Datu aizsardzības deklarācija

Webasto grupas uzņēmumi ciena jūsu privātumu un ļoti rūpīgi veic personas datu aizsardzību. Mēs vēlamies, lai jūs zinātu to, kādus datus mēs glabājam un kā mēs tos lietojam. Mēs esam veikuši tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina to, ka tiek ievēroti datu aizsardzības noteikumi.

Anonīma datu vākšana

Vispārējs nosacījums ir tāds, ka jūs varat apmeklēt nepersonalizētas Webasto grupas tīmekļa vietnes (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com un www.webasto-career.com), neziņojot mums to, kas jūs esat. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, tiks fiksēta jūsu datora aktuālā IP adrese, tīmekļa pārlūka un jūsu datora, ar kuru jūs apmeklējāt mūsu lapas, operētājsistēmas tips, un apmeklētās vietnes. Neskatoties uz to iejaukšanās, kas balstīta uz jūsu personas datiem, nav paredzēta. Šī informācija tiek novērtēta statistiskos nolūkos. Kā individuāls lietotājs jūs paliksiet anonīms.

Personas dati

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz jums kā personu. Šī informācija ietver, piemēram, jūsu vārdu, adresi, pasta adresi un tālruņa numuru. Tā neietver informāciju, ko nevar tieši saistīt ar jūsu faktisko identitāti (piemēram, cik daudz laika pavadījāt vietnē, vai vietnes lietotāju skaits). Personas datus, ja jūs sniedzat mums šādu informāciju, ievāc tikai Webasto grupas uzņēmumi, piemēram, aizpildot reģistrācijas formu, veicot pieteikšanos personalizētiem pakalpojumiem vai iesniedzot darba pieteikumu. Jūsu ievadītie dati tiks saglabāti tikai šādiem nolūkiem:

- Jūsu pasūtījuma izpilde, ko veic Webasto
- Pieteikšanās biļetena saņemšanai un biļetena iesniegšana
- Jūsu datu nodošana atbildīgajai personai personāla atlases nodaļā, izdarot darba pieteikumu
- Anonimizētu lietotāja datu analīze mūsu tīmekļa vietnes paplašināšanas un uzlabošanas nolūkos.

Personas datu nodošana pakalpojumu sniedzējiem

Mēs paturam tiesības jūsu datus pārsūtīt citiem Webasto grupas uzņēmumiem, mūsu autorizētajiem izplatītājiem un servisa partneriem ar mērķi jums sniegt vislabāko iespējamo servisu. Ja mūsu vietnē www.webasto-comfort.com pieprasīsiet autorizēta izplatītāja piedāvājumu, mēs personas datus nosūtīsim attiecīgajam jūsu izvēlētajam izplatītājam.

Protams, Webasto ar prieku jūs atbalstīs pamatotu informācijas vai datu dzēšanas pieprasījumu, jūsu vārdā to nosūtot servisa sniedzējam.

Datu nosūtīšana citām trešajām pusēm ir aizliegta, izņemot gadījumu, kad esat devuši skaidru piekrišanu.

Uzglabāšanas laiks

Personas dati, kas mums nodoti mūsu tīmekļa vietnē, tiek glabāti tikai līdz brīdim, kad tiks izpildīts mērķis, kura izpildei dati tika mums uzticēti. Lai ievērotu komerciālajā un nodokļu likumdošanā norādītos uzglabāšanas termiņus, atsevišķi dati var tikt uzglabāti līdz 10 gadiem.

Jūsu tiesības

Jums ir šādas likumdošanā paredzētās tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi:

- Tiesības piekļūt saviem saglabātajiem datiem;

- Datu labošanas tiesības;

- Datu dzēšanas tiesības;

- Iebildumu tiesības;

- Datu apstrādes ierobežošanas tiesības;

- Datu tālākas nodošanas tiesības.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu personas datu apstrādes piekrišanu.

Jums ir tiesības atbilstošā uzraudzības iestādē iesniegt sūdzību.

Ja jūs vairāk nepiekrītat savu personas datu glabāšanai, vai šāda uzglabāšana ir kļuvusi nepiemērota, mēs pēc attiecīgu norāžu saņemšanas mūsu likumisko tiesību ietvaros organizēsim jūsu datu dzēšanu, papildināšanu vai bloķēšanu. Pēc pieprasījuma jūs bez maksas saņemsiet informāciju par visiem mūsu saglabātajiem jūsu personas datiem. Ja rodas jautājumi par jūsu personas datu vākšanu, apstrādi vai lietošanu, lai iegūtu informāciju par datu korekciju, bloķēšanu vai dzēšanu, kā arī turpmāko tiesību izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar Webasto grupas datu aizsardzības speciālistu (dataprotection@webasto.com) vai rakstiski vērsieties attiecīgajos Webasto grupas uzņēmumos.

Sīkdatņu lietošana

Mūsu tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ir neliela datu kopa, kas var tikt saglabāta jūsu cietajā diskā. Šo datu kopu izveido un jums nosūta tīmekļa serveris, ar kuru jūs esat izveidojuši savienojumu ar tīmekļa pārlūku (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox). Sīkdatne ļaus jūs atpazīt nākamajā vietnes apmeklēšanas reizē, no jauna neievadot iepriekšējā apmeklējumā ievadītos datus. Lielākā daļa tīmekļa pārlūku pēc noklusējuma ir iestatīti automātiskai sīkdatņu apstiprināšanai. Tomēr jūs varat savā tīmekļa pārlūkā iestatīt sīkdatņu noraidīšanu vai paziņojumu pirms sīkdatņu saglabāšanas cietajā diskā. Šādu informāciju jūs varat atrasta sava izmantotā tīmekļa pārlūka palīdzības funkcijā. Turklāt savā sistēmā (piemēram, Windows Internet Explorer) sīkdatnes jūs varat dzēst jebkurā laikā.

Plašā informācija par sīkdatņu lietošanu tīmekļa vietnē ir sniegta šeit.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu klātbūtne tiešsaistē paredz saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs nekādā veidā nevaram ietekmēt veidu, kādā to operatori ievēro datu aizsardzības noteikumus. Tādēļ jums atsevišķi jāiepazīstas ar piedāvātajiem datu aizsardzības paziņojumiem. Mēs nekādā veidā nevaram ietekmēt šo tīmekļa vietņu satura likumību. Tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par citu tīmekļa vietņu saturu.

AT Internet datu aizsardzības norādes

Mēs mūsu tīmekļa vietnes lietojuma analīzei izmantojam AT Internet risinājumu. Mūsu mērķis ir tīmekļa vietni izstrādāt tādā veidā, kas būtu optimāli piemērots jūsu vajadzībām. Mēs vēlamies uzlabot draudzīgumu lietotājam un mūsu tīmekļa klātbūtni, kā arī jums sniegt produktus un informāciju, kas jums ir piemērotā, pieprasīta un lietotājam draudzīgā veidā.

Lai sasniegtu iepriekš aprakstīto mērķi, mums jāveic lietotāju izturēšanās mūsu tīmekļa vietnē informācijas ievākšana un statistikas analīze. Lai to paveiktu, mēs ievāktos datus analizēsim šādiem nolūkiem:

- Veiktspējas un ienesīguma salīdzināšana mūsu tīmekļa vietnei

- Apmeklētāju skaita uzskaite

- Lietotāja izpratnes uzraudzība, piemēram, tiešsaistes reklāmas, partneru un meitasuzņēmumu programmas, bagātinātas multivides saturs un speciālas kampaņas, kas parādās mūsu tīmekļa vietnē

- Lai novērtētu tīmekļa vietnes, kas ir pievilcīgas tieši jums

- Lai novērtētu tiešsaistes lietotāju izcelsmi ar mērķi lokalizēt mūsu tīmekļa vietnes saturu

Mēs nodalām neapstrādātus datus (1) un apstrādātus datus (2):

(1) Tiek ievākti šādi dati:

- Sīkdatne (kas ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā), kas satur vairākus informācijas elementus:
-- sīkdatni nosūtījušā servera nosaukums,
-- anonīms identifikators unikāla numura veidā,
-- derīguma beigu termiņš,

- vai mobilais identifikators (kas ir unikāls numurs, kas ļauj veikti unikālu ierīces identifikāciju)

- un IP adrese, ko izmanto ģeolokācijai. IP adrese tiek anonimizēta, atmetot pēdējos trīs ciparus.

- Visi navigācijas dati tiek ievākti attiecībā uz šo identifikatoru.

(2) Pēc neapstrādātu datu apstrādes mēs varam runāt par apstrādātiem datiem, kas mums sniedz šādu informāciju:

- unikāls apmeklētāja ID numurs,

- visus digitālos analītikas datus, kas saistīti ar šo identifikatoru, pēc līguma apstrādā datu apstrādes kompānija.

 

Tiek piemēroti šādi uzglabāšanas periodi:

- Neapstrādāti dati pēc to ievākšanas tiek dzēsti pēc sešiem mēnešiem.
- Apstrādāto datu uzglabāšanas laiks ir starp mums un mūsu provaideru noslēgtās vienošanas termiņš, kam pieskaitīti seši mēneši.

Personas datu nodošana
Mums un AT Internet, kas ir mūsu nolīgtā datu apstrādes kompānija, ir piekļuve digitālās analītikas datiem.

Jūs pret AT Internet veicamo datu apstrādi varat iebilst, izmantojot šādu saiti:
http://www.xiti.com/de/optout.aspx

Tiešsaistes reklāmas pasākumu pārvaldība, ko veic Netzeffekt GmbH

Mūsu reklāmas pasākumu optimizēšanai, ar mērķi apmeklētājus novirzīt uz mūsu vietni un norēķiniem, Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339, Minhene, Vācija, mūsu uzdevumā veic nepersonalizētu datu par jūsu apmeklējumu ievākšanu, uzglabāšanu un apstrādi. Šim nolūkam dažkārt var tikt lietotas sīkdatnes. Netzeffekt GmbH nevar veikt un neveiks šo apmeklētāja datu saistīšanu ar jūsu vārdu vai citu mums sniegto personas informāciju.

Iebilst Netzeffekt GmbH veicamajai datu apstrādei jūs varat, izmantojot šādu saiti:

http://datenschutz.netrk.net/optout

Facebook, Google+, Twitter un XING sociālo spraudņu lietošana

Mēs savās tīmekļa vietnēs nelietojam sociālos spraudņus, bet gan tikai saites uz attiecīgiem sociālajiem tīkliem.

Mūsu tīmekļa vietnē jūs varat atrast saites uz šādiem sociālajiem tīkliem/servisiem:

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV ārējais sociālais tīkls Facebook. Spraudņi ir apzīmēti ar Facebook logotipiem (balts burts “f” uz zila fona vai “īkšķa” simbols), vai arī ir apzīmēt ar “Facebook Social Plugin” birku. Facebook sociālo spraudņu saraksts un parādīšanas apraksts ir sniegts vietnē developers.facebook.com/plugins.

- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV, ārējais sociālais tīkls “Google+”. Spraudņi ar Google+ logo vai “+1” birku ir atzīmēti saistībā ar mūsu tīmekļa klātbūtni.

- Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ASV, ārējais serviss Twitter. Spraudņus var atpazīt ar terminiem “Twitter” vai “follow”, kas attēloti stilizēta zila putna izskatā. Pogu izskatu var aplūkot vietnē twitter.com/about/resources/buttons. Izmantojot šīs pogas, Twitter servisā var kopīgot rakstu vai mūsu tīmekļa vietnes lapu vai sekot mums Twitter servisā.

- XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburga, Vācija XING tīkls. Spraudņi ir apzīmēti ar XING kopīgošanas pogu.

Ja jālieto spraudņi, tie pēc noklusējuma būs deaktivizēti, un jums tie būs skaidri jāaktivizē. Funkcijas, kas ietver saites uz attiecīgiem tīkliem/servisiem (Facebook, Google+, Twitter, XING), tai skaitā informācijas un lietotāja datu nosūtīšanu, netiks vienkārši aktivizēti, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, bet gan tiks aktivizēti pēc uzklikšķināšanas uz attiecīgas saites. Uzklikšķinot uz šīm saitēm, tiek aktivizēti Facebook, Google+, Twitter, un/vai XING spraudņi, un jūsu tīmekļa pārlūks izveido tiešu savienojumu ar attiecība tīkla/servisa serveriem, t.i., Facebook, Google+, Twitter, un/vai XING serveriem. Ja mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā būsiet pierakstījušies attiecīgā tīklā/servisā ar savu personīgo kontu (Facebook, Google+, Twitter, XING) un uzklikšķināsiet uz saitēm, informācija par to, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni tiks nodota attiecīgajam operatoram (Facebook, Google+, Twitter, XING). Attiecīgais operators (Facebook, Google+, Twitter, XING) jūsu kontā var norādīt tīmekļa vietnes apmeklējumu. Informācija, kas tiek nodota operatoriem (Facebook, Google+, Twitter, XING), nepieciešamības gadījumā tiek uzglabāta šeit. Lai to nepieļautu, jums pirms uzklikšķināšanas uz saites jāizrakstās no jūsu konta. Papildu informāciju par saglabāto informāciju jūs vara saņemt, uzklikšķinot uz šādām saitēm:

- Facebook: www.facebook.com/help/186325668085084/

- Google+: support.google.com/plus/bin/answer.py

- XING: www.xing.com/app/share

Arī tad, ja neesat iepriekš minēto sociālo tīklu/servisu dalībnieks, pastāv iespēja, ka viņi ar sociālā tīkla spraudņa palīdzību iegūs jūsu IP adresi, un, ja nepieciešams, to saglabās. Sīkāka informācija par Facebook, Google+, Twitter un XING datu apstrādes, ievākšanas un lietošanas mērķiem, tvērumu un jūsu tiesībām un iestatīšanas iespējām ir pieejama šādos datu aizsardzības paziņojumos:

- Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

- Google+: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

- Twitter: twitter.com/privacy

- XING: www.xing.com/privacy

Turklāt pastāv iespēja ar jūsu tīmekļa spraudņiem bloķēt sociālos spraudņus, piemēram, Facebook spraudni var bloķēt ar “Facebook Blocker”, ko var lejupielādēt internetā. Dažos gadījumos jūs varat veikt datu aizsardzības iestatījumus, piemēram, twitter.com/account/settings.

Biļetens

Mēs biļetenus, e-pastus un veicam citu elektronisko komunikāciju ar mārketinga informāciju (turpmāk tekstā “biļetens”) sūtām tikai saņēmēja atļauju vai tad, kad to atļauj likumdošana. Biļeteni atbilst lietotāju sniegtajām atļaujām attiecībā pierakstīšanos biļetena saņemšanai, kura saturs ir speciāli norādīts.

Ja jūs parakstāties mūsu biļetena saņemšanai, mēs šim nolūkam jūsu datus vai atsevišķi iesniegtus datus lietosim e-pasta biļetena nosūtīšanai. No biļetena saņemšanas atteikties var jebkurā laikā, nosūtīt pieprasījumu atbilstoši zemāk norādītajai kontaktinformācijai, vai, uzklikšķinot uz saites, kas šim nolūkam ir iekļauta biļetenā.

Lai pierakstītos biļetena saņemšanai pietiek ar to, ka jūs mums norādāt e-pasta adresi. Parakstīšanās uz mūsu biļetena saņemšanu tiek veikta ar tā saukto dubulto piekrišanu biļetena saņemšanai. Tas nozīmē to, ka saņemsiet e-pastu, kurā jums būs jāapstiprina parakstīšanās. Šis apstiprinājums ir nepieciešams, lai neviens cits nevarētu parakstīties ar svešu e-pasta adresi.

Parakstīšanās biļetena saņemšanai tiek reģistrēta tādēļ, ka mums jāverificē pierakstīšanās atbilstoši likumdošanas prasībām. Tas ietver parakstīšanās un apstiprinājuma datu, kā arī IP adreses uzglabāšanu.

No biļetena saņemšanas jūs jebkurā brīdī varat atteikties, t.i., var atsaukt savu atļauju. Vienlaikus tiks dzēsta jūsu atļauja saņemt biļetenu. Katra biļetena beigās ir iekļauta atteikšanās no biļetena saņemšanas saite.

Jautājumi un komentāri

Ja jums ir jautājumi, ieteikumi attiecībā uz datu aizsardzību, lūdzu, ar mūsu datu aizsardzības speciālistu sazinieties pa e-pastu (dataprotection@webasto.com).

Straujās jauno interneta tehnoloģiju attīstībās rezultātā ik pēc kāda laika būs nepieciešama Datu aizsardzības paziņojuma / Privātuma politiku atjaunošana. Šeit jūs atradīsiet informāciju par šo politiku papildinājumiem.

Par datu aizsardzības likumdošanas ievērošanu atbildīgā struktūrvienība:

Webasto grupas datu aizsardzība
Webasto SE

Kraillinger Straße 5
82131 Štokdorfa
Vācija

Datu aizsardzības speciālists Reinhards Beršs
dataprotection@webasto.com
Tālrunis: +49 (89) 8 57 94-0