Andmekaitse deklaratsioon

Webasto-Gruppe ettevõtted respekteerivad Teie eraelu ja suhtuvad isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Me soovime, et Te teaksite, millal me milliseid andmeid salvestame ja kuidas me neid kasutame. Oleme võtnud tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, mis tagavad selle, et andmekaitse kohta kehtivatest eeskirjadest peetakse kinni.

Anonüümne andmete kogumine

Te võite Webasto-Gruppe (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com und www.webasto-career.com) isikustatud veebisaite külastada põhimõtteliselt nii, et Te meile teada ei anna, kes Te olete. Meie internetipakkumise külastamisel protokollitakse aktuaalselt Teie arvuti poolt kasutatud IP-aadress, brauseritüüp ja Teie arvuti operatsioonisüsteem, veebisait, millelt Te meid külastate, kuupäev, kellaaeg ja Teie poolt külastatud veebisaidid. Andmesubjekti isikuandmete kohta ei ole meil aga nende andmete abil võimalik järeldusi teha ja seda ei ole meil ka mitte kavas. Seda informatsiooni kasutatakse statistilistel eesmärkidel. Te jääte seejuures üksiku kasutajana anonüümseks.

Andmesubjekti isikuandmed

Andmesubjekti isikuandmed kujutavad endast Teie isiku kohta käivat informatsiooni. Selle alla kuuluvad sellised andmed nagu Teie nimi, aadress, postiaadress, telefoninumber. Selle alla ei kuulu selline informatsioon, mida ei saa vahetult seostada Teie tegeliku identiteediga (nagu näiteks veebisaidil viibimise aeg või veebisaidi kasutajate arv). Andmesubjekti isikuandmeid koguvad Webasto-Gruppe ettevõtted üksnes siis, kui Te ise need meile teatavaks teete, näiteks registreerimisvormi täitmisel, isikustatud teenuste kasutamiseks registreerumisel või töökoha taotluse edastamisel. Teie registreerimisvormile kantud andmeid salvestame me üksnes järgmistel eesmärkidel:

Andmesubjekti isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Jätame endale õiguse Teie andmete edastamiseks Webasto-Gruppe teistele ettevõtetele, meie lepingulistele müüjatele ja teeninduspartneritele, selle et me saaksime Teid optimaalselt teenindada. Kui Te palute meie veebisaidi https://www.webasto-comfort.com, kaudu pakkumist mõnelt müüjalt, siis anname Teie märgitud isikuandmed Teie poolt valitud müüjale edasi.

Teavitamist või andmete kustutamist puudutava õigustatud taotluse raames saab Webasto Teid iseenesestmõistetavalt hea meelega aidata, mil me edastame teenusepakkujale täiendavalt taotluse Teie nimel.

Andmete edastamine teistele kolmandatele isikutele on välistatud, välja arvatud juhul, kui Te olete selleks selgesõnaliselt oma nõusoleku andnud.

Säilitamise ajavahemik

Isikuandmeid, mis tehakse meile meie veebisaidi kaudu teatavaks, säilitatakse üksnes nii kaua, kuni nende kogumise eesmärk, milleks need meile usaldati, on täidetud. Kui tuleb järgida äri- ja maksuõiguslikke säilitamistähtaegu, siis võib teatud andmete säilitamise ajavahemik olla kuni 10 aastat.

Teie õigused

Teie isikuandmete töötlemist puudutavad seaduslikud õigused on järgmised:

Te saate igal ajal oma nõusoleku Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes tagasi võtta.

Teil on õigus esitada kaebus pädevale kontrollivale ametiasutusele.

Kui Te ei peaks enam olema oma isikuandmete säilitamisega nõus või kui need peaks olema muutunud ebaõigeks, siis anname me vastava teabe saamisel seaduslike nõuete raames korralduse Teie andmete kustutamiseks, parandamiseks või tõkestamiseks. Soovi korral saate tasuta teavet Teie kõikide isikuandmete kohta, mille me Teie kohta oleme salvestanud. Küsimuste korral Teie isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise kohta, teabe saamiseks, andmete parandamiseks, tõkestamiseks või kustutamiseks ning edasiste õiguste kasutamiseks pöörduge palun Webasto Gruppe andmekaitseametniku poole (dataprotection@webasto.com) või kirjalikult Webasto-Gruppe vastava ettevõtte poole.

Küpsiste („Cookies“) kasutamine

Meie saitidel kasutatakse küpsiseid („cookies“). Küpsis on väike andmeplokk, mille saab paigaldada Teie arvuti kõvakettale. Selle andmeploki loob ja saadab selle siis Teile see veebiserver, millega Te oma veebibrauseri (nt Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) abil ühenduse lõite. Tänu küpsistele saab Teid veebisaidi järgmisel külastusel ära tunda, ilma et oleks veel kord vaja sisestada andmed, mille Te juba eelnevalt sisestasite. Enamik brausereid on juba eelnevalt standardselt seadistatud selliselt, et nad aktsepteerivad küpsiseid automaatselt. Kuid Teil on võimalik seadistada oma brauser selliselt, et ta lükkab küpsised tagasi või kuvab need eelnevalt. Informatsiooni selle kohta saate Teie poolt kasutatava brauseri spikri funktsiooni kaudu. Peale selle saate küpsised samuti igal ajal oma süsteemist (nt Windows Internet Exploreris) kustutada.

Lisateavet küpsiste kasutamise kohta veebilehel leiate siit.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie netipakkumine sisaldab linke teistele veebisaitidele. Me ei saa avaldada mitte mingit mõju sellele, et nende saitide käitajad peaksid kinni andmekaitse eeskirjadest. Seetõttu peaksite Te iga kord eraldi üle vaatama olemasolevad andmekaitsedeklaratsioonid. Samuti ei saa me avaldada mitte mingit mõju nende veebisaitide sisu seaduslikkusele. Seetõttu lükkame me tagasi mistahes vastutuse teiste veebisaitide sisu eest.

AT Interneti andmekaitseinfo

Me kasutame AT Interneti lahendust oma veebisaidi kasutamise analüüsi teostamiseks. Meie eesmärgiks on kujundada oma veebisait selliselt, et see sobiks optimaalselt Teie vajadustele. Me soovime parandada nii oma veebipakkumise kasutajasõbralikkust kui ka kvaliteeti ning presenteerida Teile Teid huvitavaid tooteid ja infot võimalikult peatselt ja kliendisõbralikult.

Selleks et ülal nimetatud eesmärki saavutada, on vaja kasutajate käitumist meie veebisaidil statistiliselt teada saada ja analüüsida, milleks me anname hinnangu kogutud andmetele järgmisel eesmärgil:

Me teeme vahet toorandmete (1) ja töödeldud andmete (2) vahel:

(1) Kogutakse järgmisi andmeid:

- serveri nimi, mis küpsise paigaldas;

- nimetu identifitseerimine unikaalse numbri kujul;

- aegumiskuupäev.

(2) Pärast toorandmete menetlemist räägitakse töödeldud andmetest, mis annavad järgmist informatsiooni:

Kehtivad järgmised säilitamise ajavahemikud:

Isikuandmete edastamine

Meil ja AT Internetil, kes töötleb meie tellimusi, on juurdepääs Digital Analytics’i andmetele.

Te saate AT Interneti poolse andmetöötluse suhtes esitada vastuväite järgmise lingi kaudu:

https://www.xiti.com/de/optout.aspx

 

Netzeffekt GmbH juhib netireklaami meetmeid

Meie reklaamimeetmete optimeerimiseks ja arveldamiseks ning selleks, et meie veebisaitidel saaks külastajate poole uuesti pöörduda, kogub, säilitab ja töötleb, Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 Munich, Saksamaa meie korraldusel anonümiseeritud, isikuga mittesoetud andmeid Teie veebisaidi külastamise kohta. Selleks kasutatakse vahetevahel küpsiseid. Netzeffekt ei saa neid külastusandmeid ei Teie nime ega Teie teiste isikuandmetega, mille Te meile olete andnud, seostada ja ei tee ka seda.

Te saate Netzeffekt GmbH poolse andmetöötluse suhtes esitada vastuväite järgmise lingi kaudu:

https://datenschutz.netrk.net/optout

Facebooki, Google+, Twitteri ja XINGi sotsiaalsete pistikprogrammide kasutamine

Me ei kasuta oma veebisaidil mitte mingeid sotsiaalsed pistikprogramme (social plugins), vaid üksnes viiteid (linke) asjakohastele võrgustikele.

Meie veebisaidil leiate viited järgmistele sotsiaalsetele võrgustikele / teenistustele:

Kui pistikprogramme peaks rakendatama, siis on need standardkorras inaktiveeritud ja Teil tuleb need endal aktiveerida. Vastavatele võrgustikele (Facebook, Google+, Twitter, XING) suunavates viidetes toodud funktsioonid, eelkõige informatsiooni ja kasutajaandmete edastamine, ei muutu aktiivseks mitte meie veebisaidi külastamisel, vaid alles asjakohasele viitele klikates. Kui neile viiteile klikates neile järgnetakse, siis aktiveeritakse Facebooki, Google+, Twitteri ja/või XINGi pistikprogrammid ning Teie brauser loob otseühenduse vastava võrgustiku/teenistuse, s. t Facebooki, Google+, Twitteri ja/või XINGi serveritega. Kui Te järgnete meie veebisaidi külastamise ajal neile viidetele ja kui Te olete oma kasutajakonto kaudu vastavasse võrgustikku/teenistusse (Facebook, Google+, Twitter, XING) sisse logitud, siis edastatakse informatsioon selle kohta, et Te külastasite meie veebisaiti, vastavale käitajale (Facebook, Google+, Twitter, XING). Veebisaidi külastamist saab vastav käitaja (Facebook, Google+, Twitter, XING) siis seostada Teie kontoga. See informatsioon edastatakse vastavale käitajale (Facebook, Google+, Twitter, XING) ja vajaduse korral see säilitatakse seal. Selleks et seda takistada, peate enne viitele klikkamist oma kontolt välja logima. Täiendavat informatsiooni salvestatud informatsiooni kohta saate järgmiste linkide alt:

Ka siis, kui Te ei ole mõne nimetatud sotsiaalse võrgustiku/teenistuse liige, esineb võimalus, et nad saavad sotsiaalse pistikprogrammi kaudu teada Teie IP-aadressi ja võimaluse korral selle salvestavad. Facebooki, Google+, Twitteri ja XINGi poolse andmete töötlemise, kogumise ja kasutamise eesmärgi ja ulatuse üksikasjade ning Teie sellekohaste õiguste ja seadistusvõimalustega saate tutvuda nendest igaühe vastavas andmekaitseinfos:

Lisaks sellele saab sotsiaalsed pistikprogrammid (social plugins) Teie brauseri jaoks blokeerida Add-ons’i abil, nii on see Facebook Plugin‘i puhul võimalik „Facebook Blockeri“ abil, mille saate internetis alla laadida. Osaliselt saate Te muuta ka oma andmekaitseseadistusi, nt https://twitter.com/account/settingsall.

Newsletter

Me saadame uudiskirju, e-kirju ja muid elektroonilisi teateid, mis sisaldavad reklaami (edaspidi „Uudiskiri“), üksnes vastuvõtja nõusolekul või seadusliku loa omamisel. Kui uudiskirja tellimise raames selle sisu konkreetselt piiritletakse, siis on see kasutajate nõusoleku jaoks määrav.

Kui Te registreerute uudiskirja saamiseks, kasutame selleks vajalikke või eraldi Teie poolt teatavakstehtud andmeid selleks, et Teile perioodiliselt saata meie e-kirja uudiskirja. Tellimuse lõpetamine on igal ajal võimalik ja see võib toimuda teate saatmise korras allpool toodud kontakteerumisvõimaluste kaudu või selleks uudiskirjas ettenähtud lingi kaudu.

Uudiskirja saamiseks registreerumiseks piisab sellest, kui Te teete teatavaks oma e-posti aadressi. Registreerumine meie uudiskirja saamiseks toimub nn Double-Opt-In-menetlusena, s. t et Te saate pärast registreerumist e-kirja, milles palutakse Teil oma registreerumist kinnitada. See kinnitus on vajalik selleks, et mitte keegi ei saaks vale e-kirja aadressiga registreeruda.

Uudiskirja saamiseks registreerumised protokollitakse, selleks et registreerimisprotsessi oleks võimalik vastavalt seaduslikele nõuetele tõendada. Selle hulka kuulub registreerimis- ja kinnitusaja ning IP-aadressi salvestamine.

Te saate meie uudiskirja saamisest igal ajal loobuda, s. t oma nõusolekust taganeda. Sellega lõpeb samaaegselt Teie nõusolek selle saatmiseks. Lingi uudiskirja saamise lõpetamiseks leiate iga uudiskirja lõpust.

Küsimused ja kommentaarid

Andmekaitse teemat puudutavate küsimuste, ettepanekute või kommetaaridega pöörduge palun e-posti teel meie andmekaitseametniku poole (dataprotection@webasto.com).

Uute internetitehnoloogiate kiire areng nõuab aeg-ajalt meie andmekaitsedeklaratsiooni / Privacy Policy kohandamist. Uuendustest informeeritakse Teid samas kohas.