nieuwsbrieven’) verzenden, doen we dat alleen met toestemming van de ontvangers of met juridische toestemming. Onder voorwaarde dat als onderdeel van een abonnement op de nieuwsbrief, de inhoud specifiek wordt beschreven, is deze beslissend voor de toestemming van de gebruiker.

Als u zich op onze nieuwsbrief abonneert, gebruiken we de informatie die voor dit doel nodig is of de informatie die u afzonderlijk aan ons hebt verstrekt om onze e-mailnieuwsbrief regelmatig te verzenden. U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden door een bericht te sturen naar de contactoptie die hieronder staat beschreven of via een link in de nieuwsbrief die voor dit doel wordt weergegeven.

Om u op onze nieuwsbrief te abonneren, hoeft u ons alleen uw e-mailadres te verstrekken. Het abonnement op onze nieuwsbrief is gebaseerd op de zogenoemde ‘double opt-in’-procedure. Met andere woorden: u ontvangt na registratie een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw abonnement te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand zich kan abonneren met het e-mailadres van iemand anders of met een onbekend e-mailadres.

Abonnementen op de nieuwsbrief worden geregistreerd, zodat wij het abonnementsproces kunnen verifiëren overeenkomstig wettelijke eisen. Hierbij is sprake van opslag ten tijde van de registratie (oorspronkelijke afsluiting van het abonnement) en bevestiging en opslag van het IP-adres.

U kunt het abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. dat u uw toestemming intrekt. Daarbij worden beide vormen van toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen tegelijk nietig verklaard. U vindt onderaan elke editie van de nieuwsbrief een link waarmee u zich voor de nieuwsbrief kunt afmelden.

Vragen en opmerkingen

Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen over de geheimhouding van gegevens? Neem dan contact op met onze klantenservice via info@webasto.com.
De snelle ontwikkeling van nieuwe internettechnologieën dwingt ons om ons privacybeleid van tijd tot tijd aan veranderende omstandigheden aan te passen. Op deze pagina informeren we u over eventuele wijzigingen.

Gegevensbescherming

Data Protection Webasto Group
Webasto SE
Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Duitsland

Functionaris Gegevensbescherming
Reinhard Bersch
dataprotection@webasto.com
Telefoonnummer: +49 (89) 8 57 94-0