Качество и околна среда

 

Като лидер на пазара на системи за покриви и системи за контрол на температурата, най-важните фактори за успеха на "Вебасто" са постоянното управление на качеството и подобряването на процесите. Най-важните предизвикателства пред автомобилната индустрия са намаляване на разхода на гориво и реализиране на концепции за алтернативни автомобили.

 

Качеството е нашата цел

Ensuring quality

Осигуряване на качеството. В светлината на все по-краткия живот на проектите, много от процесите вече се изпълняват паралелно, а не последователно. В същото време, броят на вътрешните връзки се увеличава. За да се гарантира, че нашите високи стандарти за качество се поддържат на това ниво на комплексност, ние трябва непрекъснато да увеличаваме ефективността на нашите процеси и да използваме нашите ресурси колкото е възможно по-икономично.

Глобално сътрудничество. Важен елемент при осигуряване на високо качество е ориентацията към клиента в смисъл на задълбочено разбиране на изискванията на клиента и свързаните с тях процеси. За тази цел, "Вебасто", първо, поддържа тесен контакт със своите клиенти, доставчици и други бизнес партньори и, второ, информацията от тези контакти се разпространява и използва вътрешно в нашите централни, национални и международни подразделения. Това е единственият начин за задоволяване на очакванията на клиентите от цял свят.

Изискване и насърчаване на качеството. Мотивацията на нашите служители, както и екипната работа допринасят съществено за гарантиране изпълнението на изискванията относно качеството. "Вебасто" стимулира спазването на съществуващите изисквания и съобразяването с бъдещите изисквания и процеси чрез непрекъснато продължаващо образование и обучение на място.

 

Идете на Интернет страницата на нашата група, за да видите валидните понастоящем сертификати.

www.webasto-group.com