Solární technologie ve vozidle

 

Solární střecha zajišťuje přívod čerstvého vzduchu do vozidla. Tak udržuje interiér vozidla chladný bez zatěžování baterie. V budoucnosti budou solární komponenty neodmyslitelnou součástí vozidel a budou vyznamně přispívat k nabíjení baterií.

 

Když slunce chladí. Nastoupit do horkého auta nepatří k nejpříjemnějším zážitkům. Slunce dokáže ohřát interiér vozidla až na 70 stupňů Celsia, nebo vychladit až na 20 stupňů, když solární střecha udržuje v chodu ventilátor. Potřebnou energii vyrábějí solární články integrované do skleněného panelu střechy. Díky tomu může ventilátor vozidla pracovat v nízkých otáčkách a zajišťovat větrání prostoru pro cestující čerstvým vzduchem. Větraný interier se tak zahřívá znatelně méně.

 
A8 Solar roof

Nižší spotřeba paliva při ochlazování. Chladnejší interiér pri "horkém startu" během letního dne napomáhá nejen zvýšenému komfortu řidiče a cestujících. Rovněž snižuje spotřebu paliva a tím i emise CO2. Protože teplo nedáva zabrat jen cestujícím, ale i klimatizaci. Rychlé vychlazení vozidla po startu - "Cool down" - znamená výrazně větší spotřebu paliva i nutnost udržování nastavené teploty během jízdy. Nezávislé větrání pomocí naší solární střechy tomu zabraňuje. Díky podstatně nižšímu přehřátí kabiny se krátí výkon klimatizace na polovinu. Spotřeba paliva a tomu odpovídající emise CO2 citelně poklesnou. V neposlední řadě je i zvýšení  bezpečnosti. Pokles koncentrace řidiče v přehřátém vozidle je vědecky dokázán.

Cestovat se sluncem.S rostoucím trendem směrem k elektromobilům se zvyšuje i důležitost elektrického napájení. Naše panoramaticko-solární energetická střecha může pomoci při větrání vozidla nebo k nabíjení akumulátoru  a z tohto důvodu je vhodná pro hybridní vozidla a elektromobily. Kromě toho v současnosti pracujeme na integraci mimořádně lehkých a tenkých solárních článků do našich strešních systémů.

  
Lehká konstrukce

Zjistěte více o Polykarbonátech "zpracovaných Webastem".

  
Solární aplikace

Chcete vědět více o Webasto solárních aplikacích pro alternativní vozidla.

  
Náš kontakt

 

Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o.
České mládeže 452460 08 
Liberec VIII-Dolní Hanychov
Česká republika

 

  
Zastoupení Webasto ve světě
locations

Zde se dostanete k mezinárodním pobočkám Webasta.