Вашата програма за перфектна климатизация

 

В продължение на повече от един век, "Вебасто" установява нови стандарти в света на превозните средства. Стремежът към съвършенство и постоянното инвестиране в научноизследователски и развойни дейности доведе до разработването и въвеждането на най-модерни иновативни технологии. Ефективност, устойчивост и пестене на енергия – това са дефинираните фокусни точки на Rail Comfort на "Вебасто".