Tomgang koster penge.

 

Moderne entreprenør materiel slår automatisk motoren fra efter en periode med inaktivitet. Dette er hensigtsmæssigt for at spare brændstof, maskintimer samt unødige CO2 udledninger.

I praksis ses det dog ofte at det automatiske motorstop frakobles enten for at opretholde en behagelig kabinetemperatur eller simpelthen for at sikre at motoren opretholder driftstemperaturen. Effekten unødige udgifter til brændstof, serviceaftale (timer) og afskrivninger(timer)

Den samlede besparelse kan ofte være betydelig men afhænger naturligvis af hvor høj andelen af tomgangstimer er. For f.eks. læssere, gravemaskiner og rendegravere er tomgangsandele på 30-40 % ikke usædvanlige.

Prøv vores online beregningsværktøj og få en indikation af jeres mulige årlige besparelse her:

www.onlineberegningsværktøj.dk


Klik på filmen nedenfor som giver en kort præsentation af Webasto samt vores engine off løsning.

 

 

 

 

Engine-Off teknologi

   
 

Dine fordele

  • Driftklar motor og varm kabine på alle tidspunkter
  • Op til 90% mindre brændstofforbrug sammenlignet med tilsvarende tomgang
  • Forlænget levetid for dieselpartikelfiltre
  • Reduktion af serviceomkostninger og lavere afskrivninger som følge af færre driftstimer
 

Hvordan Engine-off varmeteknologien fungerer


1. Motoren kører:
Under normal drift genererer motoren varme, der cirkuleres i varmeresystemet.

2. Motoren er slukket - uden varmeteknologi:

Varmeblæseren fortsætter men cirkulationspumpen er stoppet. Der tilføres ikke længere varmt vand til systemet og lufttemperaturen i blæseren falder hurtigt. 

3. Med varmeteknologien - kort stop
Cirkulationspumpen aktiveres og restvarmen fra motoren anvendes til at opretholde temperaturen i kølevæskesystemet. Via den indbyggede termostat kan kabinetemperaturen dermed holdes konstant også med slukket motor.

4. Med varmeteknologi - længere stop:
Som ved et kort stop aktiveres cirkulationspumpen og restvarmen i motoren udnyttes. Når kølevæsken efter en periode når under en foruddefineret værdi, startes Webasto varmeren automatisk og sikrer at både kabinetemperatur samt motortemperatur opretholdes.

Systemet aktiveres enkelt med et tryk på en knap, når motoren startes. Når nøglen fjernes fra tændingen, deaktiveres systemet automatisk for at undgå utilsigtet drift udenfor arbejdstiden. 

 

 

 

Hvordan Engine-off køleteknologien fungerer (Kun tilgængeligt for OE opbygninger)

 

1. Motoren kører
Køretøjets motor kører, køretøjets eget HVAC-system leverer kølig luft. Køretøjets egen kompressor kører.

2. Motoren er slukket - en ekstern kompressor kører

Køretøjets motor slukkes med start/stopfunktionen. Den eksterne kompressor erstatter køretøjets egen kompressor, mens maskinføreren holder pause.

Køretøjets egen kompressor slukker, så snart motoren er slukket. En ekstern kompressor, modtager energi fra køretøjets batteri og betjenes via en ekstern motor. Processen starter op, når køretøjets motor slukkes.

 

Yderligere information

  
Brochure Engine-Off

Download vores nye Engine-Off brochure!

  
Beregningsværktøj - tomgangsomkostninger

Beregn dit besparelsespotentiale

  
Brochure entreprenør og landbrug
Webasto Product brochure for off-highway

Download vores nye brochure!

  
Din kontakt

Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S
Islevdalvej 180
DK-2610 Rødovre