Andmekaitse deklaratsioon

Webasto Groupi ettevõtted austavad teie privaatsust ja võtavad isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Me tahame, et teaksite, kui me selliseid andmeid salvestame ja kuidas me neid kasutame. Oleme astunud tehnilisi ja organisatsioonilisi samme, et tagada andmekaitse reeglite järgimine.

Anonüümne andmete kogumine

Üldreeglina võite külastada Webasto Groupi isikustamata veebilehti (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com and www.webasto-career.com) ilma meile ütlemata, kes te olete. Kui külastate meie veebisaiti, siis salvestatakse teie arvuti hetkel kasutatav IP aadress, veebisirvija tüüp ja teie arvuti operatsioonisüsteem, veebisait, millelt te meieni tulite, kuupäev, kellaaeg ja veebisaidid, mida külastasite. Siiski ei saa ega taheta teha järeldusi teie isikuandmete põhjal. Seda infot kasutatakse statistilisel otstarbel. Individuaalse kasutajana jääte anonüümseks.

Isikuandmed

Isikuandmed on info, mis seostub teie isikuga. See hõlmab infot, nagu teie nimi, aadress, postiaadress, telefoninumber. See ei hõlma infot, mida ei saa otseselt teie tegeliku isikuga seostada (näiteks see, kui kauaks jäite veebisaidile või veebisaidi kasutajate arv). Isikuandmeid koguvad Webasto Groupi ettevõtted ainult siis, kui selle info meile annate; näiteks siis, kui täidate registreerumisvormi, kui registreerute isikustatud teenusteks või kandideerite tööle. Teie sisestatud andmed salvestatakse ainult järgmise eesmärgiga:

- Teie tellimuse täitmine Webasto poolt
- Registreerimine uudiskirjaks ja uudiskirja saamiseks
- Teie andmete esitamine vastavale inimressursside osakonnale tööle kandideerides
- Anonüümsete kasutajaandmete analüüs meie veebisaidi laiendamiseks ja täiustamiseks

Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele

Me jätame endale õiguse edastada teie andmeid teistele Webasto Groupi ettevõtetele, meie volitatud edasimüüjatele ja hoolduspartneritele, et pakkuda teile parimat võimalikku teenust. Juhul, kui küsite meie veebisaidi www.webasto-comfort.com kaudu pakkumist volitatud edasimüüjalt, edastame teie antud isikuandmed teie poolt valitud edasimüüjale.

Loomulikult toetab Webasto teid rõõmuga seoses õigustatud taotlusega info või andmete kustutamiseks, edastades taotluse teie eest teenusepakkujale.

Andmete edastamine muudele kolmandatele osapooltele on keelatud, kui te pole selleks andnud oma selget nõusolekut.

Säilitamise kestus

Isikuandmeid, mis antakse meile meie veebisaidi kaudu, säilitatakse kuni saab täidetud eesmärk, milleks need on meile usaldatud. Kuivõrd äri- ja maksuseadustiku poolt määratud säilitamisperioode järgitakse, võidakse teatud andmeid hoida kuni 10 aastat.

Teie õigused

Teil on seoses teie isikuandmete töötlemisega järgmised seaduslikud õigused:

- Õigus teie salvestatud andmetele juurde pääseda;

- Õigus neid parandada;

- Õigus neid kustutada;

- Õigus vastuväiteks;

- Õigus piirata töötlemist;

- Õigus andmete ülekantavusele.

Te võite oma heakskiidu teie isikuandmete töötlemiseks igal ajahetkel tagasi võtta.

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelvalveorganile.

Kui te ei peaks enam nõustuma oma isikuandmete säilitamisega või kui selline säilitamine on muutunud ebasobivaks, korraldame teie andmete kustutamise, parandamise või blokeerimise vastavate instruktsioonide saamisel seadusjärgsete tingimuste piires. Taotluse korral saate tasuta infot kõigi oma isikuandmete kohta, mille oleme teie kohta säilitanud. Kui on küsimusi seoses teie andmete kogumise, töötlemise või kasutamisega, info saamiseks, andmete parandamiseks, blokeerimiseks või kustutamiseks, nagu ka muude õiguste kasutamiseks, siis võtke palun ühendust Webasto Groupi andmekaitsejuhiga (dataprotection@webasto.com) või kirjutage Webasto Groupi vastavatele ettevõtetele.

Küpsiste kasutus

Meie veebilehtedel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike andmekomplekt, mis salvestatakse teie kõvakettale. Selle andmekomplekti tekitab veebiserver, millega olete loonud ühenduse oma veebisirvija (näit Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) kaudu ja saadab siis teile. Küpsis lubab teid tuvastada, kui külastate meie veebilehte uuesti, et poleks vaja sisestada uuesti andmeid, mis olete varem juba sisestanud. Enamik praeguseid veebisirvijaid on vaikimisi sätestatud küpsiseid automaatselt vastu võtma. Siiski on teil võimalik sätestada oma sirvija küpsiseid tagasi lükkama või teid teavitama, enne kui need teie kõvakettale salvestatakse. Selle kohta võite leida infot enda kasutatud sirvija abi-funktsioonist. Lisaks saate igal ajal ka kustutada küpsised oma süsteemist (näit Windows Internet Explorer).

Täiendavat infot küpsiste kasutamise kohta veebisaidil saab leida siit.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie võrguesinduses on linke teistele veebisaitidele. Meil ei ole mingit mõju selle üle, kas nende opereerijad täidavad andmekaitsenõudeid. Seepärast peaksite uurima vastavaid andmekaitseavaldusi eraldi. Meil ei ole mingit mõju selle üle nende veebisaitide sisu seaduslikkuse üle. Sellepärast lükkame tagasi igasuguse vastutuse teiste veebisaitide sisu eest.

AT Interneti andmekaitse märkused

Me rakendame oma veebisaidi kasutuse analüüsiks AT Interneti lahendust. Meie sihiks on disainida meie veebisait nii, et see on optimaalselt kohandatud teie vajadustele. Me tahame parandada nii meie veebiesinduse kasutajasõbralikkust kui ka kvaliteeti ning anda kiirel ja kliendisõbralikul moel teile tooteid ja infot, mis on teile kõige vajalikumad.

Selleks, et saavutada ülaltoodud eesmärki, peame koguma ja analüüsima statistikat kasutajate käitumisest meie veebisaidil. Selleks analüüsime kogutud andmeid järgmistel eesmärkidel:

- Meie veebisaidi jõudluse ja kasumlikkuse võrdlemiseks

- Külastajate arvu loendamiseks

- Kasutaja teadlikkuse jälgimiseks, näiteks veebireklaami, partnerite ja sidusettevõtete programmide, rikkaliku meediasisu ja erikampaaniate kohta, mis avaldatakse veebisaidil

- Veebisaidi osade hindamiseks, mis on teile eriti atraktiivsed

- Veebi kasutajate päritolu hindamiseks, et meie veebisaidi sisu lokaliseerida

Me teeme vahet toorandmete (1) ja töödeldud andmete (2) vahel:

(1) Kogutakse järgnevad andmed:

- Kas küpsis (mis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse), mis sisaldab mitut infoüksust:
-- serveri nimi, millest küpsis saadeti,
-- anonüümne tunnus, mis on unikaalse arvu kujul,
-- aegumistähtaeg,

- või mobiilne tunnus (mis on unikaalne arv, mis lubab seadet unikaalselt tuvastada)

- ja IP aadress, mida kasutatakse geolokatsiooniks. IP aadress muudetakse kolme viimase numbri eemaldamisega anonüümseks.

- Kõik navigeerimisandmed kogutakse selle tunnuse suhtes.

(2) Kui toorandmed on töödeldud, räägime me töödeldud andmetest, mis annavad järgmise info:

- unikaalne kasutajatunnus,

- kõik selle tunnusega seotud digitaalanalüüsi andmed, mida töötleb lepinguline andmetöötlusettevõte.

 

Kehtivad järgmised säilitusperioodid:

- Toorandmed kustutatakse kuus kuud pärast kogumist.
- Töödeldud andmeid säilitatakse meie ja meie tarnija vahelise lepingu kehtivuse ajal pluss kuus kuud.

Isiklike andmete edastamine
Digitaalanalüüsi andmetele on juurdepääs meil ja AT Internetil, kui meie lepingulisel andmetöötlusettevõttel.

Te võite esitada vastulause oma andmete töötlemisele AT Interneti poolt selle lingi kaudu:
http://www.xiti.com/de/optout.aspx

Veebireklaamimeetmete haldamine Netzeffekt GmbH-ga

Meie reklaamimeetmete optimeerimiseks ja arveldamiseks ning külastajate meie veebisaitidele tagasisuunamise võimaldamiseks kogub, salvestab ja töötleb Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 München, Saksamaa, meie eest anonüümseid, isikustamata andmeid teie külastuse kohta. Selleks otstarbeks kasutatakse mõnikord küpsiseid. Netzeffekt GmbH ei saa viia ega vii neid külastajaandmeid kokku sinu nime ega muu isikliku infoga, mille oled meile andnud.

Te võite esitada vastulause oma andmete töötlemisele Netzeffekt GmbH poolt selle lingi kaudu:

http://datenschutz.netrk.net/optout

Facebooki, Google+, Twitteri and XING-i sotsiaalsete lisandmoodulite kasutamine

Me ei kasuta oma veebisaitidel sotsiaalseid lisandmooduleid, vaid ainult linke vastavatele sotsiaalvõrgustikele.

Meie veebisaidil võite leida linke järgmistele sotsiaalvõrgustikele/-teenustele:

- Väline sotsiaalvõrgustik Facebook ettevõttelt Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. Lisandmooduleid saab ära tunda Facebooki ühe logo järgi (valge „f“ sinisel taustal või „tõstetud pöidla“ sümbol) või on need märgitud kirjaga „Facebook Social Plugin“. Facebooki sotsiaalsete lisandmoodulite loendit ja välimust saab vaadata leheküljel developers.facebook.com/plugins.

- Väline sotsiaalvõrgustik „Google+“ ettevõttelt Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A. Lisandmoodulid on seoses meie veebiesindusega märgitud Google+ logo või „+1“ kirjaga.

- Väline sotsiaalvõrgustik Twitter ettevõttelt Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, U.S.A. Neid saab ära tunda stiliseeritud sinise linnuga seotud sõnade, nagu „Twitter“ või „follow“ järgi. Nuppe saab näha leheküljel twitter.com/about/resources/buttons. Nuppe kasutades on võimalik jagada panust või lehekülge meie veebisaidilt Twitteris või asuda meid Twitteris jälgima.

- Võrgustik XING ettevõttelt XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Lisandmoodulid on ära tuntavad XING-i jagamisnupu järgi.

Kui lisandmooduleid peaks kasutatama, siis on need vaikimisi välja lülitatud ja tuleks teie poolt tahtlikult sisse lülitada. Vastavate võrgustike/teenuste (Facebook, Google+, Twitter, XING) linkide funktsioonid, iseäranis info ja kasutajaandmete edastamine, ei käivitu lihtsalt meie veebisaidi külastamisega, vaid alles pärast vastavale lingile vajutamist. Kui neid linke järgida neile vajutades, käivituvad Facebooki, Google+, Twitteri ja/või XING-i lisandmoodulid ning teie veebilehitseja loob otseühenduse vastava võrgustiku, s.t Facebooki, Google+, Twitteri ja/või XING-i serveritega. Kui järgite neid linke oma külastuse ajal meie veebisaidile ja olete logitud sisse oma isikliku kasutajakonto kaudu vastavasse võrgustikku/teenusesse (Facebook, Google+, Twitter, XING), edastatakse info, et olete külastanud meie veebilehte, vastavale operaatorile (Facebook, Google+, Twitter, XING). Vastav operaator (Facebook, Google+, Twitter, XING) võib suunata veebisaidi külastuse teie kontole. See info edastatakse operaatoritele (Facebook, Google+, Twitter, XING) ja säilitatakse, kui nii on kohane. Selle vältimiseks peate enne lingile vajutamist oma kontolt välja logima. Lisainfot salvestatud info kohta võite leida järgmiste linkide alt:

- Facebook: www.facebook.com/help/186325668085084/

- Google+: support.google.com/plus/bin/answer.py

- XING: www.xing.com/app/share

Isegi kui te pole eelpoolmainitud sotsiaalvõrgustike/teenuste liige, on võimalik, et nad hangivad üle sotsiaalse lisandmooduli teie IP aadressi ja salvestavad selle, kui see on kohane. Üksikasju andmete Facebooki, Google+, Twitteri ja XING-i poolse töötlemise, kogumise ja kasutamise eesmärgi ja ulatuse kohta ning teie õiguste ja sätestamisvõimaluste kohta selle suhtes, saab leida järgmiste andmekaitseteadaannete alt:

- Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

- Google+: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

- Twitter: twitter.com/privacy

- XING: www.xing.com/privacy

Lisaks on võimalik blokeerida sotsiaalsed lisandmoodulid läbi teie veebisirvijale mõeldud lisaprogrammide; näiteks Facebooki lisandmooduli blokeerib „Facebook Blocker“, mille saab veebist alla laadida. Mõnel juhul saate muuta ka andmekaitsesätteid, näiteks lingilt twitter.com/account/settings.

Uudiskiri

Me saadame uudiskirju, e-kirju ja muid elektroonilisi sõnumeid turundusinfoga (edaspidi „uudiskirju“) ainult vastuvõtja loal või seaduses lubatud moel. Praegu nõuavad need kasutaja nõusolekut seoses registreerumisega uudiskirja saamiseks, mille sisu on spetsiifiliselt kirjeldatud.

Kui tellite meie uudiskirja, kasutame selleks vajalikke või teie poolt eraldi antud andmeid selleks, et regulaarselt saata teile e-postiga meie uudiskiri. Meie uudiskirja tellimisest on alati võimalik loobuda, kas saates meile soovi alltoodud kontaktidele või vajutades lingile, mis on selleks otstarbeks uudiskirjas ära toodud.

Uudiskirja tellimiseks piisab oma e-posti aadressi meile andmisest. Meie uudiskirja tellimine viiakse läbi nii-öelda kahekordse kinnituse protseduuriga. See tähendab, et pärast tellimist saate e-kirja, milles teil palutakse oma tellimus kinnitada. See kinnitus on vajalik, et keegi ei saaks tellida kellegi teise e-posti aadressiga.

Uudiskirja tellimusi salvestatakse, et me saaksime vastavalt tellimise protseduurile üle kontrollida õiguslikke nõudeid. See hõlmab nii tellimuse ja kinnituse andmete kui ka IP aadressi säilitamist.

Te võite tühistada meie uudiskirja kinnituse igal ajal, s.t oma loa tühistada. See kustutab samal ajal teie loa uudiskirja saada. Uudiskirja tellimuse tühistamise lingi võite leida iga uudiskirja lõpust.

Küsimused ja kommentaarid

Küsimuste, ettepanekute ja kommentaaridega andmekaitse teemadel võtke palun ühendust meie andmekaitsejuhiga, saates e-kiri (dataprotection@webasto.com).

Uute internetitehnoloogiate kiire arengu tulemusel on aeg-ajalt vaja meie andmekaitseteadaannet/privaatsuspoliitikat uuendada. Selle poliitika täiendusi puudutava info saate leida siit.

Vastutav institutsioon andmekaitseseaduste mõistes

Data Protection Webasto Group
Webasto SE

Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Saksamaa

Andmekaitsejuht Reinhard Bersch
dataprotection@webasto.com
Telefon: +49 (89) 8 57 94-0