Поверителност на данните

Компаниите от Webasto Group уважават Вашата поверителност и възприемат защитата на Вашите лични данни изключително сериозно. Смятаме, че е важно да знаете как и кога ние събираме данни, какви данни събираме и как ги използваме. Въвели сме технически и организационни мерки, за да гарантираме, че правилата, управляващи защитата/поверителността на данните се спазват стриктно.

Събиране и употреба на нелична информация (събиране на анонимни данни)

Принципно, можете да посетите неперсонализираните уеб страници на Webasto Group (www.webasto.com, www.webasto-thermo.comwww.webasto-charging.com и www.webasto-group.com) без да предоставяте лична идентифицираща информация за Вас. Когато посещавате различните наши страници, се събира информацията, която уеб браузърите обикновено предоставят, като настоящо IP (Internet Protocol) адрес, тип браузър и операционна система на Вашия компютър, препиращата уеб страница, час и дата, и страниците, които сте посетили. Въпреки това, нито е възможно, нито имаме намерение да си правим заключения по отношение на Вашите лични данни.

Лични данни

Личните данни се отнасят до информация за Вас. Тук се включва информация, като Вашето име, адрес, пощенски адрес, телефонен номер. Информацията, която не може да бъде директно асоциирана с Вашата действителна идентичност (като времето, прекарано в уеб страницата или броят потребители на уеб страницата) не е включена тук. Данните за идентификация на личността се събират от компаниите на Webasto Group само, ако Вие сте предоставили доброволно тези данни, например чрез попълване на апликационна форма или при регистрация за персонализирани услуги. Въведените от Вас данни в такива формуляри се съхраняват само за съответната упомената употреба. Например, ние се нуждаем от пълния Ви адрес, за да обработим кандидатури за работа.
Запазваме си правото да споделим Вашите данни с други компании от Webasto Group, наши упълномощени дилъри и сервизни партньори, за да подобрим услугите, които Ви предоставяме. В случай, че отправите запитване за оферта към дилър чрез нашата уеб страница, ние разкриваме личните данни, които сте предоставили на избраните от Вас дилъри. Разкриването на тези данни ще бъде изключено, освен ако Вие не сте дали Вашето изрично съгласие за такова действие.

Предоставяне на лични данни на трети лица

Личните данни се отнасят до информация за Вас. Тук се включва информация, като Вашето име, адрес, пощенски адрес, телефонен номер. Информацията, която не може да бъде директно асоциирана с Вашата действителна идентичност (като времето, прекарано в уеб страницата или броят потребители на уеб страницата) не е включена тук. Данните за идентификация на личността се събират от компаниите на Webasto Group само, ако Вие сте предоставили доброволно тези данни, например чрез попълване на апликационна форма или при регистрация за персонализирани услуги. Въведените от Вас данни в такива формуляри се съхраняват само за съответната упомената употреба. Например, ние се нуждаем от пълния Ви адрес, за да обработим кандидатури за работа.
Запазваме си правото да споделим Вашите данни с други компании от Webasto Group, наши упълномощени дилъри и сервизни партньори, за да подобрим услугите, които Ви предоставяме. В случай, че отправите запитване за оферта към дилър чрез нашата уеб страница, ние разкриваме личните данни, които сте предоставили на избраните от Вас дилъри. Разкриването на тези данни ще бъде изключено, освен ако Вие не сте дали Вашето изрично съгласие за такова действие.

Продължителност на съхранението на данни

Предоставените ни чрез нашата уеб страница лични данни се съхраняват само за времето, което е необходимо за изпълнението на целта, поради която сте предоставили тези данни. Доколкото трябва да бъдат спазвани периодите на запазване на данните, с цел изпълнение на изискванията на търговското или данъчното законодателство, времето за съхранение на определени данни може да достигне до 10 години.

Вашите права

Ако не сте съгласни със съхранението на Вашите лични данни или ако те станат неверни, при получаване на съответното уведомление ние ще, в съответствие със законовите постановления, изтрием, коригираме или блокираме Вашите данни. При поискане, ще Ви изпратим, безплатно, информация за всички Ваши лични данни, които съхраняваме. За въпроси, свързани със събирането, обработката или употребата на Вашите лични данни, за информация, корекция, блокиране или изтриване на данни, свържете се с нашия клиентски център на info@webasto.com или пишете на съответната компания от Webasto Group. 

Използване на „бисквитки“

Нашата уеб страница използва „бисквитки“. Бисквитките са малки количества данни, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър. Тези данни се създават и изпращат към Вас от Уеб сървър, с който сте установили връзка, чрез Вашия уеб браузър (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Бисквитката позволява да бъдете идентифицирани, когато посетите отново нашата уеб страница, което предотвратява необходимостта от повторно предаване на данни, които вече сте предоставили. Повечето уеб браузъри са настроени, по подразбиране, да приемат бисквитките автоматично. Въпреки това имате възможността да настроите Вашия уеб браузър да отхвърля бисквитките или да ги показва предварително. Можете да получите информация по тази тема във функцията „Помощ“ на Вашия уеб браузър. Освен това, винаги можете да изтриете бисквитките от Вашата система (напр. Windows Internet Explorer). 

Тук можете да намерите повече информация за бисквитките, използвани на тази уеб страница.

Връзки към други уеб страници

Нашите онлайн услуги съдържат връзки към други уеб страници. Ние нямаме влияние върху това дали техните оператори спазват законите за защита на данните. Поради тази причина, прочитайте политиките за поверителност на данните, които се предоставят при всеки отделен случай. Също така нямаме влияние и върху законосъобразността на съдържанието на тези уеб страници. Поради тази причина ние не поемаме никаква отговорност по отношение на съдържанието на други уеб страници.

Декларация за поверителност на AT Internet

За да подобрим нашата уеб страница и да оптимизираме предлаганото съдържание, ние използваме аналитични данни, предоставени от Applied Technologies Internet SAS, Бордо. За тази цел, данните се съхраняват от трето лице доставчик на услуги. Сървърите на доставчика на услуги се намират в страни членки на ЕС. За този метод на анализ, всички данни ще бъдат анонимизирани по време на тяхното събиране и ще бъдат анализирани в обобщена форма.

Вашият Интернет браузър предава автоматично данните към нашия сървър, когато осъществите достъп до нашите уеб страници. Тези данни се състоят от: час и дата на достъп, URL (адрес) на препращаща уеб страница, извлечен файл, количество на изпратени данни HTTP код на отговор, тип на браузър и версия на браузър, разширения на браузъра, ширина и височина на прозореца на браузъра, цветова дълбочина, операционна система и Вашият IP адрес (съкратени и анонимизирани). Вашият IP адрес се използва само за анализ на геолокация. Вашият IP адрес не се съхранява за постоянно, нито се сравнява с други потребителски данни. Тези данни се съхраняват отделно от другите данни, които въвеждате, докато използвате нашата уеб страница. Не е възможно да свържем тези данни с определено лице. Тези данни не съдържат никаква информация, която да позволи идентификацията на индивиди. Данните се събират и използват изключително за статистически и аналитични цели, като за подобрение на нашите предложения.

За да можем да извършим този анализ, ние използваме бисквитки. Те се съхраняват като текстови файлове на Вашия компютър. При повторни посещения на уеб страницата, те позволяват идентификацията на компютърната система. Можете да откажете или изтриете бисквитките, по всяко едно време, в предпочитанията на Вашия браузър. Въпреки това, ако го направите, съществува възможност да не можете да използвате всички функции на нашия портал. Повечето от използваните бисквитки са така наречените „бисквитки за сесия“, които ще бъдат изтрити, когато завърши сесията на Вашия браузър. Освен това, AT Internet използва две дългосрочни (постоянни) бисквитки, които се съхраняват за период от 30 дни или за максимум 12 месеца.

Информация и възражения:
Използвайки тази страница, Вие се съгласявате с описаната по-горе процедура за анализ на употребата на нашата уеб страница. Ще намерите допълнителна информация за метода на измерване на AT Internet на уеб страницата на AT Internet: http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/

Можете да отправите своето възражение към обработката на всички данни от AT Internet на следната връзка:

http://www.xiti.com/de/optout.aspx

Декларация за поверителност на Google Analytics

Тази уеб страница използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics въвежда така наречените „бисквитки“, които представляват текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър и улесняващи анализа на начина Ви на употреба на нашата уеб страница. Информацията, свързана с Вашата употреба на тази уеб страница, която се генерира от бисквитката, обикновено се предава на сървър на Gooogle в САЩ и се съхранява там. 

Въпреки това, в случай на активизиране на IP анонимизиране за тази уеб страница, Вашият IP адрес ще бъде предварително съкратен във всички държави-членки на Европейския съюз или в други държави, които са договорни страни по Споразумението за Европейската икономическа зона. Само при изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаван към сървър на Google в САЩ и съкращавам там. При задание от страна на оператора на тази уеб страница, Google ще използват тази информация, за да оценят начина Ви на използване на тази уеб страница, да създадат доклад за дейностите на уеб страницата и да предоставят други услуги на оператора на тази уеб страница, във връзка с употребата на уеб страницата и друга употреба на Интернет. 

IP адресът, подаден от Вашия браузър, в контекста на Google Analytics, няма да бъде комбиниран с други данни, събирани от Google. Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като приложите съответните настройки във Вашия уеб браузър, но бихме искали да Ви информираме, че в този случай може да нямате възможност да се възползвате от всички функции на тази уеб страница. Освен това, можете да предотвратите събирането на данни, генерирани от бисквитката, във връзка с Вашата употреба на уеб страницата (вкл. Вашия IP адрес), които се предават на Google, както и обработката на тези данни от Google, като използвате тази връзка (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, за да изтеглите и инсталирате наличния плъгин за браузъра.

Можете да откриете по-подробна информация за условията на употреба и поверителност на данните на адрес http://www.google.com/analytics/terms/de.html и/или на адрес http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Бихме искали да отбележим, че на тази уеб страница Google Analytics е с предоставено право да включи кода ”gat._anonymizeIp();“, за да гарантира анонимизирано събиране на IP адреси (така нареченото IP маскиране).

Използване на социални плъгини на Facebook, Google+, Twitter и XING

На нашата уеб страница ще намерите ленти, указващи препратки (връзки) към следните социални мрежи / услуги:

Външната социална мрежа Facebook, собственост на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ. Плъгините са идентифицируеми чрез едно от логотата на Facebook (бяла буква F върху синя плочка или символът „вдигнат палец“, или са маркирани с допълнително обозначение, като „Социален плъгин за Facebook“. Списъкът и външният вид на социалните плъгини на Facebook могат да бъдат разгледани на адрес http://developers.facebook.com/plugins.

Външна социална мрежа „Google+“ , принадлежаща на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. В контекста на Интернет представянето, плъгините са идентифицирани чрез логото на Google+ или чрез допълнително обозначение „+1“

Външна услуга, наречена Twitter, принадлежаща на Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, САЩ. Те могат да бъдат идентифицирани чрез термини, като „Twitter“ или „Следвай“, в комбинация със стилизирана синя птица. Бутоните могат да бъдат разгледани на адрес https://twitter.com/about/resources/buttons. Тези бутони Ви позволяват да споделяте статия или страница, която сте открили на нашата уеб страница в Twitter или да ни следвате в Twitter. 

Мрежата XING, принадлежаща на XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Хамбург. Плъгините са проектирани чрез бутона за споделяне на XING. 


Бутоните и/или плъгините са деактивирани по подразбиране и Вие трябва нарочно да ги активирате. Функциите, зададени на препратките (връзките) към съответните мрежи/услуги (Facebook, Google+, Twitter, XING), най-вече по отношение на предаването на информация и потребителски данни не стават активни само чрез посещение на нашата уеб страница. Те се активират само чрез щракване върху съответните препратки. 

Когато тези препратки (връзки) бъдат последващи със щракване, това активира плъгините на Facebook, Google+, Twitter и/или XING и Вашият браузър установява директна връзка към сървърите на отделните мрежи/услуги, т.е. с Facebook, Google+, Twitter и/или XING. В случай, че по време на Вашето посещение на нашата уеб страница, Вие активирате препратките и сте влезли в своите персонални потребителски акаунти на отделните мрежи/услуги (Facebook, Google+, Twitter, XING), информацията, свързана с Вашето посещение на нашата уеб страница се препредава на индивидуалните оператори на тези мрежи/услуги (Facebook, Google+, Twitter, XING). Съответният оператор (Facebook, Google+, Twitter, XING) може да асоциира Вашето посещение на уеб страницата с Вашия акаунт. Тази информация се предава на оператора (Facebook, Google+, Twitter, XING) и може, ако е необходимо, да бъде съхранена там. За да предотвратите това, трябва да излезете от своите акаунти, преди да щракнете върху препратката (връзката).

На следните адреси можете да намерите допълнителна информация по отношение на съхранените данни:

Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084/

Google+: http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=de&answer=1319578&rd=1

XING: http://www.xing.com/app/share?op=data_protection


Дори и да не сте член на социалните мрежи/услуги, описани по-горе, съществува възможност тези организации да могат да открият Вашия IP адрес чрез социалните плъгини и могат, евентуално, да го съхранят. Моля, определете подробностите по отношение на целта и степента на обработка, събиране и използване на данни от Facebook, Google+, Twitter и XING и съответните Ви права и опции за настройка от съответните политики за поверителност на данните, както следва:

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Google+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter: https://twitter.com/privacy

XING: http://www.xing.com/privacy 


Освен това, имате възможността да блокирате социалните плъгини с помощта на добави за Вашия браузър, като Facebook плъгин с „Facebook Blocker“, който може да бъде изтеглен оттук: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Можете да извършите частични промени в настройките за поверителност на Вашите данни, например в http://twitter.com/account/settings.

Бюлетин

Когато изпращаме нашите бюлетини, имейли или други електронни комуникации с рекламна информация (наричани оттук насетне „бюлетини“), ние правим това само със съгласието на получателите или с правно разрешение. Имайки предвид че, като част от абонамента за бюлетина, неговото съдържание е специфично подготвено, това е решаващи за съгласието на потребителя.

Ако се абонирате за нашия бюлетин, ние ще използваме необходимата за тази цел информация или информацията, която сте ни предоставили отделно, за да Ви изпращаме регулярно нашия бюлетин по имейл. Можете да се откажете от абонамента за бюлетина, по всяко едно време, и можете да направите това или като изпратите съобщение към възможността за контакт, описана по-долу, или чрез връзка в бюлетина, която е предоставена за тази цел.

За да се абонирате за бюлетин, всичко което трябва да направите е да ни предоставите своя имейл адрес. Абонамент за нашия бюлетин използва така наречената процедура за двойно съгласие. С други думи, след като се регистрирате, Вие ще получите имейл, в който трябва да потвърдите своя абонамент. Това потвърждение е необходимо, така че никой да не може да се абонира чрез имейл адреса на друго лице или чрез неизвестен имейл адрес.

Абонаментите за бюлетина се записват, за да можем да удостоверим процеса на абониране, в съответствие със законовите изисквания. Това включва съхранение на времето на регистрация (първоначален абонамент) и потвърждението, както и IP адреса.

Можете да прекратите получаването на нашия бюлетин по всяко едно време, т.е. да оттеглите своето съгласие. По този начин и двата изпратени формуляра, предоставящи съгласие за получаване на бюлетина, се анулират едновременно. Ще откриете връзка за отказ от абонамента от бюлетина в края на всяко издание на бюлетина.

Въпроси и коментари

За въпроси, предложения или коментари по темата за поверителност на данните, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти на следния имейл адрес info@webasto.com.
Бързото развитие на новите Интернет технологии изискват от нас регулярно да адаптираме нашата политика за поверителност спрямо променящите се условия. Тук ще бъдете информирани за всички промени.

Защита на данните

Защита на данни Webasto Group
Webasto SE
Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Германия

Служител, занимаващ се със защита на данни
Райнхард Берш
dataprotection@webasto.com
Телефон: +49 (89) 8 57 94-0