Váš rozpis pro perfektní klima

 

Webasto nastavuje nové standardy pro mobilní svět po více než století. Úsilí po dokonalosti a kontinuální investice do výzkumu a vývoje vedly k vyvinutí špičkové inovativní technologie. Účinnost, udržitelnost a úspora energií jsou cílové body Webasto železničního pohodlí.