Нови концепции за отопление

 

За хибридните и електрическите автомобили, Вебасто има разработени отоплителни системи, които осигуряват комфортна температура вътре в автомобила по време на движение. В края на краищата, всеки автомобил има нужда от отоплител.

 
e-car

Нови концепции за отопление при алтернативни задвижвания. Без отопление, прозорците се замъгляват или се заледяват, което влошава видимостта, особено през зимата. Тъй като двигателите на хибридните и електрическите автомобили не произвеждат достатъчно остатъчна топлина, която да се използва за отопление, е необходимо да се прилагат концепции за алтернативно отопление. Вебасто предлага две иновативни отоплителни системи.   

„Електрическо усещане”. Вебасто има разработен електрически високоволтов отоплител за отопляване на хибридни и електрически автомобили. С ефективност 99 процента, високоволтовият отоплител превръща електроенергията в топлина практически без загуби. Това става възможно благодарение на технологията на „тънкия слой”, която Вебасто за първи път прилага при отоплители. Със своите 1.9 кг (4,2 фунта), устройството е много леко и се монтира на принципа „Включù и работù”. 

Неувреждащо околната среда отопление с биоетанол. Нашият отоплител с биоетанол е с ефективност 85 процента, с безстепенно регулируема отоплителна мощност от 1.5 до 4.6 kW и изисква средно 0.4 литра биоетанол на час при непрекъсната работа. Като гориво ние използваме биоетанол – суровина, която е възобновяема и, поради това, е неутрална спрямо СО2. Предимството на отоплителя е в това, че той не черпи мощност от акумулатора, поради което е подходящ за електрически автомобили.

  
Допълнително вграждане на отоплител за паркиран автомобил?

Искате да се наслаждавате на зимата? Тук можете на намерите още информация за Вашия комфорт и уют.