Ochrana osobních údajů

Společnosti skupiny Webasto Group respektují vaše soukromí a berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Domníváme se, že je pro vás důležité vědět, jak, kdy a jaká data shromažďujeme a jak je používáme. Implementovali jsme technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno přísné dodržování pravidel upravujících ochranu osobních údajů / soukromí.

Shromažďování a použití neosobních údajů (sběr anonymních dat)

V zásadě platí, že navštěvujete nepřizpůsobené webové stránky skupiny Webasto Group (www.webasto.com, www.webasto-thermo.comwww.webasto-charging.com a www.webasto-group.com), aniž byste o sobě poskytli informace, které vás osobně identifikují. Když navštěvujete různé naše webové stránky, jsou shromažďovány informace, které obvykle zpřístupňují webové prohlížeče, jako aktuální IP (Internet Protocol) adresa, typ prohlížeče a operační systém vašeho počítače, odkazující webová stránka, datum a čas a stránky, které jste navštívili. Není však možné, ani není naším záměrem činit ohledně vašich osobních údajů jakékoli závěry.

Osobní údaje

Osobní údaje představují informace o vaší osobě. Jde o informace, jako vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Informace, které nelze přímo spojit s vaší skutečnou identitou (jako čas strávený na webových stránkách nebo počet uživatelů webových stránek), v nich není obsažen. Údaje, umožňující vaši osobní identifikaci, jsou společnostmi skupiny Webasto Group shromažďovány pouze v případě, že je poskytnete dobrovolně, např. vyplněním žádosti nebo registrací ke službám přizpůsobeným na míru. Údaje, které do takového formuláře zadáte, jsou uchovávány pouze pro uvedené použití. Například pro zpracování žádostí o [zaměstnání] vyžadujeme vaši úplnou adresu.
Pro účely zlepšování služeb, které vám poskytujeme, si vyhrazujeme právo sdílet vaše údaje s jinými společnostmi skupiny Webasto Group, našimi autorizovanými prodejci a servisními partnery. V případě, že si prostřednictvím našich webových stránek vyžádáte nabídku prodejce, předáme vámi poskytnuté osobní údaje prodejcům, které jste vybrali. Předání těchto údajů třetím stranám je vyloučeno, pokud jste k takovému úkonu nedali výslovný souhlas.

Přenos osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje představují informace o vaší osobě. Jde o informace, jako vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Informace, které nelze přímo spojit s vaší skutečnou identitou (jako čas strávený na webových stránkách nebo počet uživatelů webových stránek), v nich není obsažen. Údaje, umožňující vaši osobní identifikaci, jsou společnostmi skupiny Webasto Group shromažďovány pouze v případě, že je poskytnete dobrovolně, např. vyplněním žádosti nebo registrací ke službám přizpůsobeným na míru. Údaje, které do takového formuláře zadáte, jsou uchovávány pouze pro uvedené použití. Například pro zpracování žádostí o [zaměstnání] vyžadujeme vaši úplnou adresu.
Pro účely zlepšování služeb, které vám poskytujeme, si vyhrazujeme právo sdílet vaše údaje s jinými společnostmi skupiny Webasto Group, našimi autorizovanými prodejci a servisními partnery. V případě, že si prostřednictvím našich webových stránek vyžádáte nabídku prodejce, předáme vámi poskytnuté osobní údaje prodejcům, které jste vybrali. Předání těchto údajů třetím stranám je vyloučeno, pokud jste k takovému úkonu nedali výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje, které jsou nám předány prostřednictvím našich webových stránek, jsou uchovávány pouze tak dlouho, dokud není splněn účel, pro který jste je poskytli. Vzhledem k tomu, že musí být dodrženy doby uchovávání související s obchodním nebo daňovým právem, konkrétní data mohou být uchovávána po dobu až 10 let.

Vaše práva

Pokud již s uchováváním vašich osobních údajů nesouhlasíte nebo již nejsou přesné, na základě obdržení příslušného oznámení vaše údaje v souladu se zákonnými ustanoveními odstraníme, opravíme nebo zablokujeme. Na vaši žádost bezplatně obdržíte informace ohledně vašich osobních údajů, které jsme uložili. V případě dotazů ohledně sběru, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, pro informace, opravy, zablokování nebo odstranění údajů se obraťte na naše zákaznické centrum na adrese info@webasto.com nebo napište příslušné společnosti skupiny Webasto Group. 

Použití souborů cookie

Naše webové stránky používají soubory „cookie“. Cookie jsou malá množství dat, která mohou být uložena na pevném disku vašeho počítače. Tuto sadu dat vytvoří a odešle vám webový server, se kterým jste navázali spojení prostřednictvím webového prohlížeče (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Soubor cookie umožňuje vaši identifikaci při další návštěvě našich webových stránek, čímž odstraňuje nutnost znovu předávat data, která jste již dříve poskytli. Většina prohlížečů je v současnosti implicitně nastavena tak, aby soubory cookie automaticky přijímaly. Máte však možnost nastavit prohlížeč, aby soubory cookie odmítal nebo je nejprve zobrazil. Informace k tomuto tématu najdete v nápovědě vašeho prohlížeče. Soubory cookie můžete na vašem počítači (např. v prohlížeči Windows Internet Explorer) kdykoli odstranit. 

Další informace o souborech cookie používaných na těchto webových stránkách najdete zde.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služby online obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nemáme vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují zákony pro ochranu osobních údajů. Proto prosím se v každém případě seznamte s poskytnutými zásadami ochrany osobních údajů. Rovněž nemáme žádný vliv na zákonnost obsahu těchto webových stránek. Proto odmítáme jakoukoli zodpovědnost za obsah jiných webových stránek.

Oznámení společnosti AT o ochraně soukromí na internetu

Pro účely zlepšování a optimalizace obsahu, který vám nabízíme, používáme analytické nástroje společnosti Applied Technologies Internet SAS, Bordeaux. K tomuto účelu jsou data uchovávána třetím poskytovatelem služeb. Servery poskytovatele služeb se nacházejí v členských státech EU. Pro tuto metodu analýzy budou veškerá data během sběru učiněna anonymními a analyzována v souhrnné formě.

Váš internetový prohlížeč při vašem přístupu na naše webové stránky automaticky přenáší data na náš server. Tato data obsahují: datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, přijatý soubor, množství odeslaných dat, kód odezvy HTTP, typ a verzi prohlížeče, rozšíření prohlížeče, šířku a výšku okna prohlížeče, barevnou hloubku, operační systém a vaši IP adresu (zkrácenou a anonymizovanou). Vaše IP adresa se používá pouze pro účely analýzy zeměpisné polohy. Vaše IP adresa není ani trvale uložena, ani spojena s jinými uživatelskými daty. Tato data jsou uložena odděleně od ostatních dat, která zadáte při používání našich webových stránek. Není možné, abychom tato data spojili s konkrétní osobou. Neobsahují žádné informace, které by umožnily identifikaci osob. Data jsou shromažďována a používána výhradně pro statistické a analytické účely, jako je vylepšování naší nabídky.

K provádění těchto analýz používáme soubory cookie. Ty jsou ukládány jako textové soubory na vašem počítači. Pro účely opakovaných návštěv webových stránek umožňují tyto soubory identifikaci počítačového systému. Soubory cookie můžete v předvolbách vašeho prohlížeče kdykoli odmítnout nebo odstranit. Pokud tak však učiníte, nebudete již moci nadále používat všechny funkce našeho portálu. Většina souborů cookie se používá jako takzvané „cookie relace“, které budou odstraněny, když ukončíte relaci prohlížeče. Dále společnost AT Internet používá dva dlouhodobé (trvanlivé) soubory cookie, které zůstávají uloženy po dobu 30 dní, nebo nejvýše 12 měsíců.

Informace a námitky:
Použitím těchto stránek udělujete souhlas k výše popsanému postupu analýzy používání našich webových stránek. Další informace o metodě měření společnosti AT Internet najdete na jejích webových stránkách: http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/

Vůči veškerému zpracování údajů společností AT Internet můžete vznést námitku prostřednictvím následujícího odkazu:

http://www.xiti.com/de/optout.aspx

Oznámení o ochraně osobních údajů služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“) Google Analytics. Služba Google Analytics implementuje takzvané soubory cookie, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a usnadňují analýzu vašeho využívání webových stránek. Informace ohledně využívání těchto webových stránek, vygenerované souborem cookie, se obecně přenášejí na server společnosti Google v USA, kde jsou uchovávány. 

V případě anonymizace IP adresy na těchto stránkách však bude vaše IP adresa ve všech členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru, předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Na základě pověření provozovatele těchto webových stránek využije společnosti Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání těchto webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli těchto webových stránek ve spojení s používáním webových stránek a dalším používáním internetu. 

IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče nebude v kontextu služby Google Analytics zkombinována s jinými údaje sestavenými společností Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit použitím příslušných nastavení vašeho prohlížeče, rádi bychom vás však informovali, že v takovém případe nebudete moci plně využívat všech funkcí těchto webových stránek. Dále můžete zabránit sběru dat vygenerovaných souborem cookie, souvisejících s vaším používáním webových stránek (vč. vaší IP adresy), přenášených společnosti Google a rovněž zpracování těchto dat společností Google prostřednictvím tohoto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de pro stažení a instalaci dostupného modulu plug-in pro prohlížeč.

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně dat najdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html a/nebo na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Rádi bychom zdůraznili, že na těchto stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, zaručující anonymizovaný sběr IP adres (tzv. maskování IP adres).

Využívání modulů pluh-in sociálních sítí Facebook, Google+, Twitter a XING

Na našich webových stránkách najdete pruhy označující odkazy na následující sociální sítě / služby:

Externí sociální síť Facebook, patřící společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Moduly plug-in jsou rozpoznatelné podle jednoho z log sítě Facebook (bílé F na modré dlaždici nebo symbol „palec nahoru“), nebo jsou označeny dalším pojmenováním „Facebook social plugin“. Seznam a vzhled modulů plug-in sociální sítě Facebook si lze prohlédnout na adrese http://developers.facebook.com/plugins.

Externí sociální síť „Google+“, patřící společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. V kontextu našeho působení na internetu byly moduly plug-in označeny logem Google+ nebo dalším pojmenováním „+1“

Externí služba s názvem Twitter, patřící společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Lze je identifikovat dle termínů, jako „Twitter“ nebo „Follow“, v kombinaci se stylizovaným modrým ptákem. Tlačítka si lze prohlédnout na adrese https://twitter.com/about/resources/buttons. Tato tlačítka vám umožňují sdílet článek nebo stránku, která se nachází na našich webových stránkách, na síti Twitter nebo nás na této síti sledovat. 

Síť XING, patřící společnosti XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Moduly plug-in jsou označeny tlačítkem sdílení XING. 


Tlačítka a/nebo moduly plug-in jsou ve výchozím stavu deaktivované a musíte je explicitně aktivovat. Funkce přiřazené odkazům na příslušné sítě/služby (Facebook, Google+, Twitter, XING), zejména s ohledem na přenos informací a uživatelských údajů, se neaktivují pouhým navštívením našich webových stránek. K tomu dojde až po kliknutí na příslušné odkazy. 

Pokud na tyto odkazy kliknete, aktivují se tím moduly plug-in Facebook, Google+, Twitter a/nebo XING a váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery jednotlivých sítí/služeb, tj. Facebook, Google+, Twitter a/nebo XING. V případě, že v průběhu vaší návštěvy našich webových stránek aktivujete odkazy a jste přihlášeni ke svým osobním účtům jednotlivých sítí/služeb (Facebook, Google+, Twitter, XING), informace ohledně vaší návštěvy našich webových stránek budou předány jednotlivým provozovatelům těchto sítí/služeb (Facebook, Google+, Twitter, XING). Příslušný provozovatel (Facebook, Google+, Twitter, XING) může spojit vaši návštěvu webových stránek s vaším účtem. Tyto informace jsou přenášeny provozovateli (Facebook, Google+, Twitter, XING) a v případě nutnosti u něj mohou být uloženy. Aby k tomu nedošlo, musíte se před kliknutím na odkaz z vašich účtů odhlásit.

Doplňující informace ohledně uložených informací najdete na následujících odkazech:

Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084/

Google+: http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=de&answer=1319578&rd=1

XING: http://www.xing.com/app/share?op=data_protection


I když nejste členem z některý z výše uvedených sociálních sítí / služeb, existuje možnost, že tyto organizace mohou najít vaši IP adresu prostřednictvím modulů plug-in sociálních sítí / služeb a mohly by ji případně uložit. Podrobnosti ohledně účelu a rozsahu zpracování, sběru a využívání dat sítěmi Facebook, Google+, Twitter a XING a vašich souvisejících práv a možností nastavení zjistíte v příslušných zásadách ochrany osobních údajů na následujících adresách:

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: https://twitter.com/privacy

XING: http://www.xing.com/privacy 


Navíc máte možnost moduly plug-in sociálních sítí zablokovat pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. modul plug-in Facebook pomocí doplňku „Facebook Blocker“, který je ke stažení zde: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Rovněž můžete provést částečné změny nastavení ochrany vašich osobních údajů, např. na adrese http://twitter.com/account/settings.

Bulletin

Když rozesíláme bulletiny, e-maily a jinou elektronickou komunikaci s reklamními informacemi (dále označované jako „bulletiny“), činíme tak pouze se souhlasem příjemců nebo se zákonným povolením. Za předpokladu, že jako součást přihlášení odběru bulletinu je jeho obsah zvlášť označen, jsou tyto pro souhlas uživatele rozhodující.

Pokud se přihlásíte k odběru bulletinů, použijeme informace potřebné k tomuto účelu nebo informace, které jste nám samostatně poskytli, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový bulletin. Přihlášení odběru bulletinu můžete kdykoli zrušit, a to buď odesláním zprávy na níže uvedený kontakt, nebo prostřednictvím odkazu v bulletinu, který je v něm pro tyto účely k dispozici.

Chcete-li se přihlásit k odběru bulletinu, stačí, když nám poskytnete vaši e-mailovou adresu. Přihlášení odběru našeho bulletinu používá tzv. postup zdvojeného potvrzení. Jinými slovy, po registraci obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o její potvrzení. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl přihlásit k odběru pomocí e-mailu jiné osoby nebo s neznámou e-mailovou adresou.

Přihlášení odběru bulletinu jsou ukládána do protokolu, abychom mohli ověřit postup přihlášení v souladu se zákonnými požadavky. To zahrnuje uchování času registrace (první přihlášení) a potvrzení, a rovněž IP adresu.

Příjem našeho bulletinu můžete kdykoli zrušit, tj. odvolat váš souhlas. Tím budou obě formy vašeho souhlasu se zasíláním bulletinu současně zneplatněny. Odkaz ke zrušení odběru bulletinu najdete na konci každého vydání bulletinu.

Dotazy a poznámky

V případě dotazů, návrhů či poznámek na téma ochrany ochrana osobních údajů se obracejte na zákaznický servis na e-mailové adrese info@webasto.com.
Rychlý rozvoj nových internetových technologií vyžaduje, abychom naše zásady ochrany osobních údajů čas od času přizpůsobovali měnícím se podmínkám. O veškerých změnách budete informováni zde.

Ochrana dat

Data Protection Webasto Group
Webasto SE
Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Německo

Referent ochrany dat
Reinhard Bersch
dataprotection@webasto.com
Telefon: +49 (89) 8 57 94-0