Dodávková vozidla jsou den co den v pohotovosti a starají se o to, aby zboží i lidé byli včas a v pořádku dopraveni do cíle. K tomu přispívá i nezávislé topení a vhodný výběr klimatizace zaručující komfort a bezpečnost. S Webasto technikou panuje jak v kabině, tak v nákladovém prostoru komfortní klima a to i bez spuštěného motoru. Tím je redukován i chod motoru na prázdno, což přispívá k ekonomičnosti provozu vozidla a v neposlední řadě i k ochraně životního prostředí.